Met creativiteit, realiteitszin en ondernemerschap gebieden in beweging zetten!

Realfort nieuwe kennispartner DNWS

Vanaf oktober dit jaar is Realfort kennispartner van DNWS. Als onafhankelijk dienstverlener met decennia ervaring in retail, vastgoed en transformaties, creëren we waarde voor gebruikers en eigenaren. Onlangs is het team versterkt met Bart van Twillert, Teun Koek en Olaf Hoff, die hun ervaring met de Mall of the Netherlands meebrengen. Met creativiteit, realiteitszin en ondernemerschap zet Realfort gebieden in beweging op weg naar een duurzame toekomst!

Dat klinkt misschien logisch, maar in de praktijk gebeurt het regelmatig dat een goede visie onuitvoerbaar blijkt door allerlei tegengestelde belangen, zoals verdeeld eigendom of langlopende huurcontracten. Met als gevaar dat mooie initiatieven een stille dood sterven en noodzakelijke transformatie uitblijft. Daarom combineert Realfort visievorming met een pragmatische aanpak in het veld. Door vroegtijdig de belangen van alle stakeholders in kaart te brengen, te beginnen bij de winkeliers en pandeigenaren, gaat ambitie en realisme hand in hand. Deze aanpak biedt meer voordelen. Er zijn altijd enkele “quick wins” te behalen, waardoor de beweging op gang komt. “Feiten creëren” noemen we dat bij Realfort, waardoor goede voorbeelden ontstaan die door anderen gevolgd worden. Te vaak wordt gezocht naar een allesomvattend plan met een integrale planning. Maar dan ontstaan er teveel afhankelijkheden. In de transformatiepraktijk betekent dat vaak tijdverlies of, nog erger, stilstand. Uiteraard is een totale visie nodig, maar Realfort benadert visievorming en executie meer iteratief dan volgordelijk, en met overtuigingskracht.

Realfort is in 2004 opgericht als adviseur en asset manager van vastgoed in de segmenten wonen, werken en winkelen. In juni 2023 werd de samenwerking aangekondigd met het team dat bij Unibail-Rodamco-Westfield verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en realisatie van het innovatieve en succesvolle Westfield Mall of the Netherlands. Realfort richt zich op binnenstedelijk mixed-use vastgoed.

Succesvolle innovaties en transformaties

Twee transformaties van totaal verschillende schaal duiden het best onze expertise. Allereerst de herontwikkeling van het oude stadsdeelcentrum Leidsenhage nabij Den Haag, met destijds meer dan 80 eigenaren, naar Westfield Mall of the Netherlands. Een sprong voorwaarts dus, met veel meer retail en zo de eerste echte mall in Nederland.

Daarnaast de transformatie van het verouderde winkelcentrum Vijfhoek in Oldenzaal. Een veel kleiner project, maar eveneens ingewikkeld. Het Realfort team heeft het centrum samen met de gemeente en de woningstichting een nieuw leven gegeven, met een robuuste, meer dagelijkse branchering, maar ook met een bibliotheek. Hier is sprake van terug schalen naar een meer dagelijks centrum, met minder retail en functiemenging.

Winkelcentrum Vijfhoek, Oldenzaal

In beide projecten was sprake van een verouderd centrum, oplopende leegstand en verdeeld eigendom. Doorgaan op de oude voet was geen optie en de gemeentes wilden graag een oplossing. De kern van onze aanpak was een duidelijke visie op hoofdlijnen, gecombineerd met een actieve dialoog én transacties met eigenaren en huurders. Dat vraagt veel creativiteit, maar alle opties werden steeds op twee cruciale punten getoetst: de “customer journey” en “retail design”, want dat is wat de consument uiteindelijk ziet en beleeft.

Hybrid Retail

Het Nederlandse winkellandschap is gebaseerd op distributieplanologie en kent daarmee een andere ontstaansgeschiedenis en opbouw dan andere landen. Dat heeft voor- en nadelen, maar het is zonneklaar dat de Nederlandse winkelstructuur en detailhandel niet immuun zijn voor de enorme veranderingen in retail. De opkomst van internet en ‘hybrid retail’ heeft veel impact op het winkellandschap, maar ook op de stad. Ooit werd aangenomen dat internet tot suburbanisatie zou leiden, maar het tegenovergestelde is het geval; overal groeien stedelijke gebieden. Deze trends vragen aanpassing van de stad en de stenen winkel in het bijzonder. Retail is niet langer een zelfstandige of ‘geïsoleerde’ bedrijfstak, maar onderdeel van de gehele waarde- en distributieketen van consumentengoederen en merken. Retail en retailvastgoed is nu minder voorspelbaar en veel afhankelijker van (snelle) ontwikkelingen in de waardeketen van producent tot consument; veel kennisintensiever dus. Realfort heeft veel ervaring om de benodigde transformatie te realiseren, met respect voor de belangen van betrokken stakeholders, maar altijd met de gebruikers voorop. Realfort opereert daarbij als schakel tussen marktonderzoeker en architect, met als doel een sterke binnenstad en een werkbaar plan met oog op exploitatie en gebruik.

Realfort zet haar kennis graag in om bij te dragen aan het herinrichten en toekomstbestendig maken van winkelgebieden en binnensteden. Indien u voor een uitdagende opgave staat, groot of klein, en daar eens vrijblijvend met ons over van gedachten wilt wisselen, dan maken we graag tijd voor u!

Lees hier meer over DNWS-kennispartner Realfort.

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!