Stadspartner Hans

Als Stadspartner Hans help ik overheden, marktpartijen, brancheorganisaties en andere betrokken spelers met programmamanagement, projectmanagement, centrummanagement of organisatie van events, seminars en studiereizen. Ik houd me graag bezig met thema’s als retail en ontwikkeling van (binnen)steden, dorps- en wijkkernen.

Met mijn enthousiasme en inzet help ik partijen ideeën en wensen te vertalen naar praktische uitvoering. Ik ben aanjager, organisator en bewaak de voortgang van processen. Ook voor het organiseren van events, seminars en studiereizen, groot of klein, draai ik mijn hand niet om. Als Stadspartner Hans breng ik enthousiasme, organisatiekracht, een open mind, een gestructureerde manier van werken, flexibiliteit, innovatief denken en doorzettingsvermogen. Een nieuwsgierige generalist binnen het specialisme van stedelijke ontwikkeling.

Doelgroepen:

  • Centrummanagementorganisaties / BIZ’en
  • Overheden
  • Marktpartijen
  • Kennis- en netwerkorganisaties

Relevantie voor centrumgebieden

Stads-, dorps- en wijkcentra kennen vele uitdagingen en worden omringd door een veelvoud aan ontwikkelingen, kansen, bedreigingen, stakeholders en onzekerheden. Vaak ontbreekt het gemeenten of (ondernemers)collectieven aan kennis, netwerk, overzicht of organisatievermogen om de uitdagingen die er liggen beet te pakken en te komen tot een toekomstbestendig, succesvol en passend centrumgebied. Stadspartner Hans heeft de kennis, ervaring en de skills om de bij het centrum betrokken spelers hierbij te helpen. Van centrummanagement tot het organiseren van passende en pakkende events, van BIZ-trajecten tot het (bege)leiden van positioneringsonderzoek; met mijn enthousiasme, organisatiekracht, structuur en flexibiliteit krijg ik zaken snel op de rit én kan ik specialisten uit mijn uitgebreide netwerk waar nodig snel inschakelen.

Kennis van Stadspartner Hans

Artikel

Klimaatadaptatie is ‘hot’; hoe realiseer je een koele binnenstad?

Groen en klimaatadaptatie staan tegenwoordig hoog op het verlanglijstje van menig stadsbestuurder en centrummanager. Waarom zou je hierin moeten investeren? Welke kansen liggen er? En zijn er al goede voorbeelden te vinden in Nederlandse winkelgebieden? DNWS ging op onderzoek uit.

Delen: