Hoe zorg je als winkelgebied voor gezamenlijke openingstijden?

Het is een onderwerp van alle tijden: openingstijden van winkels. Wij merken dat het de laatste tijd vaker op de agenda staat. Wel of geen koopavond, alle avonden langer open en koopzondagen. Een belangrijke vraag die in winkelgebieden speelt is dan ook: hoe zorgen we voor gezamenlijke openingstijden? In dit artikel gaan we in op de regels rondom openingstijden, zaken om rekening mee te houden en welke partijen het voortouw kunnen nemen om het gesprek aan te gaan.

Loop je in een binnenstad, dorp of ander soort winkelgebied, zoals een woonboulevard, dan wil je open deuren aantreffen. Hoe eenduidiger de openingstijden van een gebied, hoe voorspelbaarder een bezoek hieraan is en hoe duidelijker het is voor de consument. Gezamenlijke openingstijden dragen hier aan bij. Stem ze daarom af in jouw winkelgebied. Ook op bijzondere koopmomenten, zoveel Black Friday en de feestdagen.

Winkeltijdenwet

De winkeltijdenwet, hoe zat dat ook alweer? Waarschijnlijk wijzigt per 1 januari 2022 de winkeltijdenwet. Met deze wijziging wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier –zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging – zonder instemming van de winkelier besluit over de openingstijden. De winkelier krijgt daarmee bij wet ruimte om een eigen afweging te maken. Het voorstel beperkt niet de mogelijkheden om onderling afspraken te maken over openingstijden, bijvoorbeeld in een huurovereenkomst of een franchiseovereenkomst. Door deze wijziging in de wet is het nog belangrijker om in het winkelgebied afspraken te maken met elkaar.

Verschillen tussen branches en doelgroepen

Door verschillen in branches zijn er ook vaak afwijkende openingstijden.  Zo heeft de bakker andere openingstijden dan een modezaak. Dit hoeft echter geen probleem te zijn als ondernemers hier afspraken over maken. Door onderzoek te doen naar de wensen van de consument kun je dit in kaart brengen. Al denk je te weten wat de consumentenbehoefte is, kan een onderzoek toch nieuwe informatie opleveren. Uit onderzoek van studenten van TMO in opdracht van DNWS blijkt bijvoorbeeld dat men graag wil dat de apotheek langer open is. Afhankelijk van de doelgroep en het verzorgingsgebied kunnen openingstijden ook verschillen. In Hoog Catharijne in Utrecht is het logischer dat de winkels elke avond open zijn dan in een winkelgebied in een gezinswijk. Houd daarom rekening met de consument: hoe bewegen consumenten zich in jouw gebied? En hoe ontwikkelt zich dit in de toekomst? Op basis van het consumentengedrag kan je bepalen wat de beste openingstijden voor het gebied zijn.

Samen kom je verder

Logische partijen om samen de openingstijden te organiseren zijn niet alleen winkel-, horeca- en bijvoorbeeld culturele ondernemers, maar ook de centrumorganisatie. Denk aan een winkeliersvereniging, centrummanagementorganisatie en de gemeente (afdeling Economische Zaken). In de basis wil je ondernemers niet dwingen om open of gesloten te zijn. Elke ondernemer heeft zijn eigen overwegingen (keuze inzake type klanten/doelgroepen, eigen vrijetijd,  geloofsovertuiging of wensen van medewerkers). Deel dilemma’s met elkaar en zoek gezamenlijk naar oplossingen.

Wat kan welke partij doen? 

Een gemeente kan het voortouw nemen in het faciliteren van gezamenlijke lokale openingstijden. Concreet door in de lokale winkeltijdenverordening zo ruim en flexibel mogelijk te zijn. Daarnaast is het als winkeliersvereniging/centrummanagementorganisatie goed om zoveel mogelijk ondernemers te betrekken bij het afstemmen van de openingstijden. Voorbeelden uit Nederland zijn:

Nog een laatste tip: stimuleer ondernemers om op Google ‘MijnBedrijf’ de juiste openingstijden te vermelden. Voor consumenten is Google Maps een belangrijke informatiebron voor openingstijden, adres, route en reviews.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de winkeltijdenwet of ben je benieuwd hoe je dit onderwerp onder de aandacht kan brengen in jouw winkelgebied? Neem contact op met je accountmanager Johan Schomaker (j.schomaker@dnws.nl).

Delen:

Bekijk ook

Doorn is klaar voor een volgende stap

Afgelopen jaar is er in Doorn een DNWS Kom-In-Actie-Traject gestart. Op 17 januari jl. vond er een geslaagde werksessie plaats in Doorn met als onderwerp ‘Hoe blijf je als centrumgebied in de toekomst aantrekkelijk?’ Er werd gesproken over een energieke en inspirerende avond met een goede opkomst en veel betrokkenheid. Men vond het waardevol om mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen en de betrokkenen willen graag samen aan de slag voor een toekomstbestendig Doorn.

Fiets loopt spaak in centrum  

Een typisch Nederlands beeld: tegen de wind in trappende fietsers. Fietsen geeft ons vrijheid. Het is gezond. Het biedt ons flexibiliteit, is efficiënter qua ruimtegebruik en goedkoop vergeleken met de auto en het openbaar vervoer. Het succes van de fiets brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. 

Is de ALV nog van deze tijd?

De algemene ledenvergadering (ALV) wordt steeds minder populair. De opkomst is vaak bedroevend laag en organisatoren moeten steeds meer out of the box denken om leden naar de verplicht-georganiseerde bijeenkomst te trekken. Hoe is het tij te keren? Wat dacht je van een AMV: de Algemene Motivatie Vergadering.