Minder passanten, minder winkels

Uit onderzoek blijkt dat in 2019 het aantal passanten in winkelgebieden verder is afgenomen. Net als het aantal winkels, dat in 10 jaar tijd met 11 procent daalde. Ook de winkeldichtheid is lager geworden. Tegelijkertijd vervijfvoudigde in die periode het aantal webwinkels naar 40.000. Rabobank geeft commentaar op de ontwikkelingen.

Uit passantentelling van Locatus over 2019 blijkt weer een lichte daling van het aantal passanten. Sinds 2005 is een dalende lijn ingezet. De sterkste daling vond plaats tussen 2011 en 2015. In die periode daalde het aantal passanten elk jaar op jaar met zo’n 3 à 4%. Nu de Nederlandse economie weer beter draait, loopt het aantal winkelpassanten minder hard terug. De laatste drie jaar met ongeveer 1% per jaar. Het aantal winkelpassanten daalt niet overal evenveel. Hier is een vergelijkbaar verschil te zien met de ontwikkeling van de leegstand: de middelgrote centra doen het slechter dan de grote centra. 

Minder fysieke winkels

Net als het aantal passanten daalt ook het aantal fysieke winkels. Het aantal winkelvestigingen is in de afgelopen 10 jaar met ruim 11 procent gedaald. Tegelijkertijd vervijfvoudigde het aantal webwinkels. Op 1 januari 2019 telde Nederland volgens het CBS bijna 86.000 fysieke winkels. In 2010 waren dat er nog ruim 97.000. Van de 78.000 non-food vestigingen in 2010 waren er begin 2019 nog maar 67.000 over. Het aantal supermarkten nam in deze periode toe, het aantal voedingsspeciaalzaken (zoals bakkers, slagers en de groenteboer) is min of meer gelijk aan 2010.  Locatus en CBS noemen hier overigens andere aantallen, iets dat Rabobank ‘vervelend’ noemt. Volgens Locatus zijn er, bijgewerkt tot december 2019, nu 90.250 winkels en is in 2019 het aantal winkels met ongeveer 3.000 panden gedaald.

Niet alleen zijn er in 2019 minder winkels dan in 2010, in die periode is de Nederlandse bevolking met ruim 700.000 personen gegroeid. De winkeldichtheid (het aantal winkels per duizend inwoners) is daarmee volgens CBS gedaald van 6 in 2010 naar vijf winkels per 1.000 inwoners in 2019. Het aantal webshops is in de periode 2010-2019 verdrievoudigd tot ruim 40.000. 

Commentaar Rabobank

In de zeventien grootste centra van Nederland (onze binnensteden) is het aantal passanten sinds 2005 met 20% terug gelopen. In de middelgrote centra bedroeg de daling 30%. Aan de door Locatus gesignaleerde daling van de winkelpassanten liggen enkele fundamentele oorzaken ten grondslag; de combinatie van online shoppen en online oriënteren waardoor mensen minder vaak en veel gerichter winkels bezoeken en concurrentie van andere shopping trips. De afgelopen 15 jaar is het aantal perifere winkelmeters met 60% gestegen. Grote bouwmarkten, IKEA’s en tuincentra zijn geduchte concurrenten geworden voor winkeltrips en zorgen dus voor minder winkelpubliek in het centrum. Daarbij zijn ook Factory Outlets de afgelopen 15 jaar aanzienlijk drukker geworden. De daling van het aantal winkels is ook een uitvloeisel van structurele veranderingen in de sector. Faillissementen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Inspelen op de nieuwe werkelijkheid is cruciaal en niet iedereen is daar even succesvol in. Deze trend zal verwachting van de Rabobank verder doorzetten. 

Bron: Rabobank

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!