Unieke samenwerkingen in binnenstad Dordrecht

Dordrecht, een binnenstad met veel diversiteit, had een voornemen om een stap voorwaarts te maken: zowel de aanpak van leegstand als de gastvrijheid moest beter. Door een doorproefde activatieaanpak is het gelukt om meer ondernemers in de binnenstad te betrekken en zijn er unieke samenwerkingen ontstaan tussen zowel winkels, horeca, markten en de culturele sector. Rob Weiss van Ik Onderneem!, die hierin samen optrekt met BRO, beide kennispartners van DNWS, schreef een blog over dit traject.   

Dordrecht-gracht

Dordrecht is een binnenstad met veel diversiteit. Een mooie sfeer, talloze evenementen, een zeer succesvolle warenmarkt, maar helaas is er ook veel leegstand. Twee jaar geleden is door de ondernemers en gemeente besloten om in te zetten op een binnenstadsbedrijf. De reden: er moet een sprong voorwaarts gezet worden in de aanpak van leegstand, gastvrijheid, sfeer, openbare ruimte en de organisatie van evenementen.   

De stakeholdergroepen zijn dit traject gestart met de vraag: wie ben je eigenlijk? En wat wil je precies bereiken? Pas als je jezelf kent en weet wat je doelen zijn kan je een echte samenwerkingspartner zijn. “Wij zien in veel binnensteden dat in alle hectiek (de waan van de dag) onvoldoende aandacht is voor een eigen blik op een samenwerking”, aldus Arien van Pelt, voorzitter van de ondernemersvereniging.   

Ondernemers in Dordrecht kennen een reclameheffing. Wanneer je hieraan meebetaalt ben je lid van de vereniging. De binnenstad van Dordrecht kende, met bijna 400 ondernemers, minder dan vijftien actieve leden.  Een terechte vraag is dan ook: Waarom zou je als ondernemer actief worden? Wat levert dit de ondernemer op? Een activatietraject heeft geleid tot verschillende themagroepen en 60 actieve ondernemers. De POBD staat stevig in haar schoenen en is daarmee een sterke samenwerkingspartner voor alle stakeholders in de binnenstad.   

Op eenzelfde wijze zijn gemeente en vastgoed opgepakt, met als resultaat een Binnenstadsbedrijf Dordrecht waar alle drie de partijen per 1 juli niet vrijblijvend en bedrijfsmatig werken aan de binnenstad. De gemeente kent nu sterke samenwerkingspartners omdat de samenwerking effectiever wordt, ondernemers staan sterker en vastgoed voert een eigen agenda.  

Unieke stappen  

Doordat de POBD heeft gereorganiseerd ontstond de behoefte om niet alleen winkels te vertegenwoordigen, maar ook dienstverlening, horeca, markten en de culturele sector. Het Dordts Cultuurteam en de ambulante handel zijn de uitdaging aangegaan en dat maakt Dordrecht uniek.   

Het Dordts Cultuurteam stelt een eigen agenda op voor de toekomst waarin zij synergie vinden in de samenwerking met ondernemers, pandeigenaren en de gemeente.   

Vanuit het oogpunt van cultuur is het belangrijk om het aanbod en de daarbij behorende verbinding te vinden. Welke sfeer straalt de openbare ruimte uit en welke arrangementen zijn daarbij te bedenken?  Een belevingskaart kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld; een bibliotheek past goed bij de warenmarkt, terwijl het onderwijsmuseum juist bij de historische binnenstad en de karakteristieke Dordtse winkels past.    

De markt   

In Dordrecht zijn er circa 100 marktkooplui die twee keer per week in de binnenstad hun markt hebben. Dit is een echte toegevoegde waarde voor het centrum en trekt daarom ook veel vaste klanten. Ondanks de toegevoegde waarde zijn er wel eens verschillen in belang in het centrum. De openbare ruimte is beperkt en het is zoeken naar een geschikte plek voor het organiseren van een evenement. Maar zowel de ambulante handel als de ondernemers zien meer gezamenlijke dan strijdige belangen. Daarom hebben ze een aantal belangrijke samenwerkingspunten voor 2021 opgesteld:  

  • voorkeurslocatie op het Statenplein; 
  • meekleuren van de markt bij evenementen;  
  • aanboren van nieuwe klantgroepen;  
  • sfeerverlichting op de markt.  

Dit is de stap naar een verregaande samenwerking waar de POBD én de markt als één gezamenlijk aanbod van de binnenstad samen optrekken.    

Wat biedt de toekomst?   

De eerste werkgroep ‘Toekomstige invulling binnenstad Dordrecht’ is opgestart. Zaken als ‘Waar moet krimp plaatsvinden?’ en ‘Waar moet getransformeerd worden?’ worden hier opgepakt en zal de toekomstige kaart van de binnenstad van Dordrecht opleveren, inclusief een aanpak om dat doel te bereiken.  

De samenwerkingsthema’s voor 2021 zijn benoemd en worden uitgewerkt tot een meerjarenprogramma. Dit zijn thema’s waarbij alle partijen overtuigd zijn dat het resultaat groter is door samenwerking.   

Het gaat om de volgende thema’s:  

  • Smart City en monitoring;  
  • Vergroening en duurzaamheid;  
  • Smart Distributie en mobiliteit (signing, vindbaarheid en parkeren);
  • Gastvrijheid; 
  • Evenementen. 

Een resultaatgerichte samenwerking vraagt om tijd en zelfreflectie. Het is een sprong voorwaarts waar alle partijen veel voordeel van merken. Het is hard werken en vraagt dan ook om scherpe keuzes bij alle partijen.  Samenwerken gebeurt met iedereen die dit wil. Leidt dit tot resultaat, dan zullen meer partijen aansluiten. Op die manier groeit een samenwerking die daadwerkelijk verandering én verbetering realiseert.   

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!