Platform Binnenstadsmanagement

Het Platform Binnenstadsmanagement is hier om binnensteden vitaal te houden. Dit doen we door impactmakers bij gemeenten en centrumorganisaties te ondersteunen in kennis, netwerk en inspiratie. Zodat de binnensteden in Nederland niet alleen mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen van vandaag, maar ook samen kunnen werken aan de vitale binnenstad van morgen.

Binnensteden en centrumgebieden vormen de huiskamer van iedere gemeente. Het is de plek om te winkelen, verblijven, ontmoeten, werken en wonen. Om de kracht van onze binnensteden te behouden, is het van belang dat de binnenstad in staat is om mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. 

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Onder invloed van snelle economische en technologische veranderingen kunnen partijen immers zelfstandig het verschil niet maken. In één woord: binnenstadsmanagement. 

Het Platform Binnenstadsmanagement, opgericht in 1995, is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie rondom de samenwerking in binnensteden. 

Het Platform Binnenstadsmanagement ondersteunt professionele samenwerking in binnensteden en centrumgebieden, met als doel het vitaal houden van de binnensteden. 

Om te komen tot een professionele samenwerking is het van belang om oog te hebben voor de mens (partijen in de binnenstad), samenwerking (vorm) en omgeving (kennis over trends en ontwikkelingen in binnensteden). 

Relevatie voor centrumgebieden

Het Platform Binnenstadsmanagement organiseert sessies rondom actuele thema’s in de binnenstad, zoals flitsbezorging, klimaatadaptatie, transformatie en leegstandsbestrijding. We bespreken samen met onze leden actuele vraagstukken en leren van elkaar. Zodat een binnenstad zelf het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, maar kan leren van hoe andere binnensteden een probleem aanpakken.   

Foto Trots op

Trots op…

Platform Binnenstadsmanagement heeft de Binnenstadsbarometer ontwikkeld. Weten hoe uw binnenstad ervoor staat ten opzichte van andere binnensteden? De Binnenstadsbarometer geeft het antwoord! Aan de hand van ruim 200 verschillende datasets ontstaat er een integraal beeld van de binnenstad. De Binnenstadsbarometer ondersteunt professionals bij de bepaling van de noodzaak tot doelgerichte acties ter versterking van de binnenstad. bovendien meet de barometer ook de effecten van deze acties.  

Kennis van Platform Binnenstadsmanagement

Geen items gevonden

Delen: