“Ermelo heeft goud in handen om een vitaal centrum te blijven. Door samen te werken kunnen we dit verzilveren”

Terugblik Kom-In-Actie-Traject Ermelo

Dinsdag 14 september vond er in Ermelo een werksessie met ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren plaats naar aanleiding van het Kom-In-Actie-Traject dat het winkelgebied, met enige vertraging wegens corona, doorlopen heeft. We kijken samen met Hammie van Heukelum (ondernemer) en Sam Janssen (beleidsadviseur cultuur en recreatie gemeente Ermelo) terug op een geslaagde avond en kijken vooruit naar de toekomst van Ermelo.

“De aanloop van het actietraject in Ermelo, sinds mei 2020, was door de impact van corona eigenlijk langer dan wenselijk om de energie vast te kunnen houden. Toch zijn er tijdens de werksessie veel concrete ideeën ontstaan, zoals een ambassadeursprogramma waarmee ondernemers én gemeente met hernieuwde energie aan de slag gaan in dit prachtige dorp aan de rand van de Veluwe”, aldus expert Jeroen Roose-van Leijden. 

Hoe kijk je terug op de avond?

“Het was een geslaagde avond en er was een goede betrokkenheid”, aldus Hammie. Ook Sam Janssen kijkt terug op een geslaagde en goed georganiseerde avond. “Er was een duidelijke aanpak en visie vanuit DNWS voor de aanpak van de bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens de intake, schouw en werksessie in Ermelo. Er hadden van mij wel meer winkeliers aanwezig mogen zijn.” 

Wat is de grootste uitdaging voor Ermelo?

Hammie: “Het is belangrijk dat Ermelo het verleden laat rusten en positief toekomstgericht te werk gaat. We moeten aan de slag gaan, dan komt de rest vanzelf. Dit prille nieuwe begin moeten we goed aanpakken en doorvoeren naar een structureel goede samenwerking. Dit lukt het beste wanneer we één vast aanspreekpunt bij de gemeente hebben die kan samenwerken met CME. Ook voor ondernemers is het fijner om een ondernemersloket bij de gemeente te hebben en niet voor ieder punt bij een andere ambtenaar te moeten zijn. Digitalisering is een thema waarin we nog veel kansen zien. Het gaat volgens mij vooral om de vindbaarheid en de aantrekkelijkheid online om gevonden te worden, want stenen winkels blijven!”
Sam: “Ermelo heeft goud in handen om een vitaal centrum te blijven, maar we moeten hier nog wel hard aan (samen)werken om dit te verzilveren. Helaas ontbreekt de samenwerking op dit moment soms nog. Tijdens onze bijeenkomst bleek ook wel weer dat samenwerking de sleutel is tot succes.”
Terugkoppeling van Thirsa Steijaert (beleidsadviseur gemeente Ermelo): “Ik denk dat de grootste uitdaging voor Ermelo is om alle winkeliers te betrekken én betrokken te houden bij het vervolg van het traject en het oppakken van de actiepunten. De verschillende gebieden in het dorp hebben elk een eigen functie. Het is goed om die functie duidelijk te hebben, waardoor gebieden elkaar kunnen versterken en beter tot zijn recht komen.” 

Mentimeter zorgt voor meer interactie

Tijdens de avond werd gebruikt gemaakt van Mentimeter, een online tool waarmee je je vergadering interactief kunt maken met bv. een stelling, poll of enquête. Volgens Hammie een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te komen over onderwerpen die anders misschien niet ter sprake zouden komen. Ook Thirsa is tevreden over het gebruik en geeft aan dat het tijdens een bijeenkomst zorgt voor meer interactie. 

Wat maakt Ermelo aantrekkelijk(er)?

Op de vraag wat Ermelo aantrekkelijk maakt, werden onder andere de volgende antwoorden gegeven: aanbod, bereikbaarheid, diversiteit, horeca en speciaalzaak. In de afbeelding wordt duidelijk wat het winkelgebied verder allemaal aantrekkelijk maakt volgens de aanwezigen. Ook werd de vraag gesteld wat het winkelgebied nodig heeft om aantrekkelijker te worden. Hier werden de volgende kernwoorden genoemd. Genoeg om aan de slag te gaan na afloop van de werksessie. In november volgt nog een eindgesprek, waarbij DNWS samen met de betrokkenen in Ermelo bespreekt of er nog onduidelijkheden zijn omtrent het rapport, welke actiepunten al zijn opgepakt en waar DNWS nog ondersteuning kan bieden.

Heeft jouw winkelgebied ook interesse in een KIAT? Een Kom-In-Actie-Traject doorloopt meerdere stappen, zoals een intake, een schouw door het winkelgebied en een werksessie met de lokale stakeholders. Meer weten over een Kom-In-Actie-Traject of wat de toegevoegde waarde is om deel te nemen aan DNWS? Neem dan gerust contact op met accountmanager Johan Schomaker, 06 – 46 20 22 31, j.schomaker@dnws.nl.

Delen:

Bekijk ook

Doorn is klaar voor een volgende stap

Afgelopen jaar is er in Doorn een DNWS Kom-In-Actie-Traject gestart. Op 17 januari jl. vond er een geslaagde werksessie plaats in Doorn met als onderwerp ‘Hoe blijf je als centrumgebied in de toekomst aantrekkelijk?’ Er werd gesproken over een energieke en inspirerende avond met een goede opkomst en veel betrokkenheid. Men vond het waardevol om mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen en de betrokkenen willen graag samen aan de slag voor een toekomstbestendig Doorn.

Is de ALV nog van deze tijd?

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt steeds minder populair. De opkomst is vaak bedroevend laag en organisatoren moeten steeds meer out of the box denken om leden naar de verplicht-georganiseerde bijeenkomst te trekken. Hoe is het tij te keren? Wat dacht je van een AMV: de Algemene Motivatie Vergadering. 

Acht belangrijkste uitgangspunten impactanalyse

In opdracht van de Retailagenda heeft Q&A Insights & Consultancy een rapport geschreven over toekomstbestendige en leefbare kernen. Lees hier de 8 belangrijkste uitgangspunten van de impactanalyse.