Shopforce

Lokaal (opnieuw) verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst van het MKB en aanverwante maatschappelijke organisaties.

Shopforce werkt samen met Stichting Digitale Dorpspleinen aan het bevorderen van de duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit in lokale samenlevingen door het offline en online bij elkaar helpen brengen en verbinden van vraag en aanbod voor een volhoudbare toekomst van het MKB en aanverwante maatschappelijke organisaties. De zogenaamde “Digitaal Dorpsplein” oplossing (lokale collectieve online marktplaats) resulteert in steeds meer plaatsen in Nederland in positieve economische, maatschappelijke en ecologische meerwaarde. In het dorp Zwartsluis (2.000 huishoudens) zijn binnen twee jaar meer dan 34.000 online bestellingen geplaatst bij lokale voedselaanbieders (die meer producten inkopen bij regionale producenten), worden ketens verkort en neemt de leefbaarheid en winkelstand toe.

Lokaal is het hélemaal!

– Matthijs de Graaf

Relevatie voor centrumgebieden

  • Behoud en versterking kleine ambachtelijke winkels en horeca door collectief gemak, service enlokale beleving
  • Meer geld terug in de lokale economie door vraag en aanbod (opnieuw) te verbinden
  • Leefbaarheid (winkelstand) en sociale (digitale) samenhang nemen toe
  • Collectieve marketingcommunicatie helpt meer traffic naar de fysieke winkels genereren

Trots op…

Dat het op eigen kracht en doorzettingsvermogen is gelukt om de visie uit 2011 om te zetten in het daadwerkelijk creëren van lokale economische, maatschappelijke en ecologische meerwaarde in Zwartsluis. En dat het nu navolging krijgt in andere lokale samenlevingen, waarbij de digitale oplossing de basis legt voor een duurzame, circulaire en inclusieve toekomst.

Kennis van Shopforce

Interview

Dorpsplein Zwartsluis kwam precies op het juiste moment

Wij vroegen eigenaar Roy Ekkelenkamp, die in 2011 de banketbakkerij van zijn ouders overnam, naar zijn ervaringen op het digitale Dorpsplein Zwartsluis en hoe hij kijkt naar de toekomst.

Delen: