City Deal: Dynamische Binnensteden – regie op transformatie

Op 14 juni 2023 is de City Deal Dynamische Binnensteden- Regie op transformatie ondertekend. Het is met recht een mijlpaal want niet alleen is het de 30e City Deal, maar ook de eerste waarin binnensteden centraal staan. Een City Deal koppelt steden, private partijen en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de relevante ministeries. Steden bepalen zelf in overleg met de partners welke opgave(n) ze met de City Deal gaan aanpakken. Laten we er eens induiken. Wat betekent deze dertigste City Deal nou?

In binnensteden gebeurt veel op gebied van wonen, retail, horeca en bedrijven. Er is een toenemende druk op de schaarse ruimte in de binnenstad. Dit heeft gevolgen voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer. Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt daardoor toe. Er spelen daarnaast maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Deze hebben impact op gebouwen en de openbare ruimte.

De doelstelling van de City Deal is om binnensteden leefbaar, aantrekkelijk en levendig te houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Maar waarom is daar dan specifiek een City Deal voor nodig? Zoals al eerder gezegd werken in een City Deal verschillende steden, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan relevante binnenstedelijke thema’s. En daar zit de kracht: het samenwerken.

Gemeenten zijn namelijk aan zet in de transformatie van een binnenstad. Maar zij kunnen dit niet alleen. In de City Deal wordt geëxperimenteerd met strategieën en instrumenten waarmee steden samen met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld vastgoedpartijen aan de transformatie kunnen werken.

City Deal Dynamische Binnensteden
De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door INretail, Retail Innovation Platform (kennisinstellingen) en Platform31.

De focus van deze City Deal ligt op de gebouwen en vooral op hoe ze worden gebruikt en ingezet. Dat is namelijk bepalend voor de kwaliteit en toekomst van de binnenstad. De partners van de City Deal werken samen binnen vier ontwikkelthema’s:

  • vastgoed
  • financiering
  • invulling/branchering
  • ondermijnende criminaliteit  

Benieuwd wat deze thema’s inhouden? De komende tijd nemen we deze City Deal onder de loep en lichten we telkens wat meer over de thema’s en projecten uit. Blijf ons volgen!

En nog leuk om te weten:
Sinds 6 juli, is deze City Deal meer dan een document. Op deze dag zijn de werkgroepen per thema aan de slag gegaan. De start is gemaakt!

De komende vier jaar gaan we samen aan de bak om complexe vraagstukken op te lossen. INretail en DNWS willen bereiken dat op alle niveaus zoveel mogelijk hetzelfde wordt gedaan om bruisende binnensteden na te streven. Door zoveel mogelijk retailkennis te delen en bestaande best practices. Maar ook door de opgedane kennis van de City Deal Dynamische Binnensteden te delen met het brede landelijke retailnetwerk en de centrumgebieden!

Klik hier om meer te lezen over de 29 andere City Deals.

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.