De kern van samenwerken

Samenwerken begint met het respecteren van je partners. Het gaat over de ander zijn voordeel gunnen en het bewaken van je eigen belang. Samenwerken gaat over andere ideeën toelaten en de ander zijn profijt gunnen. Over open communicatie en onderling vertrouwen.

Samenwerken betekent ook lef hebben. Het lef om samen beslissingen te nemen. En geduld om je partners echt te leren kennen. Daar heb je voor de lange termijn profijt van.

Het is algemeen bekend dat samenwerken belangrijk is. Op elk seminar, congres en in elk rapport of factsheet benoemen we samenwerking. En als we vragen of er samengewerkt wordt, weet men feilloos te vertellen dat de samenwerking goed is. Er is een BIZ, er is centrummanagement, de pandeigenaren zijn (soms) verenigd en er is regulier overleg tussen ondernemers en college. Dus waar gaat dit dan over?

Voordat ik aan een binnenstadsvernieuwing werk wil ik eerst weten hoe iedereen in de wedstrijd staat, dan pas gaan we spelen. Dus voeren we eerst overleg met elke partner afzonderlijk, vertrouwelijk. We horen in die gesprekken vaak: “eerst zien dan geloven”, “Mooie plannen, maar hoe wordt dit geborgd in het gemeentelijk beleid?”.

Aan de andere kant horen we ook: “Die ene eigenaar zit alleen maar aan tafel voor zijn eigen belang!”, “De ondernemers willen niet investeren!” en “Als gemeente móeten we sommige keuzes maken en dat begrijpen de partners toch niet”. Let wel, we merken echt wel dat gemeenten willen samenwerken.

De binnenstad moet veranderen, moet transformeren. De commerciële waarde (detailhandel) neemt af en de sociale waarde neemt toe (verblijf en ontmoeten). Andere invulling van panden en openbare ruimte, verschuivingen, verhuizingen, compacter, groener en duurzamer. We willen het allemaal, of sterker nog het moet misschien wel allemaal. Dit kán alleen als ondernemers, pandeigenaren en gemeente samen werken. Immers de gemeente is enkel eigenaar van de openbare ruimte, zij is geen eigenaar van een winkelconcept of een pand.

Transformatie (en dus samenwerking) begint bij een gezamenlijke koers: Waar moet ons centrum naar toe?, compacter, meer culturele invulling, minder winkels en/of meer ruimte voor Blurring concepten? En dan is gezamenlijk misschien wel belangrijker dan de koers.

Deze blog is geschreven door Rob Weiss van Ik Onderneem!
Ik Onderneem! is kennispartner van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Onderzoek: Hoe ziet de centrumorganisatie van de toekomst eruit?

Samen met Stad&Co en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is DNWS een landelijk onderzoek gestart naar de toekomst van centrumgebiedorganisaties. Dit onderzoek moet bijdragen om duurzame organisatiestructuren te ontwikkelen, als basis voor vitale centrumgebieden.

Doorn is klaar voor een volgende stap

Afgelopen jaar is er in Doorn een DNWS Kom-In-Actie-Traject gestart. Op 17 januari jl. vond er een geslaagde werksessie plaats in Doorn met als onderwerp ‘Hoe blijf je als centrumgebied in de toekomst aantrekkelijk?’ Er werd gesproken over een energieke en inspirerende avond met een goede opkomst en veel betrokkenheid. Men vond het waardevol om mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen en de betrokkenen willen graag samen aan de slag voor een toekomstbestendig Doorn.

Is de ALV nog van deze tijd?

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt steeds minder populair. De opkomst is vaak bedroevend laag en organisatoren moeten steeds meer out of the box denken om leden naar de verplicht-georganiseerde bijeenkomst te trekken. Hoe is het tij te keren? Wat dacht je van een AMV: de Algemene Motivatie Vergadering.