Week van de BIZ

De Wet op de bedrijveninvesteringszones is een flink succes. In 2020 zijn er ruim driehonderd BIZ’en actief in Nederland, en het aantal groeit nog steeds. Eind 2019 vond het nationale seminar Vijf jaar BIZ in Nederland plaats. Praktische workshops, een levendige paneldiscussie én de resultaten van het eerste landelijke onderzoek naar de BIZ boden de deelnemers een schat aan informatie. Dit najaar bieden we al deze kennis ‘plug & play’ aan in de WEEK VAN DE BIZ.

De serie van vijf gevarieerde BIZ-kennisworkshops maakt een krachtige versnelling in iedere fase van de BIZ mogelijk. Ook is er extra aandacht voor de voordelen en aandachtspunten die de coronatijd met zich meebrengt voor BIZ’en. De workshops gaan over: wel of niet kiezen voor een BIZ, wat komt er kijken bij een BIZ oprichten, wat maakt een BIZ succesvol en effectief, BIZ voor bedrijventerreinen en BIZ voor gemeenten. De workshops zijn interactief en bieden elk plaats voor maximaal 15 deelnemers.

BIZ voor bedrijventerreinen
Met een BIZ professioneel samenwerken op bedrijventerreinen? 

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Dat bewijzen  sinds enige jaren ook de BIZ’en  op  Nederlandse  bedrijventerreinen. Parkmanagement, verduurzaming, energietransitie, (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, acquisitie en omgevingsmanagement zijn onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een collectieve benadering. Maar hoe organiseert je dat: efficiënt, intelligent en gedragen? En welke mogelijkheden biedt de BIZ nog meer voor jouw bedrijventerrein?  Schrijf je dan in voor de workshop‘BIZ voor bedrijventerreinen’ onder leiding van Farzad Ghaus (Stad & Co) en ontdek de kansen van de BIZ voor jouw gebied.   

BIZ voor gemeenten
Professioneel begeleiden van BIZ-en door gemeentes?

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het BIZ-proces maar niet altijd de kennis in huis om ondernemers en vastgoedeigenaren met vragen of hulpverzoeken goed te bedienen. In deze workshop nemen Farzad Ghaus (Stad & Co) en Jorge van Vliet (DNWS) je mee langs alle belangrijke onderwerpen waar je als gemeente mee te maken krijgt bij een BIZ-oprichting en daarna. 

Effectief samenwerken 
Wat maakt een BIZ succesvol en effectief?

Waar de ene BIZ  het al jaren doet, staat de andere in de steigers: het BIZ-plan uitvoeren en effectief samenwerken. Wat zijn de succesfactoren? Wat is een effectieve organisatiestructuur? Hoe haal je alles uit het plan wat erin zit? Hoe houd je relaties fris en inspirerend? Welke mijlpalen vier je en wanneer zet je een tandje bij? Tijdens de workshop Effectief samenwerken komen talloze vraagstukken aan bod die met de uitvoering en professionalisering van de BIZ te maken hebben. Stefan van Aarle  (Stadskracht) daagt je uit om out of the box te denken en triggert discussies met inspirerende voorbeelden vanuit het hele land.

Vliegende start
Wel of niet kiezen voor een BIZ?

Een goede voorbereiding is het halve werk! Waar begint en eindigt het gebied? Wie moet je betrekken? Wat is ieders behoefte of doel om te participeren? Wat wordt de gezamenlijke koers? En waar liggen de prioriteiten? Allemaal belangrijke vragen in de eerste fase, waarin jij en anderen in jouw ondernemers- of eigenarencollectief onderzoeken of de BIZ voor jou een succesvol instrument kan zijn. Of is er in jouw gebied nog helemaal  geen vorm van een gezamenlijke organisatie? Ook dan is de workshop ‘ Vliegende start ’ geschikt!  In deze workshop onder leiding van  Peter Brouwer (Retail Raad en Daad) staan de oriëntatie op en voorbereiding van een BIZ – en  alles wat hierbij komt kijken – centraal. 

Samen sterk   
Wat komt er kijken bij het oprichten en verlengen van een BIZ?

Je hebt (opnieuw) gekozen voor de BIZ. Maar wat nu, welke stappen moet je doorlopen om jouw besluit in praktijk te brengen? Tijdens de workshop ‘samen sterk’ komen ze allemaal aan bod. Wat komt er kijken bij het formeren van een kopgroep, hoe werk je aan draagvlak in het hele gebied, wat staat er allemaal in (het nieuwe) BIZ-plan en wie schrijft het op? Floor Thomasse (Stad & Co) put in deze workshop rijkelijk uit haar ervaringen met het oprichten en verlengen van BIZ’en in heel Nederland. Ben je een BIZ aan het oprichten of verlengen? Dan is dit een workshop voor jou! 

Delen:

Bekijk ook

Het binnenstadsmanagement van Den Bosch

Praktijkvoorbeeld uit het werkboek: organisatiemodel ‘Langetermijn doeners’. Door Den Bosch Partners. De Bossche binnenstad kent een lange traditie van centrummanagement....

De binnenstad van Leiden is één van de grootste werkgevers van gemeente Leiden

Praktijkvoorbeeld uit het werkboek. Organisatiemodellen 'Langetermijndoeners' en 'De Koepelregisseurs'. Door Rupert Parker Brady De binnenstad van Leiden is één van...

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.