Onze pijlers

Alles wat DNWS doet is terug te voeren op vijf pijlers. Deze thema’s lopen als rode draad door alle activiteiten, onderzoeken en adviezen, omdat ze van cruciale invloed zijn voor toekomstbestendige centrumgebieden. Lees op de pagina’s meer over de pijlers.

Basis op orde

Een schoon, heel, veilig en bereikbaar centrumgebied is de basis voor een prettig verblijfskwaliteit. Zorg voor een goede bereikbaarheid, bewegwijzering, verzorgde openbare ruimte en veilige omgeving waarin zaken als ondermijning geen kans krijgen.       

Samenwerken

Stimuleer het organiseren van ondernemers en eigenaren in bijvoorbeeld een BIZ of ondernemersfonds. En stimuleer een professionele organisatiestructuur waarin ondernemers, eigenaren en gemeente gezamenlijk investeren in het centrumgebied.   

Samenwerken

Ontmoeten en beleven

Wat is identiteit en het verhaal van jouw centrumgebied? Onderscheidende centrumgebieden verleiden consumenten om langer te verblijven, meer te besteden en vaker terug te komen. Om dit te bereiken is meer nodig dan een vertaling van economische waarden. Ook maatschappelijke waarden zoals publieke voorzieningen en ontmoetingsfuncties spelen een rol. 

Transformatie

Voorkom leegstand en werk hard aan een optimale mix van functies. Transformatie is hierbij slechts het middel waarbij het niet alleen gaat om de vraag wat maar vooral hoe breng je transformatie op gang.

Data en digitalisering

Verzamel de juiste data van bezoekers en zorg voor een goede analyse en dashboarding voor het toepassen van de data. Ontwikkel een visie op de rol van digitalisering in het centrumgebied, en laat het onderdeel uitmaken van de totaalvisie zodat online en offline samenkomen en elkaar versterken.