Tips voor een veilig winkelgebied in december

In en voorafgaand aan de feestmaand trekken de winkelgebieden normaalgesproken veel bezoekers. Hoe kunnen we er, gezien de corona-maatregelen, voor zorgen dat de drukte gespreid wordt in zowel tijd als ruimte? Tijdens de kennis- en netwerksessie op 27 november gaven Syan Schaap en Daniël Schipper van Event Safety Institute een presentatie over bezoekersregulering. Hierna gingen we met deelnemers in gesprek over hun ervaringen en ideeën. We hebben de belangrijkste tips voor je op een rij gezet: 

tassen
 • Veel winkelgebieden hebben de maatregelen n.a.v. de eerste golf weer ingezet, zoals routing, lijnen op straat, borden en cityhosts. 
 • Gastvrijheid staat voorop. Bezoekers gastvrij benaderen is het meest effectief. Zorg dat hosts en vrijwilligers zich verbonden voelen met de stad en communicatief vaardig zijn. 
 • Stem City Hosts af op doelgroep winkelend publiek, zoals bijvoorbeeld in Assen waar medewerkers van de TT Assen worden ingezet. 
 • Zorg voor een dagelijks coördinatie moment van de cityhosts.
 • Houd de lijntjes kort met veiligheidsregio’s, gemeente, ondernemers, Boa’s en andere stakeholders. Hierdoor is er inmiddels een goede basis en structuur voor afstemming.
 • Zorg dat je als centrummanager veel aanwezig bent in het gebied. Dit geeft het gevoel bij ondernemers dat je ze ondersteunt en met ze meedenkt.
 • Let op conflicterende belangen. Wanneer een winkelier bijvoorbeeld iets voor de winkel plaatst heeft dit weer invloed op de meters in de winkelstraat. 
 • Probeer fietsers en uitstallingen uit de winkelstraat te weren. Dit zorgt voor een andere dynamiek en vraagt om veel ruimte dat ten koste gaat van winkelend publiek.
 • Zorg dat je opstoppingen van bezoekers voorkomt. Opstoppingen leiden niet alleen tot extra drukte maar zorgen ook voor een sterk gevoel van drukte. 
 • Werk samen. Winkeliers werken samen met horeca en speciaalzaken voor afhaalpunten van bestellingen.
 • Gebruik van leegstaande panden. Bijvoorbeeld Rituals in Groningen maakt gebruik van een leegstaand pand voor het afhalen van pakketten.  
 • Wijs winkeliers er continu op om het goede voorbeeld te geven door afstand te houden en een mondkapje te dragen.
 • Gebruik data. Passantentellingen zijn belangrijke data om te monitoren en te sturen op bezoekersstromen.
 • Gebruik modellen om inzicht te krijgen in de locatie (bijvoorbeeld die van een markt). Door het uit te tekenen kom je erachter wat wel en niet kan.
 • Breng extra openingstijden onder de aandacht om spreiding van bezoek te stimuleren.
 • Gebruik van een drukte app heeft alleen effect als deze goed gevoed wordt met up to date data. En wanneer consumenten bereid zijn om van dit medium gebruik te maken. Vaak is een nieuw medium (app) lastig om de bezoekers te bereiken. 

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?