Leren van lokale transformatie

Transformatie centra- en winkelgebieden is nu actueler dan ooit. Ook voor de coronacrisis waren gemeenten al volop bezig met concrete visies en acties. De Retailagenda heeft in 2019 op verschillende manieren onderzocht waar gemeenten met hun transformatie-opgave staan en waar ze daarbij tegenaan lopen. De bevindingen van deze verkenning staan in de publicatie “Lokale transformatie: wat werkt wel? Wat werkt niet?”. De coronacrisis dwingt gebieden om versneld in actie te komen. Deze inzichten kunnen gemeenten helpen om het transformatieproces te versnellen.

De Retailagenda is met het reviewteam Lokale transformatie, bestaande uit 25 experts uit verschillende vakgebieden, zoals stedelijke transformatie, ruimtelijke ordening, vastgoed, projectontwikkeling, horeca, hospitality, financiering, toerisme en cultuur, op bezoek geweest bij 11 gemeenten en één provincie voor een uitgebreide analyse van de plaatselijke situatie. Daarbij is steeds in alle openheid door de betrokken bestuurders, ambtenaren, centrummanagers en ondernemers gesproken over de kansen en knelpunten van lokale transformatie. Naast deze reviews is een uitgebreide enquête gehouden onder alle 158 gemeenten met een RetailDeal en de betrokken stakeholders. 

Lokale transformatie van winkelgebieden en centrumgebieden is een ingewikkeld proces. Er is geen aanpak die iedereen past. Wel kunnen ervaringen worden gedeeld. De publicatie gaat onder andere in op de wijze waarop gemeenten de leegstandsproblematiek analyseren en aanpakken, hoe de samenwerking met betrokken partijen verloopt, de rollen die partijen hebben en welke middelen worden ingezet om plannen uit te voeren, en welk effect dit heeft op de leegstand.

De publicatie is hier te downloaden:

Handreiking herstel en transitie

Gemeenten staan op dit moment voor een zware opgave met ingrijpende keuzes. DNWS en Retailagenda hebben samen met NRW en Retail Insiders in snel tempo gewerkt aan aanvullende handreiking met informatie en instrumenten die nodig zijn voor herstel, transformatie en transitie van centrum- en winkelgebieden. Bekijk hier deze Eerste hulp bij herstel en transitie. Deze handreiking wordt continu uitgebreid met nieuwe informatie en instrumenten. Deze worden gedeelde via de communicatiekanalen van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Thema ‘Talent & Impact’ centraal tijdens Nationaal Congres Citymarketing 2024

Op donderdag 6 juni vond in Tilburg het Nationaal Congres Citymarketing plaats. Het thema: uitdagingen omtrent Talent & Impact. Het vinden en binden van talent is een cruciale zaak voor elke stad en regio. Hoe binden steden talent? Accountmanager Marleen Strien deelt haar inzichten van deze dag.

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!