Goudappel sluit zich aan bij DNWS

Onlangs heeft Goudappel zich als nieuwe kennispartner aangesloten bij DNWS, welkom! Madelon Schreuders, Senior Adviseur Retail en Centrumontwikkeling, stelt Goudappel graag aan jullie voor.

Onze verwachtingen voor 2023 en de betekenis daarvan voor centrumgebieden

“Het zijn onzekere tijden. Niet alleen voor de consument, maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven. Economisch gezien wordt een lichte groei verwacht. Maar welke kant het precies opgaat in 2023, is lastig te zeggen. We zullen nog wel geruime tijd te maken hebben met hoge energieprijzen en inflatie, een oorlog aan de rand van oostelijk Europa en sociale en maatschappelijke uitdagingen rondom vluchtelingen, stikstof, klimaat, armoede en vergrijzing. Ook moeten delen van onze samenleving nog steeds herstellen van de gevolgen van Covid-19.”

We zien ook positieve ontwikkelingen

“Overheden, ontwikkelaars en andere partijen investeren in woningbouw en de versterking van de kwaliteit en leefbaarheid van binnenstedelijke gebieden. Maar ook wij als consumenten, ondernemers en bewoners beseffen meer en meer dat een constructieve aanpak echt nodig is voor het behoud van leefbare centra om in te wonen, te werken, te verblijven en te recreëren. Juist daar ondervinden we de maatschappelijke uitdagingen vaak letterlijk aan den lijven. Schaarse openbare ruimte, hittestress, droogte en het gebrek aan water, de wens om mobiel en gezond te blijven, de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze woon-, werk- en centrumgebieden en de druk die dat legt op ons mobiliteitssysteem. Deze trends en ontwikkelingen zijn van invloed op onze ideeën als maatschappij in het geheel over ruimtegebruik, mobiliteit, leefbaarheid en het spanningsveld daartussen. Dat zien we terug in lokale ambities zoals het verdichten van kernen, het autoluw maken van straten of het zoeken naar de meest optimale en toekomstbestendige mix van voorzieningen in winkelstraten en centrumgebieden.”

Nieuwe behoeften kunnen ontstaan

“Onder invloed van bijvoorbeeld vergrijzing of de ambitie om meer jongeren te binden aan centrumgebieden kunnen nieuwe behoeftes ontstaan. Denk aan functies als cultuur, vermaak en verblijven. Ook kan de vraag naar bepaalde type retail- en andere detailhandelsvoorzieningen toe- of afnemen, zoals witgoed en speelgoed of wijzigt de vraag naar bepaalde (dag)horecaconcepten.”

Wat kan Goudappel voor jouw centrumgebied betekenen?

Goudappel helpt bij dit soort, vaak complexe, transformaties in centrumgebieden. Door het in beeld brengen van de huidige economische vitaliteit van een centrumgebied met de Vitaliteitsbenchmark of door met vestigingsplaatsonderzoeken de juiste locatie voor de juiste ondernemer te vinden. Ook zet Goudappel haar kennis, data en expertise in op het gebied van mobiliteit en ruimte, parkeren, retail en locatieontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van centrumgebieden.

Lees hier meer over kennispartner Goudappel.

Word ook kennispartner
Wij werken graag samen met organisaties die expertise en ervaring hebben die waardevol zijn om centrumgebieden vooruit te helpen. Wil je ook kennispartner worden of weten wat DNWS voor jou als kennispartner kan betekenen, klik dan hier.

Delen:

Bekijk ook

Gratis inlog DNWS deelnemers op data-centrum Retail Insiders

Retail Insiders is hét semipublieke datacentrum voor retailstakeholders. Je vindt er cijfers over de detailhandel, food, non food en ruim 50 onderliggende branches. Als deelnemer van DNWS kan je nu een gratis account aanmaken op Retail Insiders.

Doorn is klaar voor een volgende stap

Afgelopen jaar is er in Doorn een DNWS Kom-In-Actie-Traject gestart. Op 17 januari jl. vond er een geslaagde werksessie plaats in Doorn met als onderwerp ‘Hoe blijf je als centrumgebied in de toekomst aantrekkelijk?’ Er werd gesproken over een energieke en inspirerende avond met een goede opkomst en veel betrokkenheid. Men vond het waardevol om mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen en de betrokkenen willen graag samen aan de slag voor een toekomstbestendig Doorn.

Fiets loopt spaak in centrum  

Een typisch Nederlands beeld: tegen de wind in trappende fietsers. Fietsen geeft ons vrijheid. Het is gezond. Het biedt ons flexibiliteit, is efficiënter qua ruimtegebruik en goedkoop vergeleken met de auto en het openbaar vervoer. Het succes van de fiets brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee.