Meer waarde aan ruimte

De Roelofs Groep is sinds kort kennispartner van DNWS. Onze expertise ligt onder andere op het terrein van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, energie en grondstoffen. Roelofs beheert het totale traject van een project en heeft meerdere succesvolle centrumprojecten uitgevoerd: van gebiedsontwikkeling, advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.

De eindgebruiker centraal

Vrijwel al het werk in de infra heeft impact op anderen. Met het mogelijk maken van een ontwikkeling zijn er veel belangen die spelen. Al die partijen met verschillende belangen hebben kennis in huis die belangrijk is voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een centrumgebied. Doelgroepen over het hoofd zien of niet op tijd betrekken, is iets dat je wilt voorkomen. Roelofs stelt daarom een participatieplan op en betrekt de omgeving zo zorgvuldig mogelijk.

Participatie Dalfsen

Het uitgangspunt van Roelofs is: de eindgebruiker staat centraal. Om deze basishouding te verankeren in een project is participatie essentieel. In het centrum van Dalfsen werkt Roelofs met de gemeente aan het klimaatbestendig opnieuw inrichten van de Prinsenstraat, het Kerkplein en een klein gedeelte van de Molenstraat. Doordat het plangebied zich in het centrum bevindt, heeft dit project grote impact voor de omgeving. Bij de voorbereiding en de ontwerpfase is veel aandacht geweest voor het betrekken van de omgeving. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de werkgroep en ondernemers inspraak te geven in de ontwerpkeuzes, maar ook in de voorbereiding richting de uitvoering. Zo is samen een gefaseerde planning en goed doordacht plan van aanpak gecreëerd.

In dit project komen al de expertises van Roelofs samen. Om tot een toekomstbestendig en haalbaar ontwerp te komen (financieel en technisch), werkt Roelofs aan diverse analyses en onderzoeken op het gebied van circulaire economie, mobiliteit en verkeerstructuren, klimaatadaptatie en waterhuishouding, groen en biodiversiteit. Het project wordt op een integrale manier aangepakt met de integrale ontwerpmethodiek Plek ZAT. Hierdoor borgt het projectteam dat ze met een integrale blik naar de inrichting kijken, weloverwogen keuzes worden gemaakt in de ontwerpfase en waarbij participatie een belangrijk onderdeel is om te komen tot een gedragen en toekomstbestendig ontwerp.

Bouwteam Didam

Roelofs is een kennisgedreven organisatie die continu aansluiting zoekt bij andere partners uit de keten. De bouwteamvorm is daarom ideaal voor onder andere centrumprojecten. Zodoende is onlangs het project Bouwteam Centrumplan Didam afgerond. In een bouwteam met de gemeente Montferland is er internsief samengewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Didam.

Deze renovatie was een belangrijk project voor de lokale ondernemers, om het centrum te transformeren tot een levendige en moderne plek voor inwoners en bezoekers. Nu, na jaren van intensief samenwerken met de gemeente, ondernemers, belangengroepen en inwoners is het centrum van Didam volledig vernieuwd. Het is een bruisende plek geworden waar mensen kunnen winkelen, ontspannen en genieten van de sfeer.

Lees meer over onze kennispartner Roelofs Groep.

Delen:

Bekijk ook

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Bewonersinitiatieven essentieel voor toekomstige winkelgebieden

Het traditionele winkelcentrum maakt plaats voor een meer dynamische plek, waar zich steeds vaker bewonersinitiatieven vestigen die toegevoegde waarde bieden. Wij spraken met Frodi Fransman (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) over de toenemende behoefte aan gemeenschap en voorbeelden in winkelgebieden.

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?