De kern van samenwerken

Samenwerken begint met het respecteren van je partners. Het gaat over de ander zijn voordeel gunnen en het bewaken van je eigen belang. Samenwerken gaat over andere ideeën toelaten en de ander zijn profijt gunnen. Over open communicatie en onderling vertrouwen.

Samenwerken betekent ook lef hebben. Het lef om samen beslissingen te nemen. En geduld om je partners echt te leren kennen. Daar heb je voor de lange termijn profijt van.

Het is algemeen bekend dat samenwerken belangrijk is. Op elk seminar, congres en in elk rapport of factsheet benoemen we samenwerking. En als we vragen of er samengewerkt wordt, weet men feilloos te vertellen dat de samenwerking goed is. Er is een BIZ, er is centrummanagement, de pandeigenaren zijn (soms) verenigd en er is regulier overleg tussen ondernemers en college. Dus waar gaat dit dan over?

Voordat ik aan een binnenstadsvernieuwing werk wil ik eerst weten hoe iedereen in de wedstrijd staat, dan pas gaan we spelen. Dus voeren we eerst overleg met elke partner afzonderlijk, vertrouwelijk. We horen in die gesprekken vaak: “eerst zien dan geloven”, “Mooie plannen, maar hoe wordt dit geborgd in het gemeentelijk beleid?”.

Aan de andere kant horen we ook: “Die ene eigenaar zit alleen maar aan tafel voor zijn eigen belang!”, “De ondernemers willen niet investeren!” en “Als gemeente móeten we sommige keuzes maken en dat begrijpen de partners toch niet”. Let wel, we merken echt wel dat gemeenten willen samenwerken.

De binnenstad moet veranderen, moet transformeren. De commerciële waarde (detailhandel) neemt af en de sociale waarde neemt toe (verblijf en ontmoeten). Andere invulling van panden en openbare ruimte, verschuivingen, verhuizingen, compacter, groener en duurzamer. We willen het allemaal, of sterker nog het moet misschien wel allemaal. Dit kán alleen als ondernemers, pandeigenaren en gemeente samen werken. Immers de gemeente is enkel eigenaar van de openbare ruimte, zij is geen eigenaar van een winkelconcept of een pand.

Transformatie (en dus samenwerking) begint bij een gezamenlijke koers: Waar moet ons centrum naar toe?, compacter, meer culturele invulling, minder winkels en/of meer ruimte voor Blurring concepten? En dan is gezamenlijk misschien wel belangrijker dan de koers.

Deze blog is geschreven door Rob Weiss van Ik Onderneem!
Ik Onderneem! is kennispartner van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!