BRO

BRO werkt als onderzoek- en adviesbureau in de breedte van de ruimtelijke ordening. Van de ontwikkeling van visies, beleid en actieplannen tot stedenbouwkundig ontwerp en juridisch-planologische uitwerking om tot realisatie te komen. Met een integrale insteek werken wij aan de toekomst van Nederland.

Omdat BRO specialisten in huis heeft met verschillende achtergronden, bieden wij een opdrachtgever ondersteuning van begin tot het einde van een ontwikkeltraject. Vanuit een gedegen analyse van de opgave gaan wij aan de slag, samen met stakeholders in een gebied om een gedragen plan te ontwikkelen. Onze werkwijze sluit aan bij de toenemende complexiteit van ontwikkelopgaven. Dit kan gebiedsgericht als ook sectoraal, zowel voor de overheid als voor private partijen.

“Werk vanuit een sterke analyse om samen met stakeholders keuzes te maken voor de toekomst en laat niet het ‘onderbuikgevoel’ de overhand nemen.

Relevantie voor centrumgebieden

Wij ontwikkelen centrumvisies, actie- of uitvoeringsplannen, Meerjarenplannen voor centrumorganisaties, brancheringsplannen, gebiedsfoto’s voor een centrumgebied, realisatie en evaluatie van ondernemersfondsen, bezoekersonderzoek, inzicht in data en monitoring, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

Trots op…

Voor de gemeente Zoetermeer hebben we in 2018 het Detailhandelsbeleid geactualiseerd in samenspraak met de stakeholders uit de verschillende winkelgebieden. Vanuit de nieuwe visie op de structuur zijn we voor de Dorpsstraat Zoetermeer gevraagd om voor een periode van een half jaar in samenwerking met ondernemers, vastgoed en gemeente te werken aan een compacte en levendige Dorpsstraat. Dit heeft enerzijds geresulteerd in een sterkere profilering naar buiten en anderzijds in een nieuwe contour voor het compacte kernwinkelgebied. Op basis hiervan hebben wij het bestemmingsplan aangepast, zodat aan de randen transformatie naar andere functies kan plaatsvinden en op termijn de retail verdwijnt. Hiermee hebben we vanuit onze brede organisatie op verschillende onderdelen een bijdrage geleverd aan het toekomstperspectief van de Dorpsstraat in Zoetermeer.

Kennis & inspiratie

Blog

Unieke samenwerkingen in binnenstad Dordrecht

Dordrecht had een voornemen om een stap voorwaarts te maken: zowel de aanpak van leegstand als de gastvrijheid moest beter. Door een doorproefde activatieaanpak is het gelukt om meer ondernemers in de binnenstad te betrekken en zijn er unieke samenwerkingen ontstaan tussen zowel winkels, horeca, markten en de culturele sector. Rob Weiss van Ik Onderneem!, die hierin samen optrekt met BRO, schreef een blog over dit traject.
Blog

Retailvisies en corona: tandje erbij

Juist nú, in tijden van crisis, biedt een stevige visie op de retail- en voorzieningenstructuur en op centrumgebieden houvast. Juist nú moet goed worden nagedacht over de toekomst. Hoe willen we het retailaanbod of het centrum positioneren? Hoe blijven we vitaal? Juist nú zijn duidelijke keuzes nodig om te komen tot structurele en effectieve publieke en private investeringen voor de lange termijn. Geri Wijnen van BRO, kennispartner van DNWS, geeft haar visie op retail.

Delen: