De kern van samenwerken

Samenwerken begint met het respecteren van je partners. Het gaat over de ander zijn voordeel gunnen en het bewaken van je eigen belang. Samenwerken gaat over andere ideeën toelaten en de ander zijn profijt gunnen. Over open communicatie en onderling vertrouwen.

Samenwerken betekent ook lef hebben. Het lef om samen beslissingen te nemen. En geduld om je partners echt te leren kennen. Daar heb je voor de lange termijn profijt van.

Het is algemeen bekend dat samenwerken belangrijk is. Op elk seminar, congres en in elk rapport of factsheet benoemen we samenwerking. En als we vragen of er samengewerkt wordt, weet men feilloos te vertellen dat de samenwerking goed is. Er is een BIZ, er is centrummanagement, de pandeigenaren zijn (soms) verenigd en er is regulier overleg tussen ondernemers en college. Dus waar gaat dit dan over?

Voordat ik aan een binnenstadsvernieuwing werk wil ik eerst weten hoe iedereen in de wedstrijd staat, dan pas gaan we spelen. Dus voeren we eerst overleg met elke partner afzonderlijk, vertrouwelijk. We horen in die gesprekken vaak: “eerst zien dan geloven”, “Mooie plannen, maar hoe wordt dit geborgd in het gemeentelijk beleid?”.

Aan de andere kant horen we ook: “Die ene eigenaar zit alleen maar aan tafel voor zijn eigen belang!”, “De ondernemers willen niet investeren!” en “Als gemeente móeten we sommige keuzes maken en dat begrijpen de partners toch niet”. Let wel, we merken echt wel dat gemeenten willen samenwerken.

De binnenstad moet veranderen, moet transformeren. De commerciële waarde (detailhandel) neemt af en de sociale waarde neemt toe (verblijf en ontmoeten). Andere invulling van panden en openbare ruimte, verschuivingen, verhuizingen, compacter, groener en duurzamer. We willen het allemaal, of sterker nog het moet misschien wel allemaal. Dit kán alleen als ondernemers, pandeigenaren en gemeente samen werken. Immers de gemeente is enkel eigenaar van de openbare ruimte, zij is geen eigenaar van een winkelconcept of een pand.

Transformatie (en dus samenwerking) begint bij een gezamenlijke koers: Waar moet ons centrum naar toe?, compacter, meer culturele invulling, minder winkels en/of meer ruimte voor Blurring concepten? En dan is gezamenlijk misschien wel belangrijker dan de koers.

Deze blog is geschreven door Rob Weiss van Ik Onderneem!
Ik Onderneem! is kennispartner van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.

Zet als centrumprofessional de volgende stap en neem actief deel aan Intervisie bijeenkomsten

Geschreven door intervisiebegeleider Jacqueline Brouwer-Blok. Wil je als centrumprofessional een volgende stap zetten? Doe dan actief mee aan de intervisiebijeenkomsten van CMA. Onlangs hebben enthousiaste centrumprofessionals met succes het eerste CMA-intervisietraject afgerond. Dit traject bestond uit drie eendaagse bijeenkomsten waarbij deelnemers veel hebben geleerd en waardevolle feedback hebben gekregen.

Terugblik DNWS Deep Dive, woensdag 6 september 2023

Gisteren vond de eerste DNWS Deep Dive plaats als vervolg op de Meet & Greet die we begin dit jaar hebben georganiseerd. Het was een geslaagde bijeenkomst!