Oosterwolde: “Hulp DNWS is van onschatbare waarde gebleken”

Henkjan van Zanten, ondernemer in Oosterwolde: “De hulp vanuit DNWS is van onschatbare waarde gebleken. Samen de taart groter maken, in plaats van praten over de verdeling van de stukken. Dat was voor ons de basis om twee jaar geleden platform De Nieuwe Winkelstraat in te schakelen.” Henkjan van Zanten is winkelier in Oosterwolde en voorzitter Oosterwolde Promotion. Hij vertelt hoe DNWS in de praktijk werkt.

Toekomstbestendige winkelgebieden zijn in ieders belang, of je nou winkelier, leverancier, of consument bent. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf) telt circa 10.000 inwoners en heeft te maken heeft met krimp en een vergrijzende bevolking. Dat geldt in nog sterkere mate voor de omliggende dorpen die tot het verzorgingsgebied behoren. Om de leefbaarheid van de gemeente op de langere termijn te kunnen waarborgen en te zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft, staken winkeliers, de gemeente en vastgoedeigenaren de koppen bij elkaar. 

Oosterwolde: “Hulp DNWS is van onschatbare waarde gebleken”

Bouwen aan vertrouwen

Ondernemend Oosterwolde moest beter en als één geheel op de kaart worden gezet en daarom werd circa twee jaar geleden de hulp ingeroepen van DNWS. “Zij boden ons hele goede handvatten om dat complexe proces tussen winkeliers, die over het algemeen individualisten zijn, de gemeente en vastgoedeigenaren goed in kaart te brengen en te stroomlijnen”, vertelt Van Zanten. “In het begin merkte je dat er een vertrouwensprobleem was tussen ondernemers onderling, de gemeente en andere stakeholders. Daar is de laatste jaren keihard aan gewerkt en dat heeft ertoe geleid dat we nu veel meer samen met elkaar optrekken. Dat bouwen aan vertrouwen begint bij waarmaken wat je elkaar belooft. DNWS heeft er echt voor gezorgd dat we naar elkaar durven uit te spreken wat ieders belangen en behoeftes zijn. Dat maakt discussies helder, want daarna pas kun je praten over een gezamenlijk belang.”

Kom-In-Actie-Traject

DNWS werd in Oosterwolde afgetrapt met een ‘kom in actie traject’ (KIAT). Dat maakt helder wat de te ondernemen acties zijn en hoe die kunnen worden aangepakt. “Zo’n KIAT levert veel informatie en nog meer vragen op en het kost ook even wat tijd om dat allemaal te laten bezinken. Een van de eerste actiepunten was om de vastgoedeigenaren in Oosterwolde bij de te ondernemen acties te betrekken. Dat is gelukt. Een tweede actiepunt was te zorgen dat ondernemers onderling beter met elkaar gingen communiceren”, aldus Van Zanten. “Daarvoor werd een app-groep aangemaakt, waarin nu 95% van de centrumondernemers zit. Wat ik van het KIAT als nadeel heb ervaren, is dat overal deadlines aan hangen. Die hebben wij losgelaten. Wij wilden zonder druk eerst een goede basis neerleggen en van daaruit werken.”

Sociale meerwaarde creëren

Ondertussen is het initiatief genomen om de bestaande promotievereniging om te zetten in een nieuwe vereniging, die het gehele winkelgebied Oosterwolde omvat. Die nieuwe vereniging wordt gefinancierd door de winkeliers (via de reclamebelasting), vanuit de gemeente wordt € 40.000,- gereserveerd en via vastgoedeigenaren hoopt men € 40.000,- binnen te halen. Om het draagvlak voor de vereniging zo groot mogelijk te maken, worden behalve de drie stakeholders ook andere bedrijven, de industrie én de inwoners van Oosterwolde betrokken bij de plannen. Iedereen heeft immers belang bij een toekomstbestendig winkelhart. “In alle plannen van de vereniging willen we sociale binding en meerwaarde creëren, zodat de inwoners in het dorp blijven kopen. Zie het centrum als middelpunt van de samenleving. Dat is de plaats waar je elkaar ontmoet en het is dè plek waar inwoners gehoord en gezien worden.Een paar weken geleden bijvoorbeeld organiseerde ‘de Kortsluiting’, een plaatselijke vereniging die op muzikaal en cultureel gebied heel actief is, in de winkels‘shop-pop’, met veel live muziek. Dat werd zeer gewaardeerd.”

Twee werkgroepen

Voor de vereniging is een stuurgroep geformeerd met daarin mensen van de gemeente, vastgoed en ondernemers, waaronder Henkjan van Zanten. Die stuurgroep wordt nog aangevuld met twee adviseurs: één vanuit de Rabobank en één vanuit de industrie. Binnen de stuurgroep zijn momenteel twee werkgroepen actief: een koplopersgroep, met daarin de 25 meest actieve ondernemers die de kar trekken en een werkgroep Identiteit en Communicatie. De koplopersgroep bekijkt welke activiteiten er allemaal al zijn en probeert om elke maand met relevante contactmomenten te komen. Binnen de koplopersgroep is ook de afspraak gemaakt dat deze maandelijks bij elkaar komt en dat 70% van de koplopers bij de bijeenkomsten aanwezig is, zodat er voortgang in de projecten zit.
De werkgroep Identiteit en Communicatie houdt zich bezig met de identiteit van het winkelgebied, met als slogan ‘Oosterwolde heeft het’. Daarbij wordt verwezen naar de aanwezigheid van alle branches en de aantrekkelijkheid van gratis parkeren. Tegelijkertijd worden ideeën gevormd voor een website en social media: lancering begin 2019. 

Kennis is kracht

De hulp vanuit DNWS is van onschatbare waarde gebleken. Vooral het feit dat een neutrale buitenstaander naar de situatie kijkt, werkt heel verhelderend. “Bovendien: vreemde ogen dwingen en er komen zaken op tafel die soms heel gevoelig liggen, maar toch besproken moeten worden”, vertelt Henkjan van Zanten tot slot. “DNWS is een kennisplatform waar ik ook persoonlijk graag gebruik van maak, omdat ik daar als ondernemer baat bij heb. Kennis is kracht! Als ik het KIAT van twee jaar geleden nu doorlees, dan betrap ik mezelf erop dat ik er met een heel andere blik naar kijk. Ben je er net mee bezig, dan is het nog een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Nu zit je er middenin en dan realiseer je je dat we al veel mooie stappen hebben gemaakt, maar ook dat er nog veel werk moet wordenverzet. 

Stip aan de horizon

Tevens valt op dat je meer het verband ziet tussen de verschillende actiepunten.We zijn nu twee jaar met elkaar bezig en telkens weer moeten we vertellen wat we doen en waarom. Dat maakt van DNWS een continu doorlopend project waar geen einddatum aan hangt. Eigenlijk zit je met elkaar in één bedrijf: de BV Oosterwolde. Die moet continu gemanaged worden en dat is weer heel anders dan je eigen bedrijf leiden. Waarom andere ondernemers met DNWS zouden moeten starten? Heel simpel: samen bereik je meer dan alleen. Steek als ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren de koppen bij elkaar en de praktijkkennis en ervaring die DNWS daarbij inbrengt, zorgt voor een duidelijk kader om alles met elkaar bespreekbaar te maken en te organiseren. Het feit dat je hierin samen optrekt en een stip aan de horizon neerlegt, ‘daar willen we naartoe’, geeft ons allemaal weer heel veel positieve energie!”

Dit artikel is eerder verschenen op www.vakcentrum.nl, Vakcentrum ondersteunt DNWS met kennis en mankracht.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?

Meer waarde aan ruimte

De Roelofs Groep is sinds kort kennispartner van DNWS. Onze expertise ligt onder andere op het terrein van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, energie en grondstoffen. Roelofs beheert het totale traject van een project en heeft meerdere succesvolle centrumprojecten uitgevoerd: van gebiedsontwikkeling, advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.