Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

We hebben een kern van 40 à 50 vrijwilligers

“In totaal hebben 72 vrijwilligers door de jaren heen meegewerkt aan het realiseren van projecten en activiteiten, waarbij een vaste kern van 40 à 50 vrijwilligers het kloppend hart van de organisatie vormt. Om de twee jaar wordt er gebrainstormd met een brede groep betrokkenen (ondernemers, pandeigenaren, cultuur, bewoners) uit Culemborg. Dit levert nieuwe ideeën en vaak ook nieuwe vrijwilligers op. De bijeenkomsten worden via diverse on- en offline media gecommuniceerd en trekken gemiddeld 80 tot 120 mensen. Geïnteresseerden met een idee voor de binnenstad of een bepaalde expertise sluiten zich aan en worden enthousiast als ze zien wat er allemaal gebeurt. Vaak sluiten er een aantal aan bij een van de werkgroepen. Omdat ze met hun eigen ideeën en samen met anderen aan de slag kunnen en daadwerkelijk impact hebben, blijven ze enthousiast.”

Organisatie van de werkgroepen

De werkgroepen zijn georganiseerd rond vier thema’s:

  • 1. Omgeving: Richt zich op aantrekkelijke, gastvrije en groene entrees naar en van de binnenstad. Hierin zijn bewoners, ondernemers, vastgoed, cultuur en diverse beleidsmakers/projectleiders van de gemeente vertegenwoordigd.
  • 2. Programmering: De sfeermakers van de binnenstad, waar creatieve bewoners, cultuur en ondernemers samenwerken om een jaarronde sfeer passend bij het DNA van de historische binnenstad te creëren.
  • 3. Marketing binnenstad: Ondernemers, marketingdeskundigen en bewoners houden zich bezig met het vermarkten van de binnenstad. Design en campagnes worden uitbesteed aan professionele bureaus.
  • 4. Aanpak leegstand en compacte binnenstad: Gestart met een brede werkgroep, nu bestaand uit het bestuur van de vereniging van pandeigenaren, EZ en een matchmaker/ regisseur binnenstad.

“De werkgroepen komen elke zes weken samen om de voortgang van de projecten te bespreken en de jaarplannen vast te stellen. De betrokkenen bij een project komen tussendoor ook samen, afhankelijk van wat nodig is. Soms komen meerdere werkgroepen bij elkaar voor een gezamenlijke brainstorm. Zelf ben ik aanwezig bij de werkgroepbijeenkomsten om mijn inbreng te doen, te faciliteren en informatie aan elkaar te koppelen. We werken alleen met actielijsten en geen lange verslaglegging. Alle werkgroepen komen één keer per jaar samen met de stuurgroep. In de tussentijd houden de link pins uit elke werkgroep, die ook in de stuurgroep zitten, elkaar op de hoogte via Chainels.”

Voorbeeld uit de werkgroep ‘Programmering’
Montmartre aan de Lek is een evenement in Culemborg, helemaal bedacht en uitgevoerd door de werkgroep ‘Programmering’. Op drie zaterdagen in april en september/oktober 2024 toveren we de Varkensmarkt om tot een stukje Parijs met lokale streekproducten, plantjes en stekjes, boeken en brocante en live kunst. Een nieuwe inwoner wilde marktmeester worden en een ander ging op zoek naar sponsoring. We hebben geen geld om een bureau (waarbij je al snel richting de € 8.000,- aan kosten gaat) in te huren. Het geld dat beschikbaar was hebben we gebruikt om de markt aan te kleden en muzikanten in te huren. De reacties waren erg positief, wat energie gaf om verder te gaan. Helaas is de organisatie van zo’n evenement met alleen vrijwilligers niet houdbaar voor de toekomst. Het kost te veel uren van de vrijwilligers. Het is in dit geval òf niks òf samen je schouders eronder zetten. Het is wel een mooi eerste begin. Nu gaan we onderzoeken of we het kunnen uitbreiden met hulp van extra vrijwilligers, scouting en extra sponsoring. We merken dat ondernemers met een winkel vaak niet veel extra tijd over hebben.

Bekijk ook onderstaande video over de herinrichting van Het Jach.

Manoli’s visie en tips:

Manoli gelooft dat bijna elk centrumgebied georganiseerd kan zijn zoals in Culemborg. Deze manier van werken zou ook in grote steden kunnen werken, mits men gebruik durft te maken van de kennis en energie van betrokkenen. Haar tips zijn:

  • Verwachtingen managen: Wees eerlijk en transparant over wat mogelijk is. Stimuleer leden om niet vanuit een potje geld te denken, maar vanuit het idee en zoek vervolgens het geld erbij.
  • Direct middelen hebben: Zorg dat er direct middelen zijn voordat iedereen enthousiast wordt over een plan.
  • Gemeente betrekken: Zorg dat de gemeente in alle werkgroepen zit. Dit zorgt voor betrokkenheid en ondersteuning.
  • Ga waar de energie zit: Focus op mensen die willen bijdragen en laat hen hun eigen ideeën uitvoeren.
  • Durf los te laten: Geef mensen de macht en kracht om de stad mee te veranderen.
  • Ere wie ere toekomt: Deel successen en geef iedereen, inclusief vrijwilligers, de waardering die ze verdienen.

Samen maken we de stad!

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.