Leren van lokale transformatie

Transformatie centra- en winkelgebieden is nu actueler dan ooit. Ook voor de coronacrisis waren gemeenten al volop bezig met concrete visies en acties. De Retailagenda heeft in 2019 op verschillende manieren onderzocht waar gemeenten met hun transformatie-opgave staan en waar ze daarbij tegenaan lopen. De bevindingen van deze verkenning staan in de publicatie “Lokale transformatie: wat werkt wel? Wat werkt niet?”. De coronacrisis dwingt gebieden om versneld in actie te komen. Deze inzichten kunnen gemeenten helpen om het transformatieproces te versnellen.

De Retailagenda is met het reviewteam Lokale transformatie, bestaande uit 25 experts uit verschillende vakgebieden, zoals stedelijke transformatie, ruimtelijke ordening, vastgoed, projectontwikkeling, horeca, hospitality, financiering, toerisme en cultuur, op bezoek geweest bij 11 gemeenten en één provincie voor een uitgebreide analyse van de plaatselijke situatie. Daarbij is steeds in alle openheid door de betrokken bestuurders, ambtenaren, centrummanagers en ondernemers gesproken over de kansen en knelpunten van lokale transformatie. Naast deze reviews is een uitgebreide enquête gehouden onder alle 158 gemeenten met een RetailDeal en de betrokken stakeholders. 

Lokale transformatie van winkelgebieden en centrumgebieden is een ingewikkeld proces. Er is geen aanpak die iedereen past. Wel kunnen ervaringen worden gedeeld. De publicatie gaat onder andere in op de wijze waarop gemeenten de leegstandsproblematiek analyseren en aanpakken, hoe de samenwerking met betrokken partijen verloopt, de rollen die partijen hebben en welke middelen worden ingezet om plannen uit te voeren, en welk effect dit heeft op de leegstand.

De publicatie is hier te downloaden:

Handreiking herstel en transitie

Gemeenten staan op dit moment voor een zware opgave met ingrijpende keuzes. DNWS en Retailagenda hebben samen met NRW en Retail Insiders in snel tempo gewerkt aan aanvullende handreiking met informatie en instrumenten die nodig zijn voor herstel, transformatie en transitie van centrum- en winkelgebieden. Bekijk hier deze Eerste hulp bij herstel en transitie. Deze handreiking wordt continu uitgebreid met nieuwe informatie en instrumenten. Deze worden gedeelde via de communicatiekanalen van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Leegstaande winkelpanden omgetoverd tot cultuuretalages

De oplossing voor leegstaande panden? In Den Haag slaan Haagse culturele instellingen, vastgoedpartijen en de gemeente de handen ineen voor een creatief experiment. Leegstaande winkelpanden worden tijdelijk omgetoverd met onder andere etalages van het Mauritshuis, Beeld en Geluid Den Haag en het Kinderboekenmuseum. Iris Reijman, projectleider Spinner & Langkous, vertelt over het project.

Overzicht provinciale subsidieregelingen

Provincies vinden steeds meer hun rol om gemeenten bij te staan bij het verbeteren van binnensteden, dorpen en (perifere) winkelgebieden door het bieden van kennis en middelen. DNWS heeft een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidieregelingen per provincie.

Hoe Utrecht de leegstand aanpakt

Van alle grote binnensteden in Nederland draait het centrum van Utrecht het beste. De gemeente, die dit jaar 900 jaar stadsrechten viert, bouwt schouder aan schouder met centrummanagement en vastgoedeigenaren met succes aan de transformatie en bestrijding van de leegstand. Emiel Fonville, senior (beleids)adviseur Ontwikkelorganisatie Ruimte, Wonen en Economie Gemeente Utrecht, weet er alles van.