Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

Jacq Cornelissen, senior beleidsmedewerker Economie bij gemeente Gouda vertelt.

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben. Sinds corona zijn de ondernemers in Gouda meer op zichzelf gericht en is de onderlinge betrokkenheid teruggelopen. Omdat samenwerken juist in deze tijd alleen maar belangrijker wordt, zetten we meer in op de ‘Kwartieren’, sfeermilieus met van oudsher een eigen DNA. Om de samenwerking aan te zwengelen zijn we in twee van die kwartieren gestart met een zogenaamde Centrum Coach Café. Én met succes!

We zijn gestart in de kwartieren waar nog een winkeliersvereniging bestond, omdat daar de kans van slagen het grootst was. 5 ondernemers uit beide kwartieren (Groenendaalkwartier en Tiendekwartier) namen deel in het Centrum Coach Café Gouda.

Het Centrum Coach Café bestaat uit zes bijeenkomsten, deels fysiek en deels online. Tijdens deze bijeenkomsten  staat er iedere keer een ander thema centraal. De 10 ondernemers werken samen met de coach en – per thema – een specialist aan hun eigen vaardigheden en hun eigen onderneming. Het maakt niet uit of dat detailhandel, horeca of cultuur betreft. Met behulp van een handboek, YouTube en podcasts doen ondernemers kennis en ervaring op, die ze vervolgens toepassen op hun eigen onderneming. Één keer per maand moet er ‘huiswerk’ worden ingeleverd. Vrijblijvend is het dus niet, maar wel erg laagdrempelig.

In het begin was het even wennen, vooral dat er huiswerk gemaakt moest worden. Al tijdens de eerste aftrapbijeenkomst sprong de energie van de groep af en leerden ondernemers van elkaar. Er werden ook meteen afspraken gemaakt om ‘tussendoor’ bij elkaar te komen om de opdrachten met elkaar te bespreken, nog vóórdat ze werden ingestuurd. En zo wordt er ook meteen gewerkt aan het achterliggende doel vanuit de SBG: hoe bevorder je de onderlinge samenwerking?

Foto links: leren van de coach, learning by doing. Foto rechts: Centrum Coach Café Assen

Hoe staat het ervoor in Gouda?

We zijn nu na 3 bijeenkomsten halverwege het traject. De komende thema’s zijn ‘organisatie’ en ‘innovatie’ en het zesde en laatste thema is ‘samenwerking’. Wat we na afloop van dit traject verwachten? Dat de samenwerking ook verder gaat dan de 2 clubjes van 5, namelijk dat ook de samenwerking in de straat en het kwartier sterker wordt. En daarmee snijdt het traject dus aan meerdere kanten: ondernemers doen vaardigheden op waar ze zelf in hun onderneming hun voordeel mee doen, ze leren van elkaar en worden enthousiast en de samenwerking groeit als vanzelf mee.

Mooie inzichten, die krijgen we zeker tijdens een Centrum Coach Café. Bij het onderwerp ‘Identiteit’ vertelde een ondernemer in hobbyartikelen dat haar motto was dat niets in haar winkel ‘af’ was. Als je erover nadenkt niet zo gek voor een hobbywinkel. Een andere ondernemer kwam na de eerste cursusblokken tot de conclusie ‘dat hij het eigenlijk best goed deed’.  Toch ook fijn om te weten en waar je niet achter komt als je alleen in je eigen winkel blijft. Weer een andere ondernemer in voedingssupplementen wilde graag zien dat haar personeel wat meer initiatief nam op rustige momenten. Met tips van de medecursisten werd ze op weg geholpen en voerde ze meteen de daad bij het woord. Ook leerden we van een horecaondernemer die oorspronkelijk uit de mediahoek kwam en dus erg bekwaam is met sociale media. Zo was iedereen ergens goed in en kan hij of zij anderen helpen of zelf weer geholpen worden. Begin met waar je goed in bent en leer van je collega’s.  Of zoals de altijd inspireerde coach het verwoorde: als je afzet met je sterkste been kom je het verst.

Het Centrum Coach Café in Gouda is, naast een bijdrage vanuit het SBG fonds, grotendeels gefinancierd vanuit een provinciale subsidie.  

Ook in Assen is een succesvol Coach Café afgerond

Negen ondernemers in Assen hebben het Centrum Coach Cafe succesvol doorlopen en hun certificaat behaald. Horeca ondernemers, dienstverleners en MKB’ ers en grootwinkelbedrijven in de retail deden in Assen mee. Een bewust kleine en diverse groep, zodat er veel ruimte is voor kennisdeling en inspiratie. En dat lukte volop in Assen met enthousiaste reacties en gemotiveerde ondernemers als gevolg!

Over het Centrum Coach Café

Het Centrum Coach Café is een initiatief van INretail en de stichting Centrummanagement Academy die ook de leergang voor centrumprofessionals verzorgt. Het Centrum Coach Café hebben zij ontwikkeld als programma om ondernemers vanuit een zelfde centrumgebied meer van elkaar te laten leren en elkaar te inspireren. Sterke en verbonden ondernemers maken immers een sterker centrumgebied.

Meer weten? Kijk op www.centrumcoachcafe.nl, neem contact op met Kjeld Vosjan, stichting Centrummanagement Academy, 06-18753656  of kom een keer in Gouda een kopje koffie drinken met een stroopwafel.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Bewonersinitiatieven essentieel voor toekomstige winkelgebieden

Het traditionele winkelcentrum maakt plaats voor een meer dynamische plek, waar zich steeds vaker bewonersinitiatieven vestigen die toegevoegde waarde bieden. Wij spraken met Frodi Fransman (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) over de toenemende behoefte aan gemeenschap en voorbeelden in winkelgebieden.