Kennissessie
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Landelijk congres | Samen werkt – centrumorganisaties van morgen | 6 november 2023

Het landelijk congres is een initiatief van Stad & Co en DNWS en wordt gehost door de gemeente Rotterdam. Partners zijn MKB Rotterdam, Retailagenda, de Hogeschool van Amsterdam, de Argumentenfabriek en SDF.

Ben je:

  • benieuwd wat de ideale organisatievorm voor jouw centrumgebied is?
  • op zoek naar tips om direct beter samen te werken in jouw centrumgebied?
  • nieuwsgierig naar de centrumorganisaties van de toekomst?

Kom dan op 6 november naar het congres Samen werkt in Rotterdam. Boeiende sprekers vertellen over nieuwe vormen van samenwerken, zowel voor binnensteden als kleinere kernen. Je krijgt de nieuwste cijfers over de ontwikkeling van investeringsfondsen als de BIZ, OZB heffing en reclamebelasting. Praktijkverhalen en voorbeelden uit andere sectoren openen je ogen en helpen je aan toekomstgerichte ideeën. Kortom, een dag die je niet mag missen.  

Centrumgebieden veranderen en daarmee de samenwerking
Veranderende functies in centrumgebieden en maatschappelijke opgaven leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Betrokkenheid van ondernemers, eigenaren, gemeente en andere partijen is niet vanzelfsprekend, maar wel hard nodig.

DNWS en Stad & Co hebben daarom samen met de Hogeschool van Amsterdam en tientallen centrumorganisaties, gemeenten en experts onderzoek gedaan naar toekomstige vormen van samenwerking in centrumgebieden.

Het resultaat? Samen werkt: hét werkboek voor centrumorganisaties van morgen.

Programma
10.00 – 10.30 uur: Inloop
10.30 – 11.00 uur: Samen werkt – de aftrap (plenair)
11.15 – 12.15 uur: Eerste ronde deelsessies en stadstours
12.30 – 13.30 uur: Netwerklunch
13.45 – 14.45 uur: Tweede ronde deelsessies en stadstours
15.00 – 15.45 uur: Samen werkt – presentatie onderzoek en paneldiscussie (plenair)
15.45 – 16.30 uur: Netwerkborrel

Deelsessies

Deelsessie 1: Van ondernemersvereniging naar netwerkorganisatie 
Ondernemers kun je niet meer in beweging krijgen met alleen een uitnodiging voor een jaarlijkse vergadering. Er is meer nodig. Ondernemers hebben steeds minder tijd om zich in te zetten voor het algemeen belang van het centrumgebied. Bovendien moet de ondernemer steeds vaker kiezen tussen allerlei samenwerkingsverbanden van lokaal tot landelijk die tijd en inzet vragen. Toch is samenwerking wellicht belangrijker dan ooit tevoren. Hoe kan dit anders? Ivan Pouwels is de schrijver van het boek Vereniging 3.0 en adviseert en bestudeert samenwerkingsverbanden zoals ondernemersverenigingen en brancheverenigingen. In deze deelsessie behandelt hij de vraag hoe de traditionele ondernemersvereniging zich kan ontwikkelen naar een moderne netwerkorganisatie en illustreert dat met voorbeelden uit de praktijk. 

Deelsessie 2: Verbetervoorstellen voor de Wet BIZ  
Arjen Schep, bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden aan de Erasmus Universiteit, heeft in opdracht van een aantal grote gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verbeteringen van de huidige BIZ-wet. Op basis van een enquête onder bijna 120 BIZ-organisaties stelt hij het in maart 2023 verschenen onderzoeksrapport ‘Ruimte voor ambitie van bedrijveninvesteringszones‘ onder meer voor wettelijk onderscheid te gaan maken tussen nieuwe BI-zones en doorstartende BI-zones. AAmbitieuze doorstartende BI-zones zouden bijvoorbeeld voor een langere looptijd moeten kunnen kiezen dan de huidige 5 jaar. Tijdens deze deelsessie hoor je belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. Op 9 november 2023 verschijnt een nieuw onderzoeksrapport dat Schep samen met Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) in opdracht van het Ministerie van Economische zaken schreef specifiek over het functioneren van BI-zones op bedrijventerreinen, mede in het licht van de maatschappelijke opdracht tot verduurzaming van bedrijventerreinen. Zij doen daarin eveneens aanbevelingen voor verbetering. In de deelsessie zal hij alvast een tipje van de sluier oplichten van de belangrijkste resultaten. Lees hier al meer over het onderzoek van maart 2023. 

