Verslag bijeenkomst: Lokaal ondernemerschap binnen het grootwinkelbedrijf

Op 7 juli kwamen, op initiatief van INretail, in Den Haag 11 steden en 7 grootwinkelbedrijven samen om het gesprek te voeren over hoe grootwinkelbedrijven zich meer lokaal kunnen inzetten. Dit kan al door op directieniveau mee te denken over de toekomst van de binnenstad of door een storemanager ruimte te bieden voor lokale betrokkenheid. Maar ook laagdrempelig door deel te nemen aan marketingacties of elkaar te informeren bij een nieuwe storemanager. In dit verslag blikken we terug op de bijeenkomst en de belangrijkste uitkomsten.  

Actie nodig voor lokale betrokkenheid

Verschillende ontwikkelingen komen in de binnenstad bij elkaar zoals de woonopgave, mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en sociale vraagstukken. De druk op de openbare ruimte in de stad neemt toe, maar de hoeveelheid openbare ruimte blijft hetzelfde. Hoe blijft de binnenstad prettig voor haar bewoners en bezoekers?  

In coronatijd lagen onze binnensteden er leeg en verlaten bij. Daarom is INretail het initiatief gestart om binnensteden en het grootwinkelbedrijven met elkaar te verbinden. Zeker in deze tijd was er lokaal actie nodig. De eerste stappen waren succesvol. Om het initiatief een vervolg te geven vond er 7 juli een bijeenkomst plaatst om de samenwerking te versterken en om van elkaar te leren.   

Lokaal opnemen in bedrijfsfilosofie 

Lokaal ondernemerschap zou een vanzelfsprekend element moeten worden in de bedrijfsfilosofie van ketens, dat waren de vertegenwoordigers van de grootwinkelbedrijven het met elkaar eens. Zoals ook de binnenstadmanagers het eens waren met het uitgangspunt dat samenwerking met het grootwinkelbedrijf altijd mensenwerk is en blijft. Samantha van Rooij, binnenstadsmanager Tilburg, vindt de bijdrage van het grootwinkelbedrijf een waardevolle aanvulling op de binnenstadsorganisatie. Het brengt zakelijk denken en realisme met zich mee. Daarnaast helpt het om uit te zoomen en af en toe uit je ‘Tilburg-bubbel’ te stappen en te leren van andere steden.  

Lokale betrokkenheid

Hoe zorgen we voor een hogere lokale betrokkenheid?
Er zijn twee verschillende niveaus waarin het grootwinkelbedrijf lokaal betrokken kan zijn. Op strategisch niveau door het laten aansluiten van een CEO of Salesmanager en op operationeel niveau door het verbinden met een storemanager. De CEO/Salesmanager kan aansluiten bij een strategisch overleg waarin lange termijn plannen voor de binnenstad worden besproken. De storemanager kan concreet aansluiten bij appgroepen en meedoen aan lokale acties en evenementen.  

Voor meer lokale betrokkenheid van het grootwinkelbedrijf hebben zowel het grootwinkelbedrijf als de binnenstadsorganisaties een rol. Uit de bijeenkomst kwamen een aantal belangrijke uitkomsten hoe we kunnen zorgen voor meer lokale betrokkenheid.  

De rol van de binnenstadsmanager

  • Faciliteer een strategisch overleg waarin het grootwinkelbedrijf (bijv. directie of de salesmanager) kan deelnemen om mee te denken over de toekomst van de binnenstad. 
  • Verbind storemanagers aan je binnenstad en laat ze deelnemen aan lokale activiteiten. De centrummanager kan dit oppakken en daarvoor online communicatiekanalen inzetten. Zorg ook dat storemanagers elkaar weten te vinden.  
  • Wees als binnenstadsmanager concreet over wat je verwacht van het grootwinkelbedrijf, zowel strategisch als operationeel. Inspireer en motiveer de personen om actief deel te nemen en laat zien wat het ze kan brengen.  

De rol van het grootwinkelbedrijf

  • Maak lokaal ondernemerschap vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie. 
  • Maak van lokaal ondernemerschap een vast onderdeel in de functieprofielen en beoordelingsgesprekken van regio- en storemanagers. Als grootwinkelbedrijf kan je ophalen bij storemanagers wat zij nodig hebben om de lokale betrokkenheid te vergroten. Tevens kan je helpen om drempels weg te nemen.  
  • Sta positief tegenover deelname aan ondernemersverenigingen, een BIZ of een ondernemersfonds. Wees helder in de beschikbaarheid van middelen (capaciteit en financiële bijdrage voor activiteiten).  
  • Deel relevante lokale informatie. Bijvoorbeeld wisselingen van regio-/ storemanagers. Geef dit door aan de centrummanager van de binnenstad of via Chainels (online communicatieplatform) waar veel binnensteden mee werken.

Vervolg 

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met mooie input voor de toekomst. INretail zal samen met DNWS (De Nieuwe Winkelstraat) de komende tijd de volgende acties ondernemen:  

  • Het faciliteren van bijeenkomsten naar behoefte van en voor binnenstadorganisaties. Denk aan onderwerpen als winkeltijden, branchering, stadslogistiek, data etc. 
  • Het faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor sales-en districtsmanagers van het grootwinkelbedrijf.  
  • Het verbinden van het grootwinkelbedrijf met binnenstadorganisaties. Onder andere door de inzet van een speciale Chainels omgeving.  

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Hester Bunnik via  h.bunnik@dnws.nl.

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.