Haal alles uit je BIZ; aanbevelingen waar elke BIZ baat bij heeft

Praktische aanbevelingen naar aanleiding van grootschalig BIZ-onderzoek in Amsterdam.

De BIZ heeft inmiddels bewezen een waardevol instrument te zijn om de samenwerking in een winkelgebied te versterken. DNWS-expert Anouk Mensen van AnalyZus deed recentelijk onderzoek naar de bedrijveninvesteringszones in Amsterdam. Het onderzoek levert interessante inzichten en aanbevelingen op waar ook andere (bestaande of in oprichting zijnde) BIZ’en wat aan kunnen hebben.

Haal alles uit je BIZ; aanbevelingen waar elke BIZ baat bij heeft

Amsterdam telt per 1 januari 2019 maar liefst 66 bedrijveninvesteringszones. Om meer zicht te krijgen in het functioneren van de BIZ’en heeft de gemeente Amsterdam een evaluatieonderzoek laten uitvoeren onder de 49 BIZ’en die de stad in 2017 telde. ‘Uit het onderzoek blijkt dat de BIZ een positieve bijdrage levert aan zowel de organisatiekracht als aan de kwaliteit en de uitstraling van de gebieden’, aldus Anouk Mensen. “Maar succes is niet vanzelfsprekend: er zijn ook punten die aandacht nodig hebben om de effectiviteit van de BIZ ook in de toekomst te garanderen. Die punten gelden niet alleen voor Amsterdam, maar voor veel andere winkelgebieden in ons land.”
Wij zetten de belangrijkste aanbevelingen van Anouk op een rij.

1. Een heldere ambitie

Een goed plan start met een helder geformuleerde ambitie. Anouk: “Veel BIZ-plannen zijn vooral gericht op de uitvoering van activiteiten en hebben beperkt aandacht voor de ambities van het gebied. Door in de voorbereidingsfase van de BIZ voldoende aandacht te besteden aan de urgentie van de BIZ, de (concrete) doelen die men beoogt te bereiken én het belang daarvan voor de ondernemers, zal het effect van de BIZ (zowel inhoudelijk als qua draagvlak en betrokkenheid) vergroten. De BIZ is immers geen doel op zich maar een instrument om een goed plan tot uitvoering te brengen.”

2. Meer samenwerken

Het is van belang dat BIZ’en hun ambitie en beoogde resultaten afstemmen met andere stakeholders in het gebied. “Deze afstemming zou in de eerste plaats moeten plaatsvinden met de gemeente,” adviseert Anouk. “Zowel BIZ als gemeente kunnen meer aandacht besteden aan elkaars plannen in het gebied om te beoordelen in hoeverre deze op elkaar aansluiten en ze elkaar hierin kunnen versterken. In gebieden waar sprake is van urgentie rondom een vastgoedthema (bijvoorbeeld met betrekking tot branchering of vastgoedkwaliteit) is afstemming met vastgoedeigenaren gewenst. Ik raad daarom aan om deze afstemming in het BIZ-proces te verankeren.”

3. Draagvlak creëren 

Hoewel de BIZ een positieve bijdrage levert aan de organisatie van het gebied, blijft deze in zekere zin ook kwetsbaar. “Een BIZ draait vaak voor een belangrijk deel op een handjevol bestuurders, ondersteund door een straatmanager. Dat zorgt voor kwetsbaarheid van een BIZ”, aldus Anouk. “De toekomst van de BIZ valt of staat met het draagvlak voor de BIZ onder de ondernemers: zij zijn immers degenen die uiteindelijk beslissen over het voortbestaan ervan. Dit maakt het afbreukrisico van de BIZ groot. Besturen en straatmanagers moeten daarom continue aan ondernemers late zien waarom de BIZ er is en wat de BIZ betekent voor het gebied én zijn of haar eigen onderneming. Niet alleen in de voorbereidingsfase maar ook daarna. Geef ondernemers een reden om de BIZ te steunen, communiceer over de bereikte resultaten en vier de successen!”

4. Effectief investeren

Het budget dat een BIZ investeert leidt tot meer en minder zichtbare verbeteringen. “In Amsterdam heeft de BIZ in de eerste plaats de positie van het gebied als gesprekspartner richting de gemeente en andere partners versterkt. In de gebieden is het effect van de BIZ vooral zichtbaar doordat ze aantrekkelijker, zichtbaarder (offline en online), netter en veiliger zijn geworden. Kleine BIZ’en besteden een groot deel van het budget aan basisactiviteiten rondom schoon, heel en veilig, feestverlichting en straatmanagement”, vertelt Anouk over het onderzoek. “Grote BIZ’en besteden juist relatief veel aan marketing en de organisatie van evenementen. Samenwerking tussen BIZ’en kan de slagkracht van de gebieden en investeringsmogelijkheden vergroten.”

Bekijk het volledige onderzoeksrapport met samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Als je afzet met je sterkste been kom je het verst

De Goudse binnenstad heeft ruim 500 ondernemers, waarvan een kleine 400 in het kernwinkelgebied. Iedereen is automatisch lid van de Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG), waarin naast de ondernemers ook het vastgoed en de cultuur vertegenwoordigd zijn. Toch blijft het lastig om met alle collega’s een band te hebben.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!