De Kern Jaarprijs – oude wijn in nieuwe zakken?

21 April jl. werd de Kern Jaarprijs uitgereikt, een prijs voor het gebied met de beste retailontwikkeling in Nederland. De prijs gaat naar een gebied met een echte voorbeeldfunctie voor de sector. Tegelijkertijd is het een waardering voor en door vakgenoten. René Vierkant, Juryvoorzitter van de prijs, neemt ons mee in de ontwikkeling van Kern en de uitreiking. 

Uitreiking Kern Jaarprijs

Ruimtelijke ordering  

De Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) vindt zijn oorsprong vanuit de ontwikkeling van nieuwe planmatig ontwikkelde winkelcentra in steden en dorpen in Nederland, volgend op de groei van de bevolking. Deze winkelcentra werden gerealiseerd in de sterke Nederlandse traditie van volkshuisvesting, stedenbouw en stadsplanning. VINEX was hier feitelijk de laatste uiting van, waarna de landelijke overheid zich terugtrok uit de ruimtelijke ordening en het werd overgelaten aan provincies en gemeenten. Inmiddels is er weer een minister van Ruimtelijke Ordening, want iedereen is het er wel over eens dat dit nodig is. 

Nieuwe werkelijkheid en nieuwe naam 

Voor NRW was het logisch om zich ook te richten op de nieuwe werkelijkheid, waarin winkelen en winkelvastgoed een duidelijk andere maatschappelijke rol vervult dan het voorzien in de behoefte aan meer en mooiere winkelcentra. Die behoefte is immers wel ingevuld. 

Zo werd Kern geboren, als nieuwe naam voor deze kennis- en netwerkorganisatie. Altijd wennen, zo’n nieuwe naam. Een nieuwe naam en missie betekent echter nog niet dat je er bent. Samen met leden is in een aantal interactieve online sessies de vraag gesteld:  “Wat maakt een Kern een goede kern?”.  

De uitkomsten werden afgelopen april gepresenteerd bij de ledenvergadering.  Zeker interessant voor iedereen die betrokken is bij kernen, binnensteden en retailvastgoed om de visiekaart eens te bestuderen. Er zit collectief denkwerk van de sector in, dus ik durf wel te stellen dat de kans groot is dat dit het wel zo ongeveer is. De grote uitdaging wordt het vertalen op lokaal niveau: hoe staat het met onze kern en kernen? Wat is er nodig, gezien de vele veranderingen, om deze kern goed te houden of te krijgen? Volgens mij is er nog werk genoeg om gezamenlijk hieraan vorm te blijven geven. 

Uitreiking Kern Jaarprijs 

Dit jaar is de prijs voor het eerst uitgereikt met de nieuwe naam.  Corona heeft ook hier voor de nodige uitdagingen gezorgd, waardoor uiteindelijk de jurybezoeken en uitreiking over de jaargrens heen zijn getild. Er waren dit keer 6 inzendingen genomineerd om mee te strijden voor de jaarprijs. De jury bezocht Groningen Oostzijde Grote Markt, Enschede Het Stroink, winkelcentrum De Korf in Nieuwerkerk aan de IJssel, FORUM Rotterdam, winkelcentrum BoLo te Amsterdam en House Modernes in Utrecht. 

Ook dit jaar voorbeelden van ontwikkeling van de winkelvastgoedsector. Alle projecten zijn herontwikkelingen van eerder gerealiseerd vastgoed. Elk project liet zien welke uitdagingen er voor dit type centrum zijn overwonnen en hoe de inzenders het verschil hebben gemaakt. In de wijkvoorzienende centra komt de sociale ontmoetingsfunctie bijvoorbeeld duidelijk naar voren als belangrijk thema. De binnenstedelijke herontwikkelingen laten zien dat meer dan sec retail als functie van belang is om projecten en gebieden nieuwe toekomst te geven. 

Groningen Oostzijde Grote Markt: inspirerend voorbeeld 

De jury heeft, na rijp beraad, unaniem de keuze gemaakt voor het project Groningen Oostzijde Grote Markt. De gemeente Groningen heeft in nauwe samenwerking met VolkerWessels Vastgoed en MWPO laten zien wat bestuurlijke kracht, langjarige stadsontwikkeling en participatie met de eigen bevolking mogelijk maakt. Dit om een problematisch stuk van de stad, met een krachtig programma en gewaagde architectuur weer nieuw elan te geven. Het complete oordeel van de jury is terug te lezen op de site van Kern, met als samenvattende slotzin: “Juist dit gebiedsgerichte transformeren van een kansloze winkelfunctie door middel van een stedelijke ontwikkeling met meerdere nieuwe functies ziet de jury als inspirerend voorbeeld voor de sector”. 

Benieuwd wat er in Groningen allemaal gebeurd is op de Grote Markt? Bekijk dan deze video die gemaakt is in het voortraject van de Jaarprijsverkiezing. 

Bezoek het winnende project ‘Grote Markt Oostzijde’ in Groningen! 

Traditiegetrouw organiseert Kern een projectbezoek aan het winnende project. Speciaal voor deelnemers van DNWS hebben we 5 kaarten beschikbaar. Wie wil er graag met vastgoedprofessionals een bezoek brengen aan het winnende project van de Kern Jaarprijs, inclusief rondleiding door het projectgebied, een bezoek aan het FORUM en afsluitend een borrel om bij te praten?  Datum: woensdag 1 juni. Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur een e-mail naar info@dnws.nl. 

René Vierkant is Juryvoorzitter van de Kern Jaarprijs. Tevens is hij medeoprichter en partner van DNWS-kennispartner Vierders.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?