Gratis BIZ-hulploket tijdens coronacrisis

Vanaf 2 april kan iedereen met vragen over de bedrijveninvesteringszone (BIZ) tijdens de coronacrisis terecht bij een nieuw BIZ-hulploket. De BIZ maakt collectieve investeringen mogelijk in lokale winkelgebieden, binnensteden en bedrijventerreinen en ze bundelen aanwezige krachten. Daarmee spelen BIZ’en een belangrijke rol in de coronacrisis die de retail en de horeca momenteel ongemeen hard raakt.  

BIZ-hulploket

De huidige door de overheid afgekondigde contactbeperkingen kunnen onbedoeld de continuïteit van BIZ’en in gevaar brengen. Bijvoorbeeld BIZ’en die in 2020 toe zijn aan een herstemming en BIZ’en in oprichting. De afgelopen weken hebben verschillende ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten hierover hun zorgen geuit. Het BIZ hulploket is opgezet om alle Nederlandse BIZ’en met hulp en advies bij te staan in deze uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast fungeert het loket als monitor voor de aard en de omvang van de actuele BIZ-problemen. Deze informatie wordt in eerste instantie gebruikt om binnen de kaders van de huidige BIZ-wetgeving goed werkende creatieve oplossingen te vinden. Mochten de contactbeperkingen langer van kracht blijven, dan wordt gekeken of er aanvullende noodmaatregelen vanuit de overheid mogelijk zijn om de continuïteit van BIZ’en te waarborgen. Meer nieuws hierover komt in juni beschikbaar.  

Direct hulp

Het BIZ-hulploket is met ingang van 2 april 2020 bereikbaar via contact@bizhulploket.nl. Alle vragen en hulpverzoeken worden binnen 24 uur beantwoord. Op korte termijn is ook een online Q&A beschikbaar en starten er kennisuitwisselingssessies via videobellen. Het BIZ-hulploket is bedoeld voor iedereen die een BIZ bestuurt, erin deelneemt of faciliteert, zoals gemeenten.

Samenwerking

Het BIZ-hulploket is een initiatief van Stad & Co. Dit initiatief is tot stand gekomen in goed overleg met het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. Het BIZ-hulploket wordt fiscaal-juridisch ondersteund door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).

Download hier het onderzoek ‘Vijf jaar BIZ in Nederland’

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!