5 tips die bijdragen aan een succesvolle aanvraag voor de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden 

Door Ingrid Ploegmakers van kennispartner Sweco 

De vierde en laatste ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden opent 8 april 2024 (onder voorbehoud). Ben jij als gemeente van plan om een aanvraag in te dienen? Zorg voor een goede voorbereiding, start op tijd en schakel de juiste experts in. Een van die experts is Sweco. Zij geven je graag vijf tips voor een succesvolle aanvraag.

  • Een breed gedragen centrumvisie vormt de basis voor de onderbouwing van je projectplan. Begin het traject daarom met een krachtige toekomstgerichte centrumvisie.  
  • Je krijgt extra punten voor het weghalen van winkelmeters, compacter maken van je centrumgebied en versterken van de structuur van je centrum. Een of meerdere van deze aspecten moet je zeker opnemen in je projectplan. 
  • Hoe meer private partijen, hoe ingewikkelder het proces. Het meest ideaal is om slechts twee of drie private partijen aan te haken op het samenwerkingstraject. 
  • Als een private partij een onrendabele top heeft zijn er wellicht mogelijkheden om een deel van die onrendabele top naar de gemeente over te hevelen. Op die manier kan het project toch van de grond komen.  
  • Onze ervaring is dat er allerlei discussies gevoerd moeten worden naar aanleiding van de financiële cijfers / invulling van de spreadsheet. Begin daarom op tijd met het invullen van de spreadsheet zodat je voldoende tijd over houdt om essentiële discussies met elkaar te voeren.  

Impulsaanpak Winkelgebieden 
Winkelstraten staan onder druk. De oplopende leegstand maakt binnensteden snel minder aantrekkelijk. Met het programma ‘impulsaanpak winkelgebieden’ wil de Rijksoverheid via subsidie lokale projecten ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft hiervoor een budget van 100 miljoen beschikbaar gesteld.  Meer weten? Check de pagina Impulsaanpak Winkelgebieden. Of neem contact op met Ingrid Ploegmakers van Sweco.

Delen: