Privacy statement

DNWS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacy statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Statement

Als Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en partners

Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) deelnemers worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • je te kunnen informeren over de activiteiten van Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat en dienstverlening van partners;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het nakomen van de afspraken tussen Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat en onze partners;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • voor administratieve doeleinden;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van een overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • bankgegevens;
 • BTW nummer.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 20 jaar in verband met diensten die zijn afgenomen en de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die wij als organisatie daarvoor dragen.

Als betrokkene bij een organisatie die bij Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat deelnemer is, kan je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van de DNWS-nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het door middel van een e-mailing maandelijks informeren van de abonnees over ontwikkelingen in en over winkelgebieden, evenementen en aanbiedingen van collectieve partners;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst of toestemming voor verzending van de nieuwsbrief gegeven via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het registreren van deelnemers van een evenement of bijeenkomst;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek na een evenement;
 • Het uitbrengen van een nieuws- of persbericht na een evenement.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst of inschrijving voor een evenement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • beeldmateriaal/foto’s.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Aanmeldingen voor evenementen worden tot maximaal 3 maanden na het evenement bewaard. Dit is alleen anders als de deelnemer na het evenement aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van DNWS-evenementen en toestemming heeft gegeven om daarvoor te worden benaderd.

Tijdens een bezoek aan een evenement kunnen er foto’s of filmpjes worden gemaakt. Deze kunnen daarna op onze website of op onze sociale media worden geplaatst om een sfeerimpressie te kunnen geven van het evenement. De gemaakte foto’s of filmpjes worden enkel gebruikt voor berichtgeving over het evenement. Voor commercieel gebruik van beeldmateriaal of foto’s zal altijd toestemming worden gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten, meestal door een accountmanager.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming voorafgaande aan of ter uitvoering van de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, daarna nog maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht

Persoonsgegevens van bezoekers worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vergroten van de veiligheid van personeel, bezoekers en ter voorkoming en opsporing van onder andere fraude, diefstal en vernielingen in en rondom de locatie waar wij gevestigd zijn, zijnde het Retailhuis, Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG te Zeist.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat de volgende persoonsgegevens van jou gebruiken:

 • beeldmateriaal en/of foto’s

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Cookies

Om te zorgen dat onze website goed wordt weergegeven en jij daardoor gemakkelijk op onze website kan surfen, maken we gebruik van technisch noodzakelijke cookies. De cookies onthouden bijvoorbeeld een bepaalde indeling of instelling die jij zelf gemaakt hebt.

Zo gebruiken wij cookies voor:
– het opslaan van voorkeuren, zoals locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
– het uitlezen van jouw browserinstellingen om onze websites optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;
– het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
– het gelijkmatig belasten van de websites, waardoor de sites bereikbaar blijven;
– het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
– het onthouden van informatie die jij zelf invult op een pagina van een website, zodat jij niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
– het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als jij veel gegevens moet invullen;
– het mogelijk maken om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van de chatfunctie.

Via onze website www.Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat .nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website(s)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes.
 • Het verzorgen van beveiliging buiten kantoortijden;
 • Het verzorgen van cameratoezicht;
 • Het drukken en verzenden van de magazines;
 • Het archiveren van dossiers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners
Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft met diverse bedrijven en instellingen collectieve afspraken gemaakt ten behoeve van de deelnemers. Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat verstrekt geen persoonsgegevens aan partner tenzij je hiervoor een verzoek indient, bijvoorbeeld door het aanvragen van informatie, een offerte of het plaatsen van een bestelling bij een van de partners. Wanneer je reclame of andere uitingen ontvangt over het ledenvoordeel van Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat die afkomstig lijken van de betreffende partner, heeft geen uitwisseling van gegevens plaatsgevonden. Dergelijke mailingen worden namelijk door Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat verzonden. Wanneer je ingaat op een aanbieding die je via Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat ontvangt, dan komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen jou en de betreffende partner. Op alle verwerkingen van persoonsgegevens die daaruit voortvloeien is het privacy beleid van de betreffende partner van toepassing. Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft daar verder geen bemoeienis mee of invloed op. De partners van Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat maken aan ons kenbaar welke Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat -deelnemers gebruik maken van bepaalde aanbiedingen. In sommige gevallen worden ook verbruiksgegevens door de partner aan ons doorgegeven. Deze gegevens worden door ons opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te kunnen evalueren. Ook worden deze gegevens gebruikt om afspraken met de partners na te kunnen komen (bijv. voor de vergoeding die wij van de partners ontvangen).

Bewaartermijn

Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Platform De Nieuwe Winkelstraat

Arnhemse Bovenweg 100

3708 AG te Zeist

info@dnws.nl