Programma ‘Impulsaanpak winkelgebieden’

winkelgebied

Winkelstraten staan onder druk. De oplopende leegstand maakt binnensteden snel minder aantrekkelijk. Met het programma ‘impulsaanpak winkelgebieden’ wil de Rijksoverheid middels subsidie lokale projecten ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen.

Met het programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ wil de Rijksoverheid de binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Deze gebieden moeten ook op langere termijn aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeentes en private partijen bij het totstandkomen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:
– de inzet van experts;
– een subsidieregeling om de financiering van projecten te ondersteunen;
– kennisdeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor een budget beschikbaar. Samenwerkingsverbanden van gemeentes en private partijen kunnen een aanvraag indienen voor een projectplan voor de transformatie van winkelgebieden.

Budget en looptijd
Het totale budget voor de regeling is 100 miljoen euro. De looptijd is vier jaar. Het subsidieloket voor de regeling opent (onder voorbehoud) dit najaar voor een korte periode. Het is belangrijk hier goed op voorbereid te zijn.

Online briefing en webinar
Dinsdag 13 juli hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Retailagenda een online briefing georganiseerd, waarin in grote lijnen het programma besproken werd en de subsidieregeling toegelicht. Bekijk hier de online briefing terug.

Op donderdag 9 september (9.30 – 11.00 uur) organiseren we een kennis- en netwerksessie over de impulsaanpak winkelgebieden. Deze kennis- en netwerksessie is exclusief voor deelnemers van DNWS. Tijdens de sessie gaan we voorbeelden met elkaar delen, zodat we elkaar kunnen helpen en tevens inspireren om tot een goed plan te komen. Aanmelden kan via Chainels, klik hier. We houden je via onze nieuwsbrief, de website en Chainels op de hoogte.

Kijk voor meer informatie over de regeling ‘Impulsaanpak winkelgebieden’ op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Hoe aantrekkelijk zijn de pleinen in jouw centrumgebied?

Pleinen functioneren in veel gevallen als de ‘kloppende harten’ van onze samenleving. Maar hoe zorg je ervoor dat pleinen voldoende aantrekkelijk zijn? Daar is onderzoek naar gedaan!

Sla je slag met het Koopstromenonderzoek

Eind februari kwam het Koopstromenonderzoek Oost Nederland uit. Wij merken dat niet iedereen het Koopstromenonderzoek kent en er gebruik van maakt. Wat is het? En hoe kan je je slag hiermee slaan?