Lobby voor voortzetting Impulsaanpak Winkelgebieden

In 2022 is de succesvolle regeling Impulsaanpak Winkelgebieden gestart. Voor deze regeling is door de Rijksoverheid 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat gemeenten geactiveerd worden om met private partijen transformatieprojecten te starten. Nu de vierde – en laatste ronde – weer overschreven lijkt te worden is het van belang dat we ook na sluiting van deze tranche doorgaan met de Impulsaanpak. Hiervoor vragen INretail en het Vakcentrum al geruime tijd met gemeenten, VNO-NCW en MKB-Nederland aandacht bij de Tweede Kamer.

De nood is hoog

De Impulsaanpak zorgt voor investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte, het toevoegen van publieksfuncties zoals een bibliotheek en vergroening. Dit alles voor toekomstbestendige (winkel)gebieden. Daarnaast blijkt de regeling in de praktijk een enorme stimulans voor woningbouw. Zo worden er meer dan 4000 woningen gebouwd en zijn er ook woningbouwplannen in nog 8 gemeenten.

Dit jaar loopt de regeling af, terwijl gemeenten op stoom zijn en er meer geld nodig is om de noodzakelijke investeringen te blijven stimuleren. Daarom lobbyt INretail voor het voorzetten van de regeling. Hiervoor hebben we o.a. met Tweede Kamerlid Arend Kisteman (VVD) Winschoten bezocht en hebben we 26 april de directeuren van VNO-NCW & MKB-Nederland meegenomen naar Rijswijk om de regeling in de praktijk te laten zien.  

Blijf investeren

Onze oproep aan de Tweede Kamer is dan ook helder: blijf investeren in de succesvolle regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. De regeling is een belangrijke stimulans om via cofinanciering kernen toekomstbestendig te maken. Elke euro die het Rijk investeert in de impulsaanpak wordt vermenigvuldigd met vier door lokale en private partijen.

We willen voorkomen dat een leeg fonds noodzakelijke verbeteringen tegenhoudt. Daarom pleiten we voor een nieuwe impuls van 400 miljoen euro. Transformatie van winkelgebieden betekent meer woningen, vergroening en vitalere, leefbare kernen. Zonder deze gelden blijven plannen liggen en dat betekent vertraging en uitstel.

Vierde en laatste ronde opent binnenkort

Op dinsdag 21 mei kun je als gemeente een aanvraag indienen voor de voor nu laatste ronde van de Impulsaanpak. Meer informatie en aanvragen doe je via RvO.

Delen: