“Door het lef om keuzes te maken lopen we voorop als het gaat om transformatieopgaven”

Het winkelgebied In de Bogaard in Rijswijk (Zuid-Holland) ondergaat een enorme transitie. Retailmeters en leegstaande kantoormeters worden omgebouwd tot woningen. Ook worden er meer horeca en maatschappelijk functies toegevoegd. Geen eenvoudige opgave. Wij vroegen Merlijn van der Laak, centrummanager In de Bogaard en nieuwe deelnemer van DNWS, naar deze transitie en wat zij er tot nu toe van geleerd heeft.

Jullie hebben grote plannen voor In de Bogaard, kun je daar wat meer over vertellen?

Rijswijk-centrum-in-de-bogaard

“Winkelcentrum In de Bogaard wordt getransformeerd naar een levendig stadscentrum met ruimte voor wonen, winkelen, werken en recreëren. Deze ambitie is vastgelegd in een Masterplan, dat eind vorig jaar door de gemeenteraad van Rijswijk is vastgesteld. Het huidige winkelcentrum gaat ingrijpend veranderen. Zo worden ruim 20.000 m2 retailmeters én leegstaande kantoormeters uit de markt gehaald en daar komen 2.500 woningen voor in de plaats. Geen eenvoudige opgave, als je bedenkt dat er een flink versnipperd eigendom in het gebied is. Ook wordt er meer horeca toegevoegd, net als maatschappelijke functies en dienstverlening. Uiteraard blijft een groot gedeelte bestaan uit winkels dat samen met de nieuwe functies zorgt voor een aantrekkelijk en levendig gebied; een modern en groen stadscentrum voor Rijswijk.”

Hoe is het winkelgebied georganiseerd?

“Er is een stuurgroep met daarin afgevaardigden van de eigenaren, winkeliers en de gemeente Rijswijk. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg waarbij alle eigenaren worden uitgenodigd. De winkeliers zijn verenigd in een stichting. Buiten die overlegstructuren spreken we elkaar als eigenaren, winkeliers, centrummanagement en gemeente ook zeer frequent; de lijntjes zijn kort!”

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd van het traject?

“Het schetsen van een gezamenlijk perspectief is cruciaal gebleken om beweging in het gebied te krijgen. Door vanuit de gemeente in gesprek te gaan met alle stakeholders en sámen na te denken over de toekomst van het gebied, is een plan opgesteld dat breed draagvlak heeft. Daarbij denken we vooral in kansen, niet in problemen. Met het plan wordt duidelijkheid geboden, zonder dat het te rigide is om de markt haar werk te laten doen. Daarnaast is daadkracht heel belangrijk gebleken; een gemeentebestuur dat het lef heeft om keuzes te maken. Daarmee loopt In de Bogaard voorop als het gaat om transformatieopgaven in (middel)grote stadsdeelcentra.”

Wat vind je uniek aan In de Bogaard?

“Het sterkste punt op dit moment is de visie die er ligt. De gemeente Rijswijk heeft alle stakeholders bij elkaar gekregen om een gezamenlijk, toekomstbestendig plan te maken. Daarnaast is de ligging en bereikbaarheid van In de Bogaard uniek. De ligging tussen Den Haag en Delft, maar omringd door groen waardoor het minder stedelijk aanvoelt. Verder is het heel goed bereikbaarheid langs de A4 en heeft het veel goede OV-verbindingen.”

Wat zouden jullie willen leren van andere winkelgebieden?

“Succesverhalen van andere winkelgebieden op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid, marketing en nog veel meer. Ook ten tijde van corona is het goed om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Wij zijn deelnemer geworden van DNWS om geïnspireerd te worden door andere winkelgebieden en om daarvan te leren. Ook vanwege het kennis delen als het gaat om transformatieopgaven.”

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!