Alles draait om samenwerking en begint met communicatie

Als tijdens een heftige crisis één ding voelbaar wordt, is het de behoefte aan en het belang van goede communicatie. Ook in winkelgebieden, waar maatregelen elkaar steeds sneller opvolgen, nieuwe richtlijnen worden vastgesteld en alvast vooruit wordt gekeken: hoe overleven we dit, hoe ziet onze wereld er straks uit? Chainels, één van de kennispartners van DNWS, faciliteert interne communicatie in winkelgebieden.

Behoefte aan contact

Meer dan ooit is er behoefte aan contactlijnen. Tussen ondernemers in horeca en retail, de gemeente, vastgoedeigenaren, politie, handhavers en gebiedsmanagers. Salesmanager Christian Kimmel van Chainels constateert een enorme toename van activiteit op dit online platform. “Op het moment dat de eerste coronamaatregelen voor winkelgebieden werden aangekondigd, steeg de activiteit op het platform met 350%.”

Optimaal communiceren

In winkelgebieden zijn nogal wat partijen actief. Hoe zorg je ervoor dat die optimaal met elkaar communiceren?
“Zo’n gebied is qua communicatie nogal complex. Belangrijk is een platform te creëren, waarbinnen de diverse partijen met elkaar kunnen communiceren. Maar waarbij het ook mogelijk in bredere samenstelling informatie te delen. Complementair dus, omdat het de belangen van het winkelgebied in zijn totaliteit betreft. Een crisis versterkt die behoefte, juist omdat ook regelgeving en de gevolgen daarvan voor ondernemers zoveel impact hebben. Zorgen waren er al, wat nu duidelijker wordt is dat alleen vanuit hechte samenwerking aan verbetering van het winkelgebied in zijn geheel kan worden gewerkt.”

Struikelblokken

Waar gaat het vaak mis met communiceren?
“Bij de verschillen, de uiteenlopende belangen van de partijen die in een winkelgebied actief zijn. Complexiteit is een valkuil. Organisatie van een winkelgebied start met goede communicatie: misschien eerst binnen verschillende commissies, maar altijd met het doel kanalen vervolgens samen te brengen.”

Rol Chainels

Wat betekent Chainels daarin?
“Belanghebbenden zijn hierin onderling verbonden, binnen één online omgeving. Daarbinnen hebben ze hun eigen onlinekanalen. Eén voor retailers, voor de gemeente, voor de BIZ, enzovoorts. Nieuws dat voor alle deelnemers relevant is, kan snel collectief gedeeld worden. Daarbij is het overigens niet noodzakelijk dat alle deelnemers continue op het platform aanwezig zijn, via e-mail- of pushnotificaties via de app kunnen belangrijke berichten onder de aandacht worden gebracht. Gezamenlijke afspraken in tijden van crisis bijvoorbeeld, maar ook informatie uit de ALV, aangepaste openingstijden of over omgang met events op een later moment worden zo met alle partners gedeeld.”

Mooi voorbeeld

Heb je een voorbeeld hoe het werkt?
“Ja, in Delft, waar de behoefte aan samenwerking groeit maar tegelijk sprake is van veel deelgebieden, uiteenlopende belangen. Er zijn inmiddels 1600 deelnemers aangesloten op het communicatienetwerk, ze vormen een exclusieve community gericht op stadsbrede ontwikkelingen. In Delft worden ideeën sneller gedeeld en ontstaat betere samenwerking. Andere voorbeelden zijn De 9 Straatjes, Tilburg, Breda en Vlieland.”

Belang van spelregels

Hoe belangrijk zijn spelregels?
“Belangrijk. Je moet met alle deelnemende organisaties vooraf goede afspraken maken waarover je met wie communiceert, bijvoorbeeld door plannen op thema te delen. Zo ontstaat een flow van berichten en blijft de doelgroep in beeld. Dat het systeem werkt blijkt wel uit het aantal winkelgebieden dat is aangesloten, zo’n 250 inmiddels.”

Delen:

Bekijk ook

Het binnenstadsmanagement van Den Bosch

Praktijkvoorbeeld uit het werkboek: organisatiemodel ‘Langetermijn doeners’. Door Den Bosch Partners. De Bossche binnenstad kent een lange traditie van centrummanagement....

De binnenstad van Leiden is één van de grootste werkgevers van gemeente Leiden

Praktijkvoorbeeld uit het werkboek. Organisatiemodellen 'Langetermijndoeners' en 'De Koepelregisseurs'. Door Rupert Parker Brady De binnenstad van Leiden is één van...

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.