Retailagenda

De Retailagenda is een netwerk- en kennisorganisatie waarin private en publieke partijen, zoals provincies, gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers, structureel samenwerken aan duurzame en leefbare kernen en een vitale retail. Alle kennis en ervaring die daarbij wordt opgedaan, wordt onder alle betrokken partijen gedeeld. 

De Retailagenda is in 2015 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector. Structurele veranderingen in de retail hebben geleid tot een groeiende de leegstand, op zo’n manier dat het impact heeft op de leefbaarheid van binnensteden en kernen. De transformatie naar nieuwe functies moet deze (winkel)gebieden weer aantrekkelijk maken voor bewoners en bezoekers. Die slag kan alleen worden gemaakt als alle betrokkenen samenwerken. De Retailagenda wil de transitie van binnensteden en kernen gezamenlijk versnellen, om zo te zorgen dat kernen vitaal, duurzaam en (economisch) aantrekkelijk blijven.  

De Retailagenda richt zich daarbij op drie centrale thema’s: de transformatie, human capital en digitalisering & innovatie.  De partner werken vanuit deze drie thema’s aan oplossingen die de vitaliteit van retail en binnensteden en kernen verbeteren. Alle kennis en ervaring die daarbij op lokaal, regionaal of landelijk niveau wordt opgedaan wordt breed gedeeld met betrokken organisaties en stakeholders. 

“Samenwerken aan duurzame en leefbare kernen” 

Relevatie voor centrumgebieden

  • Vanuit de Retailagenda kijken we naar relevante onderwerpen die extra aandacht of landelijke sturing nodig hebben, of die kunnen profiteren van de brede samenwerking tussen de partners van de Retailagenda.  
  • Binnen de thema’s van de Retailagenda brengt de Retailagenda partijen samen om ervaring te delen en kennis te vergroten. 
  • De Retailagenda zet onderzoek in om te zorgen voor duidelijke inzichten en een gefundeerde basis voor een strategische aanpak voor leefbare steden en kernen op lange termijn. 
  • Opgedane kennis is voor iedereen toegankelijk en wordt breed gedeeld door middel van o.a. webinars, congressen, handreikingen, en toolkits etc. Daarvoor wordt ook het netwerk van de partners ingezet.

Delen: