Hoe kan je op branchering sturen en waarom moet je dat willen?

Blik terug op de deelsessie branchering tijdens het DNWS-congres ‘Hoe maakbaar is de binnenstad?’ van 8 juni 2023. Geschreven door Marcel Evers (INretail).

Hoe zorg je voor een aantrekkelijk aanbod met meer dan retail, horeca en cultuur? En voor een juiste balans van winkelketens en MKB? En een branchering die per deel van de binnenstad anders is, maar wel aansluit bij het DNA dat je per deelgebied wenst? Het is duidelijk dat de aantrekkelijkheid van het aanbod bijdraagt aan loyale bezoekers en klanten. Maar met welk aanbod ben je aantrekkelijk? En welke middelen heb je om hierop te sturen?

Tijdens deze sessie nam Tilburg ons mee in de manier waarop zij steeds meer invulling willen gaan geven aan de maakbare stad. Want hoewel er in de Tilburgse binnenstad de laatste decennia al veel getransformeerd is in de fysieke ruimte, is er ook de wens om meer invulling te geven aan welk aanbod op welke plek in de binnenstad gaat landen. Tilburg wil actiever sturen om de transformatie van boodschappenstad naar verblijfstad vorm te geven. Tilburg stelt hiervoor een brancheringsvisie op en gaat met Tony Wijntuin (WYNE. Strategy & Innovation.) aan de slag om deze daadwerkelijk invulling te geven in de praktijk.

Winnifred Broeders (Gemeente Tilburg), Samantha van Rooij (Binnenstad Management Tilburg) namen ons mee in hoe zij gezamenlijk een brancheringsvisie opstelden. Tony vertelt over zijn ervaring in andere steden.

Centraal staat dat meer inzicht nodig is om inzicht te krijgen in welke versterkingen er mogelijk zijn, welke verbindingen ze met andere gebieden kunnen maken en wie de doelgroep is. Van brancheringsvisie tot realisatie volgens de 3 O’s:

  • Optimaliseren wat er al is;
  • Ontwikkelen wat er nog niet is;
  • Omvormen en plaatsmaken voor andere functies;

Voor het uitvoeren van de 3 O’s is de gouden cirkel nodig. Hiermee bedoelen we: gemeente, bewoner, vastgoedpartijen, ondernemer. Die samenwerking is zeer belangrijk om te komen tot een aantrekkelijk aanbod met meer dan retail, horeca en cultuur. Belangrijk ook tijdens het proces van optimaliseren, ontwikkelen en omvormen: weet en meet wat je doet. Schiet niet met hagel!

Met de brancheringsvisie wordt verder gegaan dan alleen het bestemmingsplan. Daar maak je het mee mogelijk. Maar met branchering ga je sturen op de juiste mix.

Binnenkort vullen we dit artikel aan met de groepsdiscussie van deze deelsessie. Deelnemers kwamen met interessante ervaringen en tips!

Delen: