Richtlijnen winkelen in openbare ruimte

Er zijn een aantal aanscherpingen met betrekking tot de richtlijnen omtrent het coronavirus. Veiligheid en spreiding van mensen blijven topprioriteit. De richtlijn ‘Winkelen in de openbare ruimte’ bevat afspraken over wie proactief het voortouw neemt om te zorgen dat de coronamaatregelen worden toegepast en nageleefd in de openbare ruimte binnen een winkelgebied.

corona-richtlijnen-in-winkelstraat

Rutte en De Jonge hebben een extra oproep gedaan om de bestaande maatregelen na te leven. Gisteren hebben Hoekstra, Koolmees en Wiebes steunmaatregelen aangekondigd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de retail. Naar aanleiding van dit overleg over veiligheid in de winkels, zijn een aantal aanscherpingen met betrekking tot de richtlijnen omtrent het coronavirus. Veiligheid en spreiding van mensen blijven topprioriteit.

De richtlijn ‘Winkelen in de openbare ruimte’ bevat afspraken over wie proactief het voortouw neemt om te zorgen dat de coronamaatregelen worden toegepast en nageleefd in de openbare ruimte binnen een winkelgebied. De belangrijkste partijen in ieder winkelgebied zijn de winkeliers, de beheerders/eigenaren en de gemeente. Zij vullen de afspraken uit de richtlijn in door middel van lokaal maatwerk en samen met andere partijen. Voor drie soorten winkelgebieden, die samen het hele winkellandschap bedekken, zijn afspraken opgesteld. Download hieronder de aangescherpte richtlijnen:

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?

Meer waarde aan ruimte

De Roelofs Groep is sinds kort kennispartner van DNWS. Onze expertise ligt onder andere op het terrein van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, energie en grondstoffen. Roelofs beheert het totale traject van een project en heeft meerdere succesvolle centrumprojecten uitgevoerd: van gebiedsontwikkeling, advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.