Expertteam Centrumgebieden

Het Expertteam is een samenwerkingsverband van vijf zelfstandige adviseurs: Marc, Remko, Jaap, Jeroen en Marleen. Wij hebben onze krachten gebundeld in één sterk team met diverse achtergronden en expertises van het optimaliseren van het functioneren van (centrum)gebieden, trajecten van beleids- en visievorming, het opstellen van actieplannen, tot de herontwikkeling en transformatie van gebieden.  

Centrum- en winkelgebieden hebben een belangrijke positie in onze leefomgeving. Ze voorzien in onze behoeften elkaar te ontmoeten, verblijven, recreëren, wonen, werken en ondernemen en natuurlijk om te winkelen. De afzonderlijke belangen van bewoners, bezoekers, ondernemers, vastgoed en gemeente zijn groot. Toch kunnen zij niet zonder elkaar. Om de gebieden aantrekkelijk te houden moeten deze partijen samenwerken. 

Daar helpen wij als Expertteam graag bij. Wij adviseren beleidsmakers, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers (in retail, horeca en cultuur) bij de uitdagingen die zij in hun gebied tegenkomen, zoals verdichten, transformeren, programmeren, professionaliseren, vergroenen, verblijven en positioneren.  

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal” 

– Expertteam Centrumgebieden

Relevantie voor centrumgebieden

Wij adviseren en ondersteunen bij het verdichten, transformeren, programmeren, professionaliseren, vergroenen, verblijven en positioneren van centrum- en winkelgebieden. 

Trots op …

In vervolg op de in opdracht van Economie071 opgestelde actieplannen en ontwikkelingsstrategie voor alle winkelgebieden in de Leidse regio, kregen wij van de gemeente Zoeterwoude het verzoek het actieplan voor het centrum van Zoeterwoude-dorp uit te werken en uit te voeren. Dit waren twee opgaven:

  1. Het organiseren van een betere onderlinge samenwerking tussen gemeente en ondernemers.  
  2. Het opstellen van een haalbare visie voor de meest toekomstbestendige structuur voor het centrum van Zoeterwoude Dorp.

Het resultaat was een visie met als focus een compacter centrum, voldoende parkeren, alternatieve invullingen voor leegstaande panden en herinvulling van deel van het dorpsplein met horeca en/of bovenliggende woningen. 

Kennis van Expertteam Centrumgebieden

Geen items gevonden

Delen: