Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

De waarschuwingen van Locatus over het hoogste risicoprofiel van de afgelopen tien jaar voor winkels en de oplopende leegstand binnen winkelgebieden moeten serieus genomen worden. Dat stellen Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van de Rabobank in hun uitgebreide artikel in Retailtrends. Zij concluderen dat stakeholders in winkelgebieden flink aan de slag moeten om negatieve trends te keren. Daar zijn voldoende kansen voor.

Aan de slag

De problemen zijn niet gebaseerd op tijdelijke trends, maar op structurele ontwikkelingen die doorzetten, aldus Voss en Zwijnenburg. Als er niets gebeurt, dreigt een neerwaartse spiraal. Retailers, gemeenten en vastgoedeigenaren moeten flink aan de slag. Zij zetten een aantal ideeën op een rij die een nieuwe impuls aan winkelgebieden kunnen geven. De hoofdlijn is als volgt:

  • Onderzoeksbureau Locatus gaf recent enkele waarschuwingssignalen over winkels en winkelgebieden. De leegstand loopt weer op en de piek van 2015 is bijna bereikt. Ook ziet Locatus dat het risicoprofiel (de kans op leegstand) van panden, gemeten via de Retail Risk Index, al jaren toeneemt. De risico’s zijn nu zelfs de hoogste in de afgelopen 10 jaar. Wij denken dat de signalen van Locatus serieus genomen moeten worden omdat ze gebaseerd zijn op fundamentele factoren die niet zomaar overwaaien, maar versterkt zullen doorzetten. Naast structurele trends zoals urbanisatie en online groei is er een kwaliteitsprobleem met winkels en winkelgebieden.
     
  • Wij zien diverse kansen om nieuwe impulsen aan winkelgebieden te geven: (i) zorg voor centrale regie in winkelgebieden (ii) maak duidelijk waarom de klant moet komen door een duidelijk profiel aan winkelgebieden te geven (iii) breidt de samenwerking tussen retailers, vastgoed en gemeenten uit met andere samenwerkingspartners (onderwijs, cultuur, media) en beloon de samenwerking via financiële prikkels voor stakeholders.
     
  • Stakeholders moeten flink aan de slag om de kansen te realiseren. Als er niets gebeurt, dreigt een neerwaartse spiraal met een voortgaande groei van online en verdere druk op winkels en winkelgebieden. Die neerwaartse spiraal heeft veel verliezers waaronder retailers (druk op traffic en omzet en marge), vastgoedeigenaren (druk op huren en waarden) en gemeenten (verpauperde binnensteden).

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?