Deelsessie 3: Interactieve masterclass: de gouden cirkel
Centrumorganisaties zijn méér dan een samenwerking tussen de bekende driehoek van ondernemers, vastgoed en gemeente. Tijdens de interactieve masterclass: de gouden cirkel ervaar je hoe je tot een gezamenlijke aanpak komt, met partners met soms tegengestelde belangen. Met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en politie ter plekke van een ingewikkeld probleem naar een gedragen oplossing komen. Een interactieve en leerzame masterclass, geleid door Pascal Spijkerman van Stad & Co

Deelsessie 4: De toenemende rol van leisure in en rondom centrumgebieden – hoe kan je succesvol samenwerken?  
Als we om ons heen kijken zien we dat het aanbod van leisure toeneemt in centrumgebieden. Dit past goed in de transitie van een place to buy naar een place to meet. Dit biedt kansen in de samenwerking. Maar dit geldt niet alleen voor het leisure aanbod in het centrumgebied, ook samenwerken in de regio met toeristisch recreatieve partijen wordt belangrijker. John Bardoel van Ginder neemt je mee: hoe kijkt hij naar samenwerkingen in centrumgebieden, de toenemende rol van leisure en hoe kun je succesvol samenwerken met toeristisch recreatieve partijen binnen en buiten het centrum?

Deelsessie 5: Kijken in de Rotterdamse keuken 
Het stadsbrede programma ‘Vitale Kerngebieden’ in Rotterdam is een belangrijk initiatief van de gemeente Rotterdam om de uitdagingen waarmee de winkelgebieden in de stad worden geconfronteerd aan te pakken. Het programma erkent dat het aanpakken van deze problemen vereist dat verschillende belanghebbenden samenwerken. Ondernemers en vastgoedpartijen zijn essentiële partners bij het bepalen van de belangrijkste uitdagingen per gebied. In plaats van een one-size-fits-all-benadering, bepaalt het programma per gebied de specifieke uitdagingen en doelstellingen in overleg met lokale belanghebbenden. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd om de toekomstbestendigheid van elk gebied te verbeteren. Roel van Wensen (programmamanager gemeente Rotterdam) en Tessa Vosjan (private coördinator gemeente Rotterdam) vertellen over het programma, geven praktijkvoorbeelden van lopende trajecten, gericht op verschillende aspecten zoals positionering, digitalisering en transformatie en vertelt over de subsidieregeling genaamd ‘Aanpak Vitale Kerngebieden’ om gezamenlijke inspanningen voor toekomstbestendigheid te stimuleren. Benieuwd naar de impact van het programma in de vele winkelgebieden die Rotterdam rijk is? Kom dan naar de deelsessie voor een kijkje in de Rotterdamse keuken.

Deelsessie 6: Vastgoed heeft de sleutel in handen 
Het is noodzakelijk dat vastgoedeigenaren zich professioneler organiseren en ondernemers en gemeenten vastgoedeigenaren meer omarmen. Dat stelt Peter Brouwer als ervaren binnenstadsmanager. Hij vertelt in deze deelsessie over de rol van vastgoedeigenaren in centrumorganisaties en waarom dit zo belangrijk is. “Zonder vastgoed blijven ondernemersverenigingen zich vaak teveel richten op het organiseren van evenementen”. Met zijn ervaringen in Deventer en andere binnensteden vertelt Peter Brouwer over de rol van vastgoed voor een toekomstbestendig centrumgebied. De sleutel tot succes.

Deelsessie 7: Publiek Private Samenwerking in Gebiedsontwikkeling: ‘Hoe maken we D.A.T. waar?
Wat speelt er op het gebied van samenwerken in gebiedsontwikkeling? Wat is de rol van de gemeente en wat is de rol van de ontwikkelaar of vastgoedeigenaar? Het lijkt wel of dit steeds meer door elkaar heen loopt. Kijk naar de druk op de openbare ruimte, hoe gaan we hiermee om? De behoefte aan ruimte voor ontmoeting en vrije tijd is groot, hoe faciliteer je dit? En hoe ga je om met ‘vergeten ruimtes’ zoals entrees en plinten? Maar ook urgente vraagstukken zoals mobiliteit spelen een belangrijke rol. We praten over hubs, maar van wie is de hub? Oedsen Boersma en Nikita Kuipers (SITE) vertellen vanuit een vastgoedperspectief over de ontwikkelingen die zij zien in publiek private samenwerkingen. In hoe je samen coalities kunt vormen van ontwikkelfase tot beheerfase. Maar ook de samenwerkingsvorm Developing Apart Together (DAT relatie) is populair. Wat houdt dit in en hoe zorg je dat je goede afspraken maakt? Luister mee naar de visies van Oedsen en Nikita op samenwerken in gebiedsontwikkelingen waarin praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland voorbij komen. 

Deelsessie 8: De toekomst van online community building 
Veel centrumgebieden maken gebruik van de online community Chainels. Een makkelijke manier om te communiceren met de achterban, maar een uitdaging om deelnemers te activeren. Hoe maak je de stap van communicatie platform naar community platform? Erwin Buckers (Chainels) en Maarten Decramer (Chainels Vlaanderen) vertellen over online community building.

Stadstours

VOL – aanmelden niet meer mogelijk
Rotterdam Centrum Tour: Werelds, grensverleggend en no-nonsense 
Rotterdam is een stad met een uitgesproken karakter, energiek en nooit hetzelfde. De typische Rotterdamse mentaliteit en het DNA van de stad laten zich vangen met woorden als internationaal, ondernemend en rauw. Ervaar deze mentaliteit en wandel mee door de Koopgoot, Binnenwegplein en we staan stil bij het transformatieproject OX Space, gevestigd in het voormalige ‘Donner-gebouw’ aan de Lijnbaan.

Witte de Withstraat Tour: Samenwerking en verbinding door cultuur 
Het Witte de Withkwartier is de hipste en levendigste culturele hotspot van Rotterdam. Veel kunstgaleries, populaire cafés, restaurants en winkels die net even anders zijn. De geweldige sfeer wordt versterkt door de vele terrassen op de straat. Een must see voor wie Rotterdam bezoekt! Cultuur is het verbindende element voor de balans tussen horeca, kunst en retail. Volg deze tour om te horen hoe de BIZ Witte de Withkwartier deze samenwerking aanpakt.

De Nieuwe Binnenweg Delfshaven Tour: De langste winkelstraat van Nederland
Ontdek de langste winkelstraat van Nederland! Met een prettige balans tussen volks, multicultureel en modern op het gebied van eten, drinken & shoppen. Overal zie je historische art-deco panden en glas-in-lood ramen. Het winkelaanbod is divers en compleet. Voor een hapje en drankje stap je zo een leuk café of restaurant binnen. En er is meer. Het beginsel van dit gebied gaat terug naar de 13e eeuw. Van voetpad tot de ultieme winkelervaring. Inmiddels zie je de historie alleen nog terug in de prachtige panden en puien. Het handelen is er nog steeds, alleen dan in de vorm van eigenzinnige ondernemers die naar de behoefte van de klant luisteren. Wil je meer te weten komen over het programma ‘Vitale Kerngebieden’ en de inzet op de Nieuwe Binnenweg Delfshaven? Sluit je dan aan bij onze boeiende rondleiding!

Praktische informatie
Tijd: 10.00 tot 16.30 uur
Locatie: Postiljon Hotel & Convention Centre, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
Voor wie:
Ondernemers, vastgoedeigenaren of -collectieven, gebiedsmanagers, centrummanagers, gemeenten en provincies, cultuur- en onderwijs- & onderzoeksinstellingen, andere stakeholders die een belang hebben bij een goed functionerende centrumorganisatie.
Parkeren: Parkeren kan bij de dichtstbijzijnde parkeergarage (WTC-Beursplein) of het is mogelijk om te parkeren in de inpandige parkeergarage van Interparking. Hier geldt voor beide betaald parkeren. Klik hier voor meer informatie. 
Openbaar vervoer: Neem vanaf Rotterdam CS de metro en stap uit bij station Beurs. Kies uitgang Beursplein. Ook zijn er verschillende opties voor de tram. 
Meer informatie: Lees het artikel Onderzoek: Hoe ziet de centrumorganisatie van de toekomst eruit?