Broekhuis & de Gier Advisering

BRDG Advies is een bureau voor ruimtelijk-economisch advies en procesmanagement: we bieden helder onderzoek, concrete visies en zijn van mening dat het onderscheid ligt in een goede uitvoeringsstrategie. Daar wordt momenteel het verschil gemaakt. 

BRDG Advies is een ervaren bureau op het gebied van ruimtelijk-economische analyse, beleidsadvies en procesmanagement binnen centrumontwikkeling, retail en winkelgebieden. Wij koppelen helder advies aan resultaatgerichte actie:  processen die daadwerkelijk leiden tot een betere winkelstructuur, meer toekomstperspectief en aantrekkingskracht van het winkelgebied, een gezondere economische situatie en professionele samenwerking.  

Detailhandelsbeleid en marktberekeningen rekenen we tot onze core business. Daarnaast specialiseren wij ons in transformatie- en herstructureringsprocessen, leegstandsbestrijding, actieplannen binnen centra en introductie van ondernemersfondsen, veelal op basis van BIZ. 

De directie van BRDG Advies bestaat uit Bert Broekhuis, Janny Rijs, Mischa de Gier en Herman Deschesne. Samen beschikken wij over een schat aan ervaring met politieke, bestuurs- en bedrijfsbesluitvormingsprocessen. We koppelen een persoonlijke benadering aan een uitstekende lokale kennis.  

Onze kenmerken: 

  • Persoonlijke benadering
  • Hechte samenwerking met opdrachtgever  
  • Creativiteit en vooruitstrevendheid 
  • Doen wat je belooft 
  • Open communicatie en samen met betrokkenen 
  • Benen op de grond: geen luchtkastelen 

“Een goede visie is essentieel; maar wel enkel het begin. Ga aan de slag en maak het echte verschil!”

– Mischa de Gier

Relevatie voor centrumgebieden

  • Onderzoek naar koopstromen, consumenten- en parkeergedrag 
  • Heldere, realistische, leesbare en uitvoerbare centrum- en detailhandelsvisies 
  • Regie op (detailhandels)vastgoedontwikkelingen 
  • Processen rondom ondernemersfondsen en professionele samenwerking. 
Pand te huur Deventer
Centrum van Deventer.

Trots op…

Als Noord-Nederlands bureau werken wij al jaren in krimpregio’s, zoals Noord- en Oost-Groningen. Leegstand en het compacter maken van winkelgebieden zijn daar al bijna 2 decennia aan de orde van de dag. In die zin lopen krimpregio’s voor op de rest van Nederland. We durven te zeggen dat steden als Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal, mede met onze inzet, forse slagen hebben durven en kunnen maken, die ertoe geleid hebben dat de centra er weer beter op staan, met minder leegstand in een compacter en aantrekkelijker gebied. Dat voel je als je op straat loopt. Ben je in de buurt? We leiden je graag rond! 

Kennis Broek Rijs & de Gier Advisering

Blog

Hoe functioneert jouw winkelgebied?

Toenemende leegstand, stijgende online bestedingen, vergrijzing onder MKB-ers en veranderend consumentengedrag zijn slecht een aantal voorbeelden die het functioneren van winkelgebieden momenteel flink opschudden. Landelijke cijfers over de huidige situatie in winkelgebieden zijn niet altijd juist, aldus Mischa de Gier & Miesja Oliemans van Broekhuis Rijs & de Gier Advisering. Hoe onderzoek je hoe winkelgebieden écht functioneren?

Delen: