Groningen City Club zet in op digitale ondernemers

Online is niet meer weg te denken in het retaillandschap en veel ondernemers hebben al (eerste) digitale stappen gezet. Om retailondernemers in de gemeente Groningen verder op weg te helpen bij digitalisering van hun bedrijfsvoering heeft Groningen City Club digitaliseringstrajecten gelanceerd, waarbij ondernemers (financiële) ondersteuning krijgen. Wij spraken met Erwin Mulder, Binnenstadsmanagement en Projecten Groningen City Club, over dit project en welke kansen het biedt.

Hulp bij het opzetten van een online verkoopkanaal of online marketing

Veel ondernemers hebben al de nodige stappen gezet om ook online omzet te genereren. Tegelijkertijd worstelen ondernemers met vragen over hun toekomst, over de veranderende markt en of online ook voor hen interessant kan zijn. Om ondernemers ondersteuning te bieden op het gebied van digitalisering zijn er twee concrete trajecten uitgewerkt. Het eerste traject is er voor ondernemers die graag online hun producten willen verkopen, maar vastlopen in de vele aanbieders die er zijn óf ondernemers die onvoldoende bekend zijn met de technieken die nodig zijn om een succesvolle webshop op te zetten. Het tweede traject wordt ingezet op het ondersteunen van ondernemers die al online actief zijn, maar nog onvoldoende profiteren van hun digitale inspanningen. 

“Afhankelijk van welk traject wordt gekozen duurt het traject tussen de 2 en 12 maanden. Tijdens een eerste persoonlijk intakegesprek worden samen met de ondernemer, de wensen, behoeften en doelstellingen bepaald. Op basis hiervan wordt het traject verder vormgegeven. Het opleveren van een goed functionerende webshop kan in 2 maanden afgerond zijn, terwijl andere ondernemers kiezen voor een langere periode waarin ze werken aan doelstellingen gekoppeld aan hun online marketing.” 

Verplichte trainingen om de kansen op succes te vergroten

“Met het aanbieden van beide digitaliseringstrajecten willen we op een laagdrempelige manier ondernemers helpen bij de verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering. Daarbij nemen we ook thema’s als cybersecurity mee”, zegt Erwin. “Ook worden er twee verplichte trainingen aangeboden, om de kansen op succes te vergroten. Uiteindelijk wil je ondernemers op weg helpen en de juiste handvatten aanreiken, zodat ze daarna zelfstandig en met goed resultaat hun digitaliseringsweg vervolgen” aldus Eric Bos, voorzitter Groningen City Club. 

Ondersteun het individu, dan wordt het collectief beter

“Groningen City Club vertegenwoordigt alle binnenstadsondernemers in Groningen. In al onze projecten en werkzaamheden proberen we de binnenstad van Groningen nog aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als ondernemers. Dit betekent dat we inzetten op het collectief en samen met lokale straatverenigingen en de gemeente de focus hebben op de gemeenschappelijke doelen, maar we zijn ons ook bewust van het feit dat de lokale ondernemers de binnenstad maken. Om ook hen te helpen in het ondernemen hebben we enkele jaren geleden de Groninger Ondernemers Academy opgericht. Via dit platform bieden we ondernemers, medewerkers en filiaalmanagers de mogelijkheid om kosteloos trainingen, inspiratiesessies en andere thematische bijeenkomsten bij te wonen. Deze digitaliseringstrajecten sluiten goed aan op die gedachte. Ondersteun ook het individu, vanuit de gedachte dat het collectief er beter van wordt. Ik raad een dergelijk project ook zeker aan voor andere gebieden. Je helpt er de ondernemer mee en dat komt ten goede aan de stad. Ieder gebied, hoe klein of groot ook, is uiteindelijk bezig met het versterken en stimuleren van ondernemerschap, zodat een binnenstad of winkelgebied floreert. Ondernemers spelen hierin een cruciale rol.” 

Zorg voor maximaal bereik

“We hebben de ondernemers in de binnenstad en buitengebieden via meerdere kanalen op de hoogte gebracht van dit project. Naast onze standaard nieuwsbrieven via de verschillende bedrijventerreinen en de uitingen in lokale mediakanalen, hebben alle ondernemers die voldoen aan de criteria, een persoonlijk bezoek gehad van de experts die de trajecten uitvoeren. Daardoor kan snel ingeschat worden of een traject meerwaarde heeft, waar de voorkeur naar uit gaat én signaleren we ook andere uitdagingen waar ondernemers voor staan. Deze acties en een gerichte belactie, aangevuld met toekomstige uitingen op socials zorgen voor een maximaal bereik.” 

Online marketing in trek

“Alle bedrijvenverenigingen en de omliggende dorpen vallend onder de gemeente Groningen zijn inmiddels aangehaakt. Daardoor kunnen ondernemers uit de gehele gemeente gebruikmaken van deze regeling en blijft het niet beperkt tot alleen de binnenstad. Op dit moment hebben we ruim 70 aanmeldingen. Voor het traject gericht op het inrichten van een goede webshop is zeker belangstelling, maar het traject voor online marketing heeft de voorkeur bij ondernemers. Voor dit traject is het hebben van een webshop geen verplichting, dus de doelgroep is breder. Bovendien is online marketing erg breed in te zetten. Veel ondernemers vragen zich af hoe online marketing effectief is in te zetten, zodat het ook daadwerkelijk iets oplevert, daar kunnen experts nu bij helpen”, geeft Erwin aan. 

Steun vanuit de gemeente

Ondernemers die uiteindelijk besluiten om gebruik te maken van één van de trajecten kunnen een tegemoetkoming ontvangen van maximaal € 3.000,- . Een eigen bijdrage van minimaal € 500,- is verplicht. “Groningen City Club is formeel de initiatiefnemer en wordt financieel ondersteund vanuit de gemeente Groningen. De financiële middelen zijn afkomstig uit de Corona Herstelgelden die eerder door de gemeente Groningen beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt een deel bekostigd uit het Ondernemersfonds Groningen. Voor ondernemers die de eigen bijdrage van € 500,- niet kunnen bekostigen, hebben we de samenwerking gezocht met de Werkplaats Online Ondernemen, waar ondernemers ook kosteloos geholpen kunnen worden.” 

 Meer weten over het project? 
Klik hier voor meer informatie. Beide trajecten zijn beschikbaar t/m 31-12-2022. Er is echter wel een maximaal budget gereserveerd. In totaal kunnen er zo’n 120 ondernemers ondersteund worden. 

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Terugblik inspiratiesessie ‘Artificial intelligence in centrumgebieden’

Eind april organiseerden we bij DNWS de inspiratiesessie 'Artificial intelligence in centrumgebieden'. Wilco Verdoold verzorgde een inspirerende sessie en daarom delen wij graag nog wat citaten en tips:

Hoe geef ik écht betekenis aan mijn data?

Data speelt een steeds grotere rol in de aansturing van winkelgebieden. Veel centrumgebieden worstelen met de vraag welke data echt van belang zijn, welke bron of leverancier ze het beste kunnen gebruiken en vooral hoe ze de data vervolgens kunnen benutten en toepassen. Anouk Mensen van onze kennispartner Analyzus neemt je mee in de mogelijkheden en hoe je hierin keuzes kunt maken.