Aan de slag met transformatie leegstaande winkelpanden

Leegstaand pand

Gezien het kabinet afziet van grote versoepelingen op korte termijn blijft de continuïteit van de bedrijfsvoering voor veel retailers en horeca, maar ook cultuurinstellingen onder druk staan. En daarmee komt op den duur ook de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en wijkwinkelgebieden in het gedrang. Nu al nadenken over de transformatieopgave is noodzakelijk om straks de leefbaarheid op peil te houden en het voorzieningenniveau te waarborgen. DNWS kennispartner Stec Groep biedt met deze two pager, auteur Martijn Exterkate, de eerste handvatten aan lokale overheden, centrummanagers en vastgoedpartijen om vorm te geven aan dit proces. 

Gelet op de potentieel forse impact op het functioneren van centrumgebieden, is de (lokale) overheid aan zet om transformatie te stimuleren en faciliteren.

Lees hieronder het document waarin de vier gouden tips worden gegeven door Stec Groep om de transformatie te stimuleren en te faciliteren.

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!