Stad&Co

Stad & Co werkt samen met overheden, ondernemers en vastgoedeigenaren aan vitale centrum- en winkelgebieden in dorpen en steden. We ontwikkelen visies, strategieën, processen en plannen én voeren deze uit.

Stads- en dorpscentra zijn al eeuwenlang plekken waar mensen samenkomen voor transactie en interactie. Stad & Co is ervan overtuigd dat ze, ondanks veranderende behoeften, gewoonten en technologische ontwikkelingen, ook in de toekomst onmisbaar zijn. In deze knooppunten van bedrijvigheid staan wij ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden bij. Wij helpen ze om samen evenwichtige en toekomstbestendige beslissingen te nemen en deze in concrete acties en resultaten om te zetten. Wij noemen dat: samen de stad mooier maken.

Stad en Co heeft veel ervaring in het regisseren en leiden van complexe multistakeholder- en participatieprocessen. Bottom-up publiek-private visievorming is volgens ons een must in ieder gebied met veel actoren. Met onderzoek en samenwerking dragen wij bij aan participatie en draagvlak in gebieden die continu veranderen.

Stad & Co helpt met:

  • het ontwikkelen van een gedragen gebiedsvisie en -strategie;
  • het vaststellen van gebiedsidentiteit en positionering;
  • regisseren van gebiedstransformatie;
  • professioneel gebiedsmanagement, van advies tot uitvoering;
  • oprichting, evaluaties en verlenging van ondernemersfondsen.

Relevatie voor centrumgebieden

Concreet adviseert en ondersteunt Stad & Co:

  • ondernemers die samen met andere partijen (willen) werken aan verbetering van hun ondernemingsklimaat; in binnensteden, dorpscentra, winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en buurten;
  • vastgoedeigenaren die samen met andere partijen (willen) werken aan economisch vitale winkel- en horecagebieden met een prettig leefklimaat;
  • overheden die samen met andere partijen (willen) werken aan draagvlak voor beleid en slagkracht voor beleidsrealisatie.

Kennis van Stad&Co

Blog

BIZ in tijden van corona

Het afgelopen jaar is mij regelmatig gevraagd of het wel slim is om in coronatijd een BIZ op te zetten. Mijn antwoord is altijd volmondig JA.
Blog

Samen klimmen naar een toekomstbestendig Duindorp Schoorl

De kleine en pittoreske Noord-Hollandse dorpjes Schoorl, Groet en Camperduin zijn door hun ligging sinds jaar en dag ook grote toeristische trekpleisters. Toch wilde het met de samenwerking tussen ondernemers al langere tijd niet goed lukken en klonk er ook kritiek op de gemeente.

Delen: