Meer waarde aan ruimte

De Roelofs Groep is sinds kort kennispartner van DNWS. Onze expertise ligt onder andere op het terrein van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, energie en grondstoffen. Roelofs beheert het totale traject van een project en heeft meerdere succesvolle centrumprojecten uitgevoerd: van gebiedsontwikkeling, advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.

De eindgebruiker centraal

Vrijwel al het werk in de infra heeft impact op anderen. Met het mogelijk maken van een ontwikkeling zijn er veel belangen die spelen. Al die partijen met verschillende belangen hebben kennis in huis die belangrijk is voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een centrumgebied. Doelgroepen over het hoofd zien of niet op tijd betrekken, is iets dat je wilt voorkomen. Roelofs stelt daarom een participatieplan op en betrekt de omgeving zo zorgvuldig mogelijk.

Participatie Dalfsen

Het uitgangspunt van Roelofs is: de eindgebruiker staat centraal. Om deze basishouding te verankeren in een project is participatie essentieel. In het centrum van Dalfsen werkt Roelofs met de gemeente aan het klimaatbestendig opnieuw inrichten van de Prinsenstraat, het Kerkplein en een klein gedeelte van de Molenstraat. Doordat het plangebied zich in het centrum bevindt, heeft dit project grote impact voor de omgeving. Bij de voorbereiding en de ontwerpfase is veel aandacht geweest voor het betrekken van de omgeving. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om de werkgroep en ondernemers inspraak te geven in de ontwerpkeuzes, maar ook in de voorbereiding richting de uitvoering. Zo is samen een gefaseerde planning en goed doordacht plan van aanpak gecreëerd.

In dit project komen al de expertises van Roelofs samen. Om tot een toekomstbestendig en haalbaar ontwerp te komen (financieel en technisch), werkt Roelofs aan diverse analyses en onderzoeken op het gebied van circulaire economie, mobiliteit en verkeerstructuren, klimaatadaptatie en waterhuishouding, groen en biodiversiteit. Het project wordt op een integrale manier aangepakt met de integrale ontwerpmethodiek Plek ZAT. Hierdoor borgt het projectteam dat ze met een integrale blik naar de inrichting kijken, weloverwogen keuzes worden gemaakt in de ontwerpfase en waarbij participatie een belangrijk onderdeel is om te komen tot een gedragen en toekomstbestendig ontwerp.

Bouwteam Didam

Roelofs is een kennisgedreven organisatie die continu aansluiting zoekt bij andere partners uit de keten. De bouwteamvorm is daarom ideaal voor onder andere centrumprojecten. Zodoende is onlangs het project Bouwteam Centrumplan Didam afgerond. In een bouwteam met de gemeente Montferland is er internsief samengewerkt aan de vernieuwing van het centrum van Didam.

Deze renovatie was een belangrijk project voor de lokale ondernemers, om het centrum te transformeren tot een levendige en moderne plek voor inwoners en bezoekers. Nu, na jaren van intensief samenwerken met de gemeente, ondernemers, belangengroepen en inwoners is het centrum van Didam volledig vernieuwd. Het is een bruisende plek geworden waar mensen kunnen winkelen, ontspannen en genieten van de sfeer.

Lees meer over onze kennispartner Roelofs Groep.

Delen:

Bekijk ook

Culemborgse succesformule: vrijwilligers als hart en ziel van de binnenstad

Culemborg is een kleine stad met 30.000 inwoners, maar groots in ideeën en ambities. Wij spraken met Manoli Martín-Camuñas Romero (regisseur binnenstad Culemborg) over hoe de vrijwilligers zo'n succes maken van de binnenstad.

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.