Watson + Holmes

Watson + Holmes is gespecialiseerd in het analyseren van de complexe vastgoedmarkt.

Binnen deze markt is het van cruciaal belang om snel over nauwkeurige en up-to-date data te beschikken om zo beslissingen te kunnen onderbouwen. Er zijn veel factoren van invloed op de bewegingen binnen de vastgoedmarkt. Om al deze informatie los te verwerken is te veel, Watson + Holmes heeft de diverse datastromen op een slimme en overzichtelijke manier gecombineerd en laat geaggregeerd de resultaten zien.
We zijn gestart met het verzamelen van alle informatiestromen met als doelstelling dit te transformeren naar informatie en kennis. Het hebben van veel ingrediënten (data) leidt niet altijd tot een lekker gerecht en juist daarin onderscheiden wij ons. Vanuit onze expertise weten we de juiste combinaties te maken waaruit we informatie herleiden welke leidt tot kennis over de markt.

Vanuit big data inzicht in de huidige situatie en potentie van een winkelgebied. Dat is de belofte. Visueel overzichtelijk weergegeven in een rapportage of dashboard, 24/7 toegang tot alle datastromen. Inzichten uit data-analyse en trends moeten correct geïnterpreteerd en vertaald worden naar concrete adviezen. Door de sterke lokale kennis en uitgebreide praktijkervaring een rol die onze partners uitstekend past.

Met big data, de juiste verbanden en pragmatische rapportages ondersteunen wij bedrijven, gemeentes en onderzoeksbureaus bij visies, het maken van beleid, investerings- en sociale vraagstukken en marketingactiviteiten. Een retail locatie scan geeft onder andere inzicht in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum of winkelstraat, de groepen bewoners in de directe omgeving en bestaande branchering.

Relevatie voor centrumgebieden

1. Inzicht in verzorgingsgebied en concurrentiepositie
2. Inzicht in de potentiele doelgroep
3. Inzicht in wat de doelgroep verwacht
4. Inzicht in prijsverhoudingen van contracten
5. Inzicht in branche ontwikkelingen

Trots op…

Waston + Holmes heeft in samenwerking met HISA en MVGM COG een algoritme ontwikkeld die het verzorgingsgebied van elk winkelgebied in Nederland bepaald en de potentiele doelgroep op basis van omzetpotentie vaststelt. Het algoritme is ontwikkeld op basis van Big Data, waardoor er voor elk winkelgebied in Nederland niet alleen het verzorgingsgebied bepaald kan worden, maar ook een volledig beeld van dit gebied geschetst kan worden. 

Delen: