Winkelen is pure emotie en beleving

Geschreven door Manuela Fernandez van onze kennispartner WF communicatie.

Verbreding van ons netwerk en verdieping van de kennis van winkelgebieden zijn de redenen dat WF communicatie vanaf dit jaar kennispartner is geworden van DNWS. Ons bureau is volledig gespecialiseerd in het ‘ontzorgen’ van met name ondernemersverenigingen met de branding en marketingcommunicatie van hun winkelgebied. Benieuwd hoe wij dit doen? We nemen je mee naar het winkelcentrum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel.

Winkelgebieden staan voor grote uitdagingen, mede door de opkomst van de digitale en virtuele wereld. Een winkelgebied is echter veel meer dan slechts een verzameling stenen winkels. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar men handelt en waar men wordt vermaakt. Om als winkelgebied toekomstbestendig te blijven is het belangrijk dat het DNA van een winkelgebied haarscherp is. Wat straal je uit? Waarom voelen mensen zich welkom in jouw winkelcentrum? Hoe zoek jij verbinding met de bezoekers? Wat maakt jouw winkelcentrum uniek?

Samenwerken & fundament

Al deze vragen vergen kennis van o.a. branding, marketing, data en uitvoering van de promotie, maar ook de ervaring met de diverse stakeholders en de onderlinge verhoudingen zijn belangrijk om de regie op een winkelgebied te optimaliseren. In het geval van Crimpenhof had de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren de behoefte om de promotie te professionaliseren. Ons VisiePlan op dit project heeft ertoe geleid dat zowel de coöperatie als winkeliersvereniging werden overtuigd van een totaal andere aanpak.

  • De veel en verschillende ‘eilandjes’ waarop werd gewerkt, hebben we samengevoegd en voortaan is er slechts één overleg orgaan, namelijk ‘het Marketing Team’. Zij bepaalt hoe invulling wordt gegeven aan de marketing van het winkelgebied.
  • Verder hebben we meteen bij de start het community platform Chainels ingevoerd. Onderlinge interne communicatie is een basis voorwaarde: branding en identiteit start altijd van binnenuit. Al na twee maanden kregen we de feedback van de ondernemers dat zij heel tevreden waren dat zij nu op de hoogte werden gehouden.
  • Het derde actiepunt was het creëren van een goed fundament van data. Dit was een vereiste om te kunnen spreken van professioneel marketingmanagement. Samen met MVGM, Watson & Holmes en Locatus hebben we dit fundament van strategie, positionering, verzorgingsgebied t/m datarapportages ontwikkeld, zodat we doelstellingen kunnen formuleren en hierop kunnen sturen.

Verbinden 

Naast weten wie je doelgroep is, is het goed kennen van je omgeving ook een belangrijk onderdeel in de marketing van een winkelgebied. Wij zijn gestart met de gemeente en hebben vele gesprekken gevoerd met beleidsadviseur Duurzaam Wonen en Werken tot en met afdeling vergunningen. We hebben snel inzicht gekregen in de denk- en werkwijze van deze gemeente en dit leidt weer tot efficiënt & effectief samenwerken met een van de belangrijkste stakeholders van een winkelgebied. Zo gaf de enquête bij de bewoners onder andere aan dat er behoefte was aan veel meer reuring in het centrum. De gemeente en Crimpenhof hebben de handen én geld samengevoegd. Van twee evenementen op jaarbasis, zijn we in twee jaar tijd naar acht evenementen in het ‘Hart van Krimpen’ gegaan. Ieder jaar nodigen we de gemeenteraad uit voor een overleg en rondje Crimpenhof met een afvaardiging van onze ondernemers. Onlangs hebben we ook het college uitgenodigd voor een werkbezoek en hebben we aan hen de positieve resultaten van drie jaar hard werken gepresenteerd.

Sociale winst is ook winst

Sociale verbinding met de omgeving is naast de lokale overheid ook erg belangrijk. Bij het begin van onze opdracht starten we met het opbouwen van een lokaal netwerk en dit is een continu proces. Het mooie van deze taak is dat er na enige tijd vanzelf allerlei partijen zich gaan aanmelden. We hebben de mooiste initiatieven ontwikkeld met lokale partijen. Zo hebben we invulling gegeven aan een leegstaande unit met wisselende exposities van kunstenaars van de Kunstkring Krimpenerwaard. Met de Voedselbank hebben we geregeld dat de kinderen in de sint periode naar dé sint film in theater De Tuyter mochten. En we hebben samenwerkingen met de Historische Kring Krimpen en de FotoGroep Krimpen gehad. Dit alles creëert goodwill en fans en zorgt voor de sociale winst.

Branding & marketingcommunicatie

Last but not least, hebben we de promotie omgezet naar professionele en vooral creatieve en verrassende marketingcommunicatie voor Crimpenhof. Van een continu herhalend jaarprogramma, zijn we naar verrassende en kwalitatief hoogwaardige decoraties, acties en events gegaan. We hebben een complete rebranding doorgevoerd in en rondom het winkelcentrum. De coöperatie heeft dit gecomplementeerd met een grote make-over van de binnenzijde van het winkelcentrum met de bouw van openbare toiletten en een nieuwe vloer, schilderwerk, meubilair, groenvoorzieningen en signing. Als kers op de taart verloopt de verhuur op dit moment heel goed en mogen we binnenkort een paar nieuwe retailers verwelkomen.

Kortom: sleutels tot een toekomstbestendig winkelgebied zijn een goed fundament, samenwerken, verbinden en de juiste passende branding. En dat is waar wij bij WF communicatie met onze frisse blik bij helpen. Daar worden wij blij van!

Lees meer over onze kennispartner WF communicatie. Of neem contact op met Manuela Fernandez via manuela@wfcommunicatie.nl  

Delen: