Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

De waarschuwingen van Locatus over het hoogste risicoprofiel van de afgelopen tien jaar voor winkels en de oplopende leegstand binnen winkelgebieden moeten serieus genomen worden. Dat stellen Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van de Rabobank in hun uitgebreide artikel in Retailtrends. Zij concluderen dat stakeholders in winkelgebieden flink aan de slag moeten om negatieve trends te keren. Daar zijn voldoende kansen voor.

Aan de slag

De problemen zijn niet gebaseerd op tijdelijke trends, maar op structurele ontwikkelingen die doorzetten, aldus Voss en Zwijnenburg. Als er niets gebeurt, dreigt een neerwaartse spiraal. Retailers, gemeenten en vastgoedeigenaren moeten flink aan de slag. Zij zetten een aantal ideeën op een rij die een nieuwe impuls aan winkelgebieden kunnen geven. De hoofdlijn is als volgt:

  • Onderzoeksbureau Locatus gaf recent enkele waarschuwingssignalen over winkels en winkelgebieden. De leegstand loopt weer op en de piek van 2015 is bijna bereikt. Ook ziet Locatus dat het risicoprofiel (de kans op leegstand) van panden, gemeten via de Retail Risk Index, al jaren toeneemt. De risico’s zijn nu zelfs de hoogste in de afgelopen 10 jaar. Wij denken dat de signalen van Locatus serieus genomen moeten worden omdat ze gebaseerd zijn op fundamentele factoren die niet zomaar overwaaien, maar versterkt zullen doorzetten. Naast structurele trends zoals urbanisatie en online groei is er een kwaliteitsprobleem met winkels en winkelgebieden.
     
  • Wij zien diverse kansen om nieuwe impulsen aan winkelgebieden te geven: (i) zorg voor centrale regie in winkelgebieden (ii) maak duidelijk waarom de klant moet komen door een duidelijk profiel aan winkelgebieden te geven (iii) breidt de samenwerking tussen retailers, vastgoed en gemeenten uit met andere samenwerkingspartners (onderwijs, cultuur, media) en beloon de samenwerking via financiële prikkels voor stakeholders.
     
  • Stakeholders moeten flink aan de slag om de kansen te realiseren. Als er niets gebeurt, dreigt een neerwaartse spiraal met een voortgaande groei van online en verdere druk op winkels en winkelgebieden. Die neerwaartse spiraal heeft veel verliezers waaronder retailers (druk op traffic en omzet en marge), vastgoedeigenaren (druk op huren en waarden) en gemeenten (verpauperde binnensteden).

Delen:

Bekijk ook

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.

Zet als centrumprofessional de volgende stap en neem actief deel aan Intervisie bijeenkomsten

Geschreven door intervisiebegeleider Jacqueline Brouwer-Blok. Wil je als centrumprofessional een volgende stap zetten? Doe dan actief mee aan de intervisiebijeenkomsten van CMA. Onlangs hebben enthousiaste centrumprofessionals met succes het eerste CMA-intervisietraject afgerond. Dit traject bestond uit drie eendaagse bijeenkomsten waarbij deelnemers veel hebben geleerd en waardevolle feedback hebben gekregen.

Terugblik DNWS Deep Dive, woensdag 6 september 2023

Gisteren vond de eerste DNWS Deep Dive plaats als vervolg op de Meet & Greet die we begin dit jaar hebben georganiseerd. Het was een geslaagde bijeenkomst!