Werkgroep data

Aanleiding

In 2023 heeft DNWS samen met Retail Insiders en kennispartner AnalyZus verschillende databronnen voor omzetmonitoring op een rij gezet. Lees de notitie op het Chainels kanaal van DNWS (of klik hier om aan te vragen) en ontdek welke bronnen voor jouw centrumgebied interessant zijn. Inmiddels zijn we een vergelijkbaar traject gestart gericht op bezoekersaantallen (passantentellingen, loopstromen). Het belang van deze inzichten voor centrumgebieden is groot. Het aanbod van bronnen en methodes om een en ander in beeld te brengen, is dat ook. DWNS wil centrumgebieden hierin een handreiking bieden.

Werkgroep

Om de aanpak gericht in te steken en waar mogelijk gebruik te maken van de kennis die er al is, hebben wij een werkgroep geformeerd. Deze bestaat uit een aantal experts en ervaren gebruikers rondom klantdata vertegenwoordigd door centrummanagers, gemeenten, ondernemers en grootwinkelbedrijf. De werkgroep zal bij alle stappen van het project betrokken worden. Expert Anouk Mensen van AnalyZus begeleidt de werkgroep en Hester Bunnik (DNWS) is de contactpersoon. Aan de werkgroep data nemen de volgende personen deel:

Experts:

Anouk Mensen –
AnalyZus

Anouk-Mensen

Gerlant Lettinga –
INretail

Den Bosch:

Chrisje Clement –
Den Bosch Partners

Gouda:

Jacques Cornelissen –
Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda (SBG)

Utrecht:

Jeroen Roose-van Leijden –
Centrum Management Utrecht (CmU)

Jeroen Roosse

Rik Budel –
gemeente Utrecht

Rik Budel

Enschede:

Roeland Gringhuis –
Stichting Binnenstadsmanagement Enschede (SBME)

Lisa Rot –
gemeente Enschede

Wat willen we bereiken?

Met dit traject beogen wij het volgende te bereiken:

1.         Inzicht in bronnen
Allereerst maken wij een overzicht van beschikbare bronnen en methodes om bezoekersaantallen in centrumgebieden te monitoren. Dit doen we op basis van parate kennis, deskresearch en gesprekken met leveranciers.
2.         Duiding van resultaten
Daarnaast laten we zien welke inzichten de verschillende bronnen bieden en wat hun voor- en nadelen zijn. Hiervoor zetten we een korte vragenlijst uit onder betrokken gemeenteambtenaren en centrummanagers. Interviews kunnen ook een onderdeel zijn. Ook nodigen we een aantal leveranciers uit voor een pitch. Hiervoor organiseren we een bijeenkomst met betrokkenen uit ons netwerk. De resultaten van bovenstaande twee stappen beschrijven we in een beknopte notitie. Deze zal inzicht bieden in kansrijke bronnen en methodes voor monitoring.
3.         Opstap naar een (gedragen) standaard
Uiteindelijk beogen we tot een standaard of richtlijn te komen indien haalbaar en van toegevoegde waarde (vergelijkbaar met het afsprakenkader voor koopstromenonderzoek). Een dergelijke standaard kan het mogelijk maken om collectief afspraken te maken met leveranciers en biedt perspectieven voor onderlinge vergelijking van bezoekersstromen. Op basis van de resultaten uit de eerste twee stappen doet DNWS een voorstel dat wij vervolgens zullen toetsen bij verschillende betrokken partijen.

Vul de vragenlijst in

DNWS doet onderzoek naar bezoekersdata (passantentellingen). Ben jij werkzaam voor een gemeente of centrummanagement? Dan vragen we jou onderstaande vragenlijst in te vullen. Het kost je slechts 5 minuten en zo kunnen wij centrumgebieden in Nederland meer inzicht bieden in het verzamelen en analyseren van bezoekersdata. Als je de vragenlijst invult ontvang je automatisch de rapportage aan het eind van het onderzoek.

Alvast bedankt voor de moeite!

Vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de werkgroepen van DNWS? Neem dan contact met ons op!