NBTC

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland. Vanuit de landelijke visie en bijbehorende strategie, inspireren, verbinden en faciliteren wij steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland. Ten behoeve van ons land als een leefbare, geliefde en waardevolle bestemming, voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland. NBTC werkt vanuit vier werkterreinen: Intell & Insights, Strategy & Branding, Destination Development en Marketing.

Intell & Insights
Kennis en data vormen de basis voor de ontwikkeling van bestemming Nederland. Intell & Insights signaleert relevante trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in herkomstmarkten en bezoekersgroepen.

Strategy & Branding
Strategy & Branding faciliteert en adviseert steden en regio’s als het gaat om toerismebeleid.

Destination Development
… oftewel bestemmingsontwikkeling. Dit team stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van relevant toeristisch aanbod in ons land.

Marketing
Met onze marketingcommunicatieactiviteiten richten we ons op zowel de consumenten- als de zakelijke markt.  

“Bezoekers uit binnen- en buitenland vormen een aanjager voor een aantrekkelijke en levendige binnenstad voor bewoners, bezoekers én bedrijven. Zij zoeken en waarderen onze aantrekkelijke (binnen)steden. Randvoorwaarden hiervoor zijn dat plekken actief richting geven aan de door hun gewenste toekomst door zich helder te positioneren, te ontwikkelen en te organiseren vanuit hun eigen DNA en daarbij cross-sectoraal de handen ineen te slaan.”

Thijs de Groot

Relevatie voor centrumgebieden

Nederlandse (binnen)steden staan voor de uitdaging om aantrekkelijk, levendig en veelzijdig te blijven dan wel te worden. Toerisme kan aan deze opgave een belangrijke bijdrage leveren. Zo kunnen bezoekers ervoor zorgen dat de stad ook aantrekkelijk(er) wordt voor bewoners. En bewoners kunnen er andersom voor zorgen dat een stad aantrekkelijk wordt voor bezoekers.

Met de verschuiving van praktische functies van de binnenstad naar een invulling meer gericht op het verbeteren van de beleving, vitaliteit, verbinden én verkopen, bieden nationale en internationale bezoekers een kans om de binnenstad te ontwikkelen op een manier die het DNA van de plek versterkt. Naast dat het een kans is zal ook het verwachtingspatroon van toekomstige bezoekers: recreatief en toeristisch, maar ook die van inwoners veranderen. Doorontwikkelen is dan ook een meer een must en geen nice to have. NBTC zet zich o.a. met het programma Dynamische Stad in om deze ontwikkeling mede vorm te geven.

Trots op…

NBTC ontwikkelt op dit moment een leidraad dynamische stad waarbij wij de landelijke strategie voor duurzame ontwikkeling toepassen op de stad. Deze leidraad dient als een praktische tool om de bezoekerseconomie te koppelen aan de ontwikkeling van de stad om zodoende de aantrekkelijkheid, vitaliteit en levendigheid voor de langere termijn op orde te hebben. Graag gaan we met betrokkenen aan de slag om deze leidraad in het land toe te passen.

Delen: