MRKT

MRKT is een ruimtelijk economisch adviesbureau dat het functioneren van winkelgebieden optimaliseert. Of het nu om verbetering van winkelvastgoed, brancheringsopgaven, positioneringsadvies of professionalisering van warenmarkten gaat. Wij verbeteren de stad en haar winkelgebieden.

Creatief, innovatief en met een kritische blik analyseert en onderzoekt MRKT het project of gebied in samenhang met haar omgeving. Samen met de stakeholders wordt er vanaf het begin samengewerkt en gekeken naar het huidig functioneren en de punten van verbetering. 
We begeleiden het proces van vernieuwing en zorgen voor inpassing in de bestaande detailhandelstructuur. Kenmerkend voor de werkwijze is dat MRKT partijen verbindt en altijd denkt vanuit de wensen en behoeften van de consument. 
Het uiteindelijk doel van ieder project en opgave is een inspirerend stedelijk landschap, klaar voor de toekomst, waar de gebruiker optimaal wordt bediend!

Relevantie voor centrumgebieden

In veel winkelgebieden en op veel markten kan de consument beter bediend worden. Vaak is vernieuwing lastig en wordt het slecht functioneren niet altijd door alle stakeholders ingezien of weet men niet waar te beginnen. MRKT zorgt ervoor dat alle partijen samenwerken, er een integraal plan wordt ontwikkeld en het winkelgebied en/of markt weer optimaal functioneert.

Delen: