Goudappel sluit zich aan bij DNWS

Onlangs heeft Goudappel zich als nieuwe kennispartner aangesloten bij DNWS, welkom! Madelon Schreuders, Senior Adviseur Retail en Centrumontwikkeling, stelt Goudappel graag aan jullie voor.

Onze verwachtingen voor 2023 en de betekenis daarvan voor centrumgebieden

“Het zijn onzekere tijden. Niet alleen voor de consument, maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven. Economisch gezien wordt een lichte groei verwacht. Maar welke kant het precies opgaat in 2023, is lastig te zeggen. We zullen nog wel geruime tijd te maken hebben met hoge energieprijzen en inflatie, een oorlog aan de rand van oostelijk Europa en sociale en maatschappelijke uitdagingen rondom vluchtelingen, stikstof, klimaat, armoede en vergrijzing. Ook moeten delen van onze samenleving nog steeds herstellen van de gevolgen van Covid-19.”

We zien ook positieve ontwikkelingen

“Overheden, ontwikkelaars en andere partijen investeren in woningbouw en de versterking van de kwaliteit en leefbaarheid van binnenstedelijke gebieden. Maar ook wij als consumenten, ondernemers en bewoners beseffen meer en meer dat een constructieve aanpak echt nodig is voor het behoud van leefbare centra om in te wonen, te werken, te verblijven en te recreëren. Juist daar ondervinden we de maatschappelijke uitdagingen vaak letterlijk aan den lijven. Schaarse openbare ruimte, hittestress, droogte en het gebrek aan water, de wens om mobiel en gezond te blijven, de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze woon-, werk- en centrumgebieden en de druk die dat legt op ons mobiliteitssysteem. Deze trends en ontwikkelingen zijn van invloed op onze ideeën als maatschappij in het geheel over ruimtegebruik, mobiliteit, leefbaarheid en het spanningsveld daartussen. Dat zien we terug in lokale ambities zoals het verdichten van kernen, het autoluw maken van straten of het zoeken naar de meest optimale en toekomstbestendige mix van voorzieningen in winkelstraten en centrumgebieden.”

Nieuwe behoeften kunnen ontstaan

“Onder invloed van bijvoorbeeld vergrijzing of de ambitie om meer jongeren te binden aan centrumgebieden kunnen nieuwe behoeftes ontstaan. Denk aan functies als cultuur, vermaak en verblijven. Ook kan de vraag naar bepaalde type retail- en andere detailhandelsvoorzieningen toe- of afnemen, zoals witgoed en speelgoed of wijzigt de vraag naar bepaalde (dag)horecaconcepten.”

Wat kan Goudappel voor jouw centrumgebied betekenen?

Goudappel helpt bij dit soort, vaak complexe, transformaties in centrumgebieden. Door het in beeld brengen van de huidige economische vitaliteit van een centrumgebied met de Vitaliteitsbenchmark of door met vestigingsplaatsonderzoeken de juiste locatie voor de juiste ondernemer te vinden. Ook zet Goudappel haar kennis, data en expertise in op het gebied van mobiliteit en ruimte, parkeren, retail en locatieontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van centrumgebieden.

Lees hier meer over kennispartner Goudappel.

Word ook kennispartner
Wij werken graag samen met organisaties die expertise en ervaring hebben die waardevol zijn om centrumgebieden vooruit te helpen. Wil je ook kennispartner worden of weten wat DNWS voor jou als kennispartner kan betekenen, klik dan hier.

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.