Aan de slag met transformatie leegstaande winkelpanden

Leegstaand pand

Gezien het kabinet afziet van grote versoepelingen op korte termijn blijft de continuïteit van de bedrijfsvoering voor veel retailers en horeca, maar ook cultuurinstellingen onder druk staan. En daarmee komt op den duur ook de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en wijkwinkelgebieden in het gedrang. Nu al nadenken over de transformatieopgave is noodzakelijk om straks de leefbaarheid op peil te houden en het voorzieningenniveau te waarborgen. DNWS kennispartner Stec Groep biedt met deze two pager, auteur Martijn Exterkate, de eerste handvatten aan lokale overheden, centrummanagers en vastgoedpartijen om vorm te geven aan dit proces. 

Gelet op de potentieel forse impact op het functioneren van centrumgebieden, is de (lokale) overheid aan zet om transformatie te stimuleren en faciliteren.

Lees hieronder het document waarin de vier gouden tips worden gegeven door Stec Groep om de transformatie te stimuleren en te faciliteren.

Delen:

Bekijk ook

Acht belangrijkste uitgangspunten impactanalyse

In opdracht van de Retailagenda heeft Q&A Insights & Consultancy een rapport geschreven over toekomstbestendige en leefbare kernen. Lees hier de 8 belangrijkste uitgangspunten van de impactanalyse.

Goudappel sluit zich aan bij DNWS

Onlangs heeft Goudappel zich als nieuwe kennispartner aangesloten bij DNWS, welkom! Madelon Schreuders, Senior Adviseur Retail en Centrumontwikkeling, stelt Goudappel graag aan jullie voor.

Het retailagendafestival geeft blijk van een veranderende agenda

De hoofdthema’s van het retailagendafestvial, georganiseerd door de Retailagenda, DNWS en KERN worden meteen duidelijk uiteengezet door Minister EZK Micky Adriaansens en voorzitter van de retailagenda Marijke van Hees tijdens de ochtendsessie.