Niet één maar twee BIZ-en in Purmerend

Een interview over waarom Purmerend hiervoor kiest en de aanpak

Purmerend heeft onlangs een mooi resultaat behaald met 2 BIZ-en. Wij gingen in gesprek met wethouder Mario Hegger, Inge Reijmer, Programmamanager Binnenstad Purmerend en Jorge van Vliet die als Senior adviseur Stad & Co betrokken is bij de ontwikkelingen in Purmerend.

Een blije gemeente en wethouders. Inge, vertel eens?

“Op 31 oktober hebben we op het stadhuis met een groep collega’s, onder toezicht van een notaris, de stemmen geteld voor de BIZ Koemarkt en BIZ Binnenstad. Het bleef even spannend, maar dinsdag 1 november was het verlossende woord daar: de BIZ Koemarkt wordt met 5 jaar verlengd én de BIZ Binnenstad is nieuw en vanaf 1 januari 2023 een feit!” Jorge voegt daaraan toe: “Fijn dat de BIZ Binnenstad is gerealiseerd en de BIZ Koemarkt verlengd! Eén van de resultaten is daardoor ook dat er een intensievere samenwerking gaat ontstaan tussen de 2 BIZ-besturen en dat is goed voor de binnenstad. Die samenwerking vormt de brug naar de gouden driehoek waarin ondernemers, vastgoed en gemeente willen samenwerken.”

Wethouder Mario Hegger: “Ik ben trots op de ondernemers in onze binnenstad. Ze hebben hart voor de zaak en voor de ontwikkelingen in ons centrum. Dat zowel de ondernemers van de Koemarkt als de ondernemers in de binnenstad positief hebben gestemd voor de BIZ, betekent dat wij vanuit de gemeente te maken hebben met een professionele en goed georganiseerde gesprekspartner.”

Hoe verliep de stemming?

Om zoveel mogelijk stemmen te werven zijn er bijeenkomsten georganiseerd, is een brochure gemaakt, een kick-off en natuurlijk veel een-op-een gesprekken. Op de  Koemarkt bleek 75% van de ondernemersstemmen positief. Voor de ondernemers in de binnenstad is de BIZ nieuw. We zijn blij om te zien dat de meerderheid van de ondernemers in de binnenstad het belang van de BIZ inziet. Ruim 79% van de ondernemers die hun stem hebben uitgebracht, stemde positief op de BIZ Binnenstad. Wat een geweldig resultaat.”

Waarom 2 BIZ-en? Kun je hier iets meer over vertellen?

“De hoogte van de bedragen en de wijze van heffing in beide gebieden zijn op dit moment te verschillend om samen te voegen. Er is gekeken naar de meest haalbare mogelijkheden per gebied, vandaar dat er voor 2 biz-en is gekozen.”

Jorge, wat valt jou op in Purmerend?

“Mede door corona is er veel gebeurd. Ondernemers zijn individueel bezig geweest om hun hoofd boven water te houden en waren te weinig bezig met het collectief. We zijn uit die fase, maar de samenwerking moet weer op gang worden gebracht. Purmerend heeft een compacte binnenstad met veel potentie. Het centrumgebied kent meerdere leuke aanloopstraten en een aantal karakteristieke panden. Daarnaast vind je op de Koemarkt een groot deel van de horeca. Naast de landelijke filiaalbedrijven kent Purmerend een diversiteit aan zelfstandige ondernemers. Wij (Stad & Co) hebben ondernemers gesproken om te polsen waar de interesse ligt en wie bereid is hierin tijd te stoppen en te investeren. Er is inmiddels een nieuwe, frisse groep mensen die de volgende stap wil maken in het centrum. Het is daarnaast fijn dat de gemeente kansen ziet in de binnenstad, actief bezig is met het programma binnenstad en de volgende stap wil zetten naar een toekomstbestendige binnenstad.”

In een kennissessie van DNWS sprak Inge over een 7-koppig bestuur dat ze is gaan samenstellen en motiveren om zich in te zetten voor Purmerend.
Hoe staat dat er nu voor?

“Het nieuwe bestuur van de Purmerendse Ondernemersvereniging is voor de zomer geïnstalleerd. Dit bestuur is nu tevens het bestuur van stichting BIZ Purmerend Binnenstad en gaat samenwerken met het bestuur van stichting BIZ Koemarkt en het management van het overdekte winkelcentrum Eggert.”

Mooie impuls voor programma Binnenstad
“Het afgelopen jaar hebben veel partijen, waaronder ondernemers, eigenaren, stakeholders, instellingen, bewoners, bezoekers en jongeren meegedacht over de toekomst van onze binnenstad. We hebben samen met bureau DTNP een Visie voor de binnenstad geschreven en een concreet Uitvoeringsprogramma, waarin staat welke projecten we de komende vijf jaar willen uitvoeren. Deze plannen worden nog ter besluitvorming voorgelegd aan de commissie Ruimte, waarna de Raad de stukken bespreekt. In het programma Binnenstad is het uitgangspunt dat de binnenstad een plek wordt waar je graag wilt komen om elkaar te ontmoeten, een hapje te eten en om te winkelen bij één van de vele speciaalzaken. We willen het bijzondere van Purmerend beter uitlichten door bijvoorbeeld de Beemsterproducten en het werelderfgoed van de Beemster ook in de binnenstad te belichten. Daarnaast willen we dat de binnenstad weer voor iedereen wordt. Zo gaan we bijvoorbeeld meer ruimte creëren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De BIZ-besturen stellen o.a. een activiteiten- en evenementenprogramma op voor een heel jaar en zoeken daarbij de samenwerking op met diverse stakeholders zoals culturele en maatschappelijke instellingen. Dit zijn BIZ-plannen die goed aansluiten op het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) waar we samen het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt.” De wethouders Eveline Tijmstra en Mario Hegger hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we de komende jaren samen de visie en het uitvoeringsprogramma op een goede manier vorm gaan geven en we bouwen aan een binnenstad voor onze  inwoners en de bezoekers uit de regio.

Samenwerking met vastgoedpartijen

“We bekijken de mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking tussen de commerciële vastgoedpartijen. Als eerste stap is in het voorjaar van 2022 een intentieverklaring ondertekend door een kopgroep aan pandeigenaren. In drie deelgebieden gaan we actief aan de slag met relevante thema’s zoals collectieve verduurzaming, uitstraling van het vastgoed en aantrekken van kansrijke functies. De gouden cirkel van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren en andere stakeholders krijgt daarmee steeds meer vorm.”

Jorge, wat is op dit moment volgens jou de grootste uitdaging in Purmerend?

“Cultuur, toerisme en recreatie zijn van invloed op een gezellige binnenstad. Culturele en maatschappelijk organisaties spelen dus ook een rol, dat maakt de gouden cirkel. Belangrijk is dat je uit alle agenda’s één agenda maakt. Er zijn meerdere uitdagingen voor de toekomst. Vastgoed is nog niet georganiseerd, maar er is nu wel een kopgroep waarmee we aan de slag zijn om te proberen in 2023 een VVE te realiseren en meer betrokkenheid te creëren. De grootste uitdaging is er eigenlijk één die altijd blijft, namelijk: zorgen voor samenwerking. Blijf met elkaar in gesprek, communiceer, blijf vooruitkijken en wees transparant naar elkaar. Het gezamenlijke doel van iedere gemeente is eigenlijk simpel: een veilige omgeving waarin we samen kunnen (be)leven, ondernemen, ervaren, ontwikkelen en herinneringen maken.”

Meer weten over de ontwikkelingen in de binnenstad van Purmerend? Klik hier.  

Lees ook het artikel ‘Het belang van de ‘gouden cirkel’ voor binnenstad Purmerend’, waarin Jorge van Vliet het belang van goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers, gemeente én culturele en maatschappelijke instellingen toelicht.

Delen: