SITE

SITE werkt als onafhankelijke gebieds- en conceptontwikkelaar aan complexe stedelijke opgaves op het vlak van retail, werken, wonen en vrije tijd in een samenspel met publieke en private partijen.

SITE werkt als gebiedsontwikkelaar aan complexe stedelijke opgaven waar vraag is naar perspectief en strategie. Wij verbinden ontwerp, financiën en markt, ontwikkelen visie en zetten die om naar haalbare en uitvoerbare strategieën. Soms gaat het over bestaande projecten, soms geheel nieuwe opgaves, maar altijd in een complexe context met diverse partijen en belangen. Wij zijn daarbij actief in woningbouw, retail, werklocaties, leisure en combinaties hiervan.

Doelgroepen:

  • Overheid in brede zin
  • Ontwikkelaars
  • Investeerders/eigenaren/beleggers
  • Woningcorporaties

SITE werkt gemiddeld genomen voor 50% voor publieke partijen en 50% voor private partijen. Ook vaak voor combinaties van publiek en privaat.

“De staat van de stad laat zich aflezen in de binnenstad. Als men stedelijke kansen of problemen wil aanpakken, gebruik dan juist de binnenstad als vliegwiel.”

Oedsen Boersma

Relevantie voor centrumgebieden

De expertise van SITE in gebiedsontwikkeling en conceptontwikkeling is erg relevant voor centrumgebieden die willen transformeren en/of verdichten en waar een vraagstuk speelt over (her)positionering in brede zin.

Oranjepark Apeldoorn
Oranjepark Apeldoorn

Trots op…

Apeldoorn, binnenstad als Stadspark

SITE stond vanaf 2018 aan de basis van een fundamentele transitie van de Apeldoornse binnenstad van een winkelorientatie naar een brede postionering voor wonen, werken en verblijven. Een transitie waarbij de krimp van het winkelareaal wordt gecombineerd met de groei van de binnenstad. Door een integrale groene koers kon de Kanaalzone en Spoorzone aan het klassieke centrumgebied worden gekoppeld. Apeldoorn heeft vanuit de visie van SITE een strategische koers uitgezet voor ‘stadmaken’ en een scherpe positionering als Hoofdstad van de Veluwe omarmt.

Lees hier meer over de transitie van de Apeldoornse binnenstad.

Kennis van SITE

Artikel

Het goede gesprek voor een nieuwe winkelstraat

Als gebiedsontwikkelaars bij SITE zijn we dagelijks bezig met het maken van aantrekkelijke stukjes stad. Binnen het jargon van verdichting, optopping, transformatie en mixed-use proberen we tot concrete en verbeeldende stappen te komen. Dat leidt tot verbeterde centrummilieus, woon-werkgebieden en ontmoetingsplaatsen, waarin SITE streeft naar schoonheid en flow. Per situatie en context is een andere route nodig. Maar wat voorop staat is: het goede gesprek.

Delen: