Impulsaanpak Winkelgebieden

Winkelstraten staan onder druk. De oplopende leegstand maakt binnensteden snel minder aantrekkelijk. Met het programma ‘impulsaanpak winkelgebieden’ wil de Rijksoverheid via subsidie lokale projecten ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen.

De Rijksoverheid wil binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Deze gebieden moeten ook op langere termijn aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeentes en private partijen bij het totstandkomen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

  • de inzet van experts;
  • een subsidieregeling om de financiering van projecten te ondersteunen;
  • kennisdeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor een budget beschikbaar. Samenwerkingsverbanden van gemeentes en private partijen kunnen een aanvraag indienen voor een projectplan voor de transformatie van winkelgebieden.

Bekijk hieronder de magazines van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of onze leaflet ‘Impulsaanpak Winkelgebieden: investeren in sterke binnensteden’. Hier staat alle relevante informatie voor je verzameld.

Aanvragen subsidie

Via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vraag je als gemeente de subsidie aan. Het subsidieloket is in vier rondes geopend. Ronde 1, 2 en 3 zijn al voorbij. Ronde 4 is sinds 21 mei 2024 geopend. Het is mogelijk tot en met maandag 1 juli 12.00 uur een aanvraag in te dienen. Voor deze vierde ronde is een bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar.
Het totale beschikbare budget voor het programma Impulsaanpak winkelgebieden bedraagt 100 miljoen euro. De looptijd is vier jaar. 

Praktijkverhalen – zij gingen je al voor

DNWS is een onafhankelijk kennis- en netwerkplatform voor centrumgebieden. Voor stakeholders van centrumgebieden die door lokaal samen te werken investeren in de toekomst. Wij delen dan ook graag de succesverhalen van gemeenten die de Impulsaanpak Winkelgebieden al hebben aangevraagd of zelfs de plannen met de Impulsaanpak hebben uitgevoerd.

Alkmaar

Woningbouw, klimaatadaptatie en winkelleegstand waren zorgenkindjes van de gemeente. Daarom gingen zij aan de slag met een ontwerp voor  een binnenstad die primair als ‘verblijfsruimte’ dient voor bewoners, dagjesmensen en winkelpubliek. Zij hebben panden gesloopt en getransformeerd. De winkelstraat waarvoor Alkmaar de IW-subsidie kreeg, is op 1 juli 2023 officieel geopend.

Den Helder

Om van Den Helder weer een aantrekkelijke stad te maken en de relatie van de stad met zee en haven te verbeteren, voert ontwikkelingsmaatschappij Zeestad een omvangrijk stedelijk vernieuwingsproces uit. Impulsaanpak winkelgebieden draagt hieraan bij met subsidie voor de aanpak van het overdekte gedeelte van het winkelcentrum. Zeestad-directeur Marichel Weel vertelt hoe sinds 2008 hard is gewerkt om de stad weer op de kaart te zetten.

Geleen

Tijdens de hoogtijdagen van de mijnbouw vormde Geleen het middelpunt van de regio in het Zuiden van Limburg. Nu, na achtereenvolgens de mijnsluiting, de economische malaise en de coronacrisis, is het een stad met een centrum in verval. Op zoek naar nieuw elan en met hulp van de Impulsaanpak winkelgebieden ontstond een unieke samenwerking tussen gemeente, industrie en innovatieve partners.

Hengelo

Lange tijd zat de binnenstad hier in een neerwaartse spiraal wegens winkelleegstand en een lage waardering van de openbare ruimte. Sinds kort is de weg omhoog weer gevonden dankzij een stapsgewijze transitie van het gehele centrum. Met de recente prijs voor Meest Inspirerende Binnenstadsproject als tussentijdse bekroning. 

Roosendaal

Net als veel middelgrote steden in Nederland zag ook Roosendaal door de financiële crisis rond 2008 en de opkomst van online winkelen steeds meer retailers uit het centrum vertrekken. Zo werd de binnenstad steeds minder levendig en op het oog minder aantrekkelijk. De gemeente greep de situatie aan om de binnenstad onder handen te nemen.

Heerenveen

Heereveen worstelde in 2019 met winkelleegstand en een nijpend woningtekort. Inmiddels is er een gastvrij en sfeervol centrum waar bezoekers vaker komen en langer blijven. Ook is het kernwinkelgebied groener, veiliger en daarmee aantrekkelijker gemaakt. Hoe kwam dit tot stand? En hoe draagt de Impulsaanpak Winkelgebieden bij aan dit project?

Uithoorn

Hoe maak je van twee delen aan weerszijden van een doorgaande weg weer een geheel? Dat zijn de uitdagingen voor het Noord-Hollandse Uithoorn. Met steun van de Impulsaanpak Winkelgebieden ging de gemeente Uithoorn voor een integrale aanpak. Van meer groen tot de herbestemming van een voormalige kerk.

Hardenberg

Hardenberg

Met steun van de Impulsaanpak Winkelgebieden is de herinrichting in 2023 gestart. In 2024 gaat het project een nieuwe fase in: de bouw van de eerste 80 nieuwe woningen gaat van start. Projectleider Remko Schlepers vertelt over zijn ervaringen.

Dordrecht-gracht

Dordrecht

Om de binnenstad van Dordrecht aantrekkelijker te maken, wordt het Statenplein met aangrenzende straten opnieuw ingericht. De gemeente wil de uitstraling van dit gebied verbeteren door herstructurering van winkels, gevelrenovatie en vergroening. Impulsaanpak winkelgebieden draagt hier aan bij met subsidie om het project te realiseren.

Het Hogeland

Voor Het Hogeland bleek de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden hét instrument om het momentum van bestaande plannen vast te houden. Daarin schuilt ook de belangrijkste tip aan andere gemeenten: neem de subsidie niet als vertrekpunt voor plannen, maar als ondersteuning ervan. Ontdek hoe Het Hogeland de transformatie van het kernwinkelgebied aanpakt.

Inspiratievideo’s

Samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maken wij verschillende inspiratievideo’s over de Impulsaanpak Winkelgebieden. Kijk hoe Boxmeer, Winschoten, Roosendaal en Alkmaar de subsidie hebben ingezet! En bekijk ook eens de video van Emmen. Zij ontvangt 5 miljoen euro om leegstand in het winkelcentrum aan te pakken.

Boxmeer

Winschoten

Roosendaal

Alkmaar

Vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de Impulsaanpak Winkelgebieden? Neem dan contact met ons op!