Stadskracht

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema’s (binnen)stedelijke ontwikkeling, retail, transformatie, centrummanagement en ondernemersfondsen.  

StadsKracht is actief op onderstaande thema’s: 

Centrummanagement  
Steden kunnen niet zonder een professioneel beheer van een centrum. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren participeren in vrijwel alle Nederlandse centrumgebieden in een vorm van centrum-/ of binnenstadsmanagement. 

Ondernemersfondsen  
Projecten in binnensteden komen niet van de grond zonder financiële middelen. Tegenwoordig zijn collectieve financieringsmethoden in centra, met een verzamelterm ‘ondernemersfondsen’ genoemd, niet meer weg te denken. StadsKracht is actief bij het opzetten, faciliteren en het evalueren van fondsen. 

Binnenstadsbeleid en centrumvisies  
Succesvolle binnensteden en dorpscentra werken op basis van een krachtig beleidskader. Een lange termijn programma waarin de ‘stip op de horizon’ is vastgelegd. Ruimtelijk, functioneel en organisatorisch. StadsKracht draagt daaraan bij op strategisch en operationeel niveau.  

Transformatie                                                                                                                                          
Winkelcentra en binnensteden veranderen in hoog tempo van plekken waar het enkel draait om winkels en ‘kopen’ naar plekken waar het ‘verblijven’ centraal staat.  Maar transformatie betekent op veel plekken ook simpelweg snijden in het winkelbestand. Met name in middelgrote centrumgebieden is er geen gezonde balans meer tussen aanbod en vraag.  

Retail en detailhandel                                                                                                                              
StadsKracht verricht al jarenlang diverse typen onderzoek in de retailsector, variërend van sectorale structuurvisies tot branchegerichte vraagstukken (zoals supermarkten). Concrete producten zijn bijvoorbeeld locatieonderzoeken en ruimtelijke onderbouwingen. 

“Een centrum vormt een complex organisme waar op strategisch en operationeel niveau dagelijks uitdagingen liggen. In de samenwerking van alle stakeholders die ‘leven’ in een centrumgebied ligt mijn uitdaging”. 

Stefan van Aarle

Relevantie voor centrumgebieden

Overheden: wie kiest, wordt gekozen. Een actueel en duidelijk beleidskader is nodig om koers te houden in de binnenstad. Realiteitszin staat daarbij voorop. Niemand heeft iets aan luchtkastelen.

Marktpartijen: niet alleen een overheid hoort middels beleid kaders te scheppen, ook marktpartijen zoals retailers en eigenaren van commercieel vastgoed opereren in een dynamische wereld en zijn genoodzaakt scherpe keuzes te maken. Voor een retailers als het gaat om assortiment en locatie, voor een eigenaar in termen van portfolio en huurprijsbeleid. 

Intermediairs: centrummanagement met een vorm van collectieve financiering is niet meer weg te denken in het speelveld van binnensteden. In economisch goed presterende gebieden wordt in goede harmonie samengewerkt.         

Blerick-Carleysplaats

Trots op…

Voor de centra van Tegelen en Blerick in de gemeente Venlo heeft StadsKracht samen met het bureau RuimteVerhaal twee afzonderlijke visies ontwikkeld. In het voorjaar van 2021 zijn ze aangeboden aan het College en inmiddels zijn de visies vertaald in de gemeentelijke begrotingen om projecten uit te voeren. Het betreft een nieuwe kijk op de openbare ruimte van de plaatsen waarin het lokale DNA centraal staat.

Kennis van Stadskracht

Blog

Blog: Centra Blerick en Tegelen: de openbare ruimte in transitie

Stadsdeelcentra Blerick en Tegelen in de gemeente Venlo proberen hun centra nieuw leven in te blazen door de openbare ruimte in te zetten als middel om de waardering van de bezoekers en economische prestaties te versterken

Delen: