Centrummanagement Academy van start!

Goed nieuws, er is nu een speciale academy gestart waar je leert om een goede centrummanager te worden en een goed centrummanagement op te zetten. Tijdens de opleiding Centrum Management Nieuwe Stijl doe je de benodigde kennis op om een centrale rol te spelen bij het toekomstbestendig maken van een winkelgebied. DNWS is een van de partners van dit initiatief.

Centrummanagement Academy van start

Er is vanuit ondernemersverenigingen, gemeenten en vastgoedeigenaren grote vraag naar een vernieuwende aanpak om winkelgebieden toekomstbestendig te maken en naar mensen die zo’n aanpak succesvol weten uit te rollen. Helaas blijft het aanbod van kwalitatief sterke centrummanagers/centrummanagementorganisaties sterk achterwege. Vaak wordt gezocht naar ‘het schaap met de vijf poten’ als het om de rol van dé centrummanager gaat. Tegelijkertijd wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden en worden steeds dezelfde vragen gesteld.

Het vak van centrummanager is relatief nieuw en behoorlijk complex. Daarbij kent ieder centrumgebied haar eigen specifieke uitdagingen en is daarom vrijwel overal maatwerk gewenst en noodzakelijk. Om een centrumgebied en alle betrokken stakeholders klaar te stomen voor de toekomst zijn diverse stappen nodig. Het vraagt om een adequate centrummanager die in staat is een professionele centrummanagementorganisatie om zich heen te bouwen.De opleiding is geschikt voor zowel bestaande als nieuwe centrummanagers. Denk bijvoorbeeld aan ondernemende (ex-)ambtenaren economische zaken, (oud-)ondernemers met een brede visie, adviseurs of bestuurders.

De Centrummanagement Academy biedt je nu de mogelijkheid om via learning by doing in zes trainingsdagen, verspreid over zes maanden, de noodzakelijke kennis op te doen. Alle trainingsdagen worden gehouden bij INretail in Zeist. De eerste opleiding start op 17 september.

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